Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 1996 Yılında "Hemşirelik", 1998 Yılında "Sağlık Memurluğu" bölümlerinde lisans eğitim programına başlamıştır. Yüksek Öğretim Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 2008 yılında bu iki bölüm "Hemşirelik Bölümü" adı altında birleştirilmiş, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Hemşirelik bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hemşirelik Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurt içi eş değer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci YÖK ün belirlemiş olduğu kurallara ve mevzuata uygun olarak yatay geçiş yapabilir. (http://www.yok.gov.tr)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir
7
Program Profili
Evrensel değerler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplum sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik bakımı veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen meslek üyesidir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak
2. Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri kavramak
3. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
4. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
5. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak
6. Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak
7. Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve izlemek
8. Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak
9. Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
10. Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak
11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak
12. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak
 • Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak
 • Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri kavramak
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak
 • Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri kavramak
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve izlemek
 • Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve izlemek
 • Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak
 • Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak
 • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
 • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak
 • Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak
 • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1,2 1,2,3,4
Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve izlemek 1
Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak 1 1
Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1,2 1,2,3,4
Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak 1 1
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak 2 2
Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri kavramak 1,2 3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak 1,2 3,4
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm öneriler
2-Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
3-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
4-Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak 1 3
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1 3
Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1 1
Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak 1 1,2
Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri kavramak 1 1,2,3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak 1 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak 7
Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak 1,2 7,6
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1 3,4,6
Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve izlemek 1 4,8,1
Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak 1,2 1,4,8
Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1,2 1,2,4,7
Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak 6
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak 1,2 5,4
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak 1 1
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3-Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5-Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6-Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
7-Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
8-Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1,2,3 1,2
Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak 1 1
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak 1,2,3 4,3,1
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4-Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,4 4,7,8
Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak 3 3,6,8
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1,2,3 1,2,3,7,9,8
Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve izlemek 1 1
Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak 2 2,9
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak 1,5 5,1
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak 1
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak 2,3 2,3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak 1,2,3,4 6,1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
7-Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8-Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
9-Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak 1,3 4
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak 1,2 1
Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak 1 1
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak 2 3,5
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak 4 4
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak 3 5
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak 1,2,3 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
3-Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
4-Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
5-Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır.Hemşireler; kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik alanında Yüksek lisans ve doktora mproğramı açılmıştır. Yine Uludağ Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ortak yürütülen "Hemşirelik" alanında Yüksek lisans programı bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizin veya diğer üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Kurum Koordinatörü
Prof.Dr. Berrin Tunca (Fakülte Dekanı)
Tel: (0224) 29 54 161
E-mail:tunca.berrin@gmail.com,
Yürütücü
Doç.Dr. Neriman Akansel ( Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı)
Tel: (0224) 29 42 456 ( Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tel: (0224) 29 42 456
E-mail: nakansel@uludag.edu.tr / neriman.akansel@gmail.com.
Program Başkanı
Prof.Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu
Tel: (0224) 29 42 470 ( Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tel: (0224) 29 42 470
E-mail: nurcanoz@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sağlık Bilimleri Fakültesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içinde 2.225 m 2 alana yerleşmiş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ortak kullanım alanına sahip binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda ana bina içinde 1 anatomi laboratuvarı, 1 Teknik dershane, 1 Bilgisayar Laboratuvarı ve 8 adet derslik bulunmaktadır. Mevcut 8 dersliğin 5 tanesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ortak kullanılmaktadır.
Fakültemiz kadrosunda bir profesör, iki doçent, dört yardımcı doçent, üç doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi,yedi yüksek lisans mezunu öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Fakültemiz Eğitim- Öğretim programında yer alan hemşirelik ile ilgili dersler ve bu derslerin klinik uygulamaları fakültemiz kadrosunda bulunan öğretim elemanları tarafından, temel tıp bilimleri dersleri ise ilgili anabilim dallarında görevli olan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Klinik uygulamalarda Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kliniklerinin yanısıra, Bursa ili içindeki diğer devlet hastanelerinden, huzurevlerinden, toplum sağlığı merkezlerinden ve diğer sağlık merkezlerinden faydalanılmaktadır
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM1001 ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 6
HEM1003 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1005 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1007 BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
HEM1009 HEMŞİRELİKTE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 3
HEM1011 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1013 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM1002 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Zorunlu 5 8 4 18
HEM1004 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEM1006 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2001 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 10 0 12
HEM2003 HEMŞİRELİKTE İLAÇ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2002 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 10 0 13
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3001 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 10 0 13
HEM3003 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 10 0 13
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM4001 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 10 0 14
HEM4003 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 10 0 14
HEM4005 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM4002 INTÖRNLÜK UYGULAMASI Zorunlu 1 36 0 30
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2101 BİLGİSAYAR Seçmeli 2 0 0 4
HEM2103 HEMŞİRELİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
HEM2201 HEMŞİRELİK FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2203 HEMŞİRELİKTE ERGONOMİ VE KONFOR Seçmeli 2 0 0 3
HEM2205 DİYABET HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2207 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 3
HEM2209 HEMŞİRELİK SÜRECİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2211 TAMAMLAYICI TEDAVİLER Seçmeli 2 0 0 3
HEM2213 OSTOMİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ARK 2061 ESKİÇAĞ TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
ARK2051 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011 ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4013 ESKRİM EPE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4031 BİSİKLET Seçmeli 2 0 0 3
BTK3627 TARLA BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
GSO2113 SANAT VE FELSEFE (OMKS) Seçmeli 2 0 0 3
GSY2109 BATI UYGARLIĞI (OMKS) Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
İNG4503 KONUŞMA İNGİLİZCESİ I Seçmeli 2 0 0 3
SOS2009 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
SOS2205 DEMOGRAFİ(NÜFUS BİLİMİ) Seçmeli 2 0 0 3
TRH2071 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM2102 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 4
HEM2104 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
HEM2202 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2204 DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2206 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2208 SAĞLIK POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 3
HEM2210 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME Seçmeli 2 0 0 3
HEM2212 YARA BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
HEM2214 İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM2216 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 3
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012 ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014 ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4032 BİSİKLET II Seçmeli 2 0 0 3
BTK3622 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
BTU3104 PARK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GSO2104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (MYKS) Seçmeli 2 0 0 3
GSO2108 POPÜLER MÜZİK (OMKS) Seçmeli 2 0 0 3
GSY2110 DOĞU VE ORTADOĞU UYGARLIĞI (OMKS) Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
İNG4504 KONUŞMA İNGİLİZCESİ II Seçmeli 2 0 0 3
OKU1012 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU2102 DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
OKU2104 OKUL ÖNCESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SOS2004 ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3101 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
HEM3103 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM Seçmeli 2 0 0 4
HEM3201 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3203 STRESLE BAŞETME Seçmeli 2 0 0 3
HEM3205 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3207 BÜYÜME-GELİŞME Seçmeli 2 0 0 3
HEM3209 AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
HEM3211 İNOVATİF YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3119 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
BAH3125 SÜS BİTKİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
BEB4023 FUTSAL Seçmeli 2 0 0 3
BEB4023 FUTSAL I Seçmeli 2 0 2 3
BEB4023 FUTSAL I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4025 TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4033 YÜZME Seçmeli 2 0 0 3
BEB4035 SPOR TIRMANIŞ Seçmeli 2 0 0 3
BTK4625 PESTİSİTLER VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
GSR3113 GÖRSEL ALGI Seçmeli 2 0 0 3
GSR3115 SANAT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
ÖEB4001-A ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
SOS3103 OSMANLIDAN CUMHURİYETE MODERNLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
SOS3105 TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE4049 DİKSİYON I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4053 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4055 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE4057 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT I Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HEM3202 ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
HEM3202 HEMŞİRELİKTE ETİK Seçmeli 2 0 0 4
HEM3204 EVDE HASTA BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
HEM3204 BULAŞICI HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 0 4
HEM3206 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
HEM3208 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3210 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
HEM3212 İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3214 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
HEM3216 HASTA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
HEM3218 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3010 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3110-S EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016 TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
GSR3114 DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSR3116 SANAT TERAPİ Seçmeli 2 0 0 3
GSY4108 EĞİTİMDE DRAMA UYGULAMALARI (OMKS) Seçmeli 2 0 0 3
IIB1003 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
MÜZ3044 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU Seçmeli 2 0 0 3
OKU3102 ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI Seçmeli 2 0 0 3
SIN4204 CİNSEL BİLGİLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SOS3106 TÜRKİYEDE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ Seçmeli 2 0 0 3
SOS3108 BURSA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE 4056 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4050 DİKSİYON II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4056 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
TDE4058 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024 FUTSAL II Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr