Türkçe English

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fransız Dili Eğitimi
İlköğretim
Zihin Engelliler Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Beden Eğitimi Ve Spor
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Sınıf Eğitimi Doktora Programı
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
Matematik Eğitimi Doktora Programı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bil. -İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Fen Bil. -Biyosistem Mühendisliği Doktora Programı
Fen Bil. -Otomotiv Doktora Programı
Otomotiv Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik
Kimya
Makine Mühendisliği
Matematik
Mimarlık
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Gıda Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veteriner-Anatomi
Veteriner-Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
Veteriner-Biyokimya
Veteriner-Cerrahi
Veteriner-Doğum Ve Jinekoloji
Veteriner-Dölerme Ve Suni Tohumlama
Veteriner-Farmakoloji Ve Toksikoloji
Veteriner-Fizyoloji
Veteriner-Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları
Veteriner-Histoloji-Embriyoloji
Veteriner-İç Hastalıkları
Veteriner-Mikrobiyoloji
Veteriner-Parazitoloji
Veteriner-Patoloji
Veteriner-Zootekni
Tıp-Anatomi
Tıp-Biyoistatistik
Tıp-Biyokimya
Tıp-Deontoloji
Tıp-Farmakoloji
Tıp-Halk Sağlığı
Tıp-Histoloji - Embriyoloji
Tıp-Mikrobiyoloji
Tıp-İmmünoloji
Tıp-Tıbbi Biyoloji
Tıp-Fizyoloji
Veteriner-Su Ürünleri Hastalıkları
Tıp-Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı
Tıp-Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı
Tıp-İmmunoloji Doktora Programı
Veteriner-Viroloji

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı (Yaylı Çalgılar)
İşletme
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ekonometri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri
Türk Dili Ve Edebiyatı
Felsefe
Sosyoloji
Tarih
Arkeoloji
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı (Piyano)
Sos.Bil.-Psikoloji Doktora Programı
Kamu Hukuku
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr