Türkçe English

Devlet Konservatuvarı

Müzik - Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Müzik- Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı
Müzik- Piyano Anasanat Dalı
Müzik- Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
Müzik-Türk Müziği Anasanat Dalı

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Fransızca Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji
Psikoloji
Felsefe
Sosyoloji
Sanat Tarihi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Coğrafya

Güzel Sanatlar Fakültesi

Oyunculuk
Dramatik Yazarlık
Resim

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İşletme
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ekonometri
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (İngilizce)

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

İnegöl İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
Hemşirelik

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi

Tıp Fakültesi

Tıp

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Gıda Mühendisliği
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr