Türkçe English

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Zihin Engelliler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
Fransız Dili Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İlköğretim
Müzik Eğitimi
Resim-İş Eğitimi
Türkçe Eğitimi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Beden Eğitimi Ve Spor

Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Yapay Zeka Tezli Yüksek Lisans Programı
Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tezli Yüksek Lisans Programı
Eklemeli İmalat Tezli Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen Bil. -Kriminalistik Yüksek Lisans Programı
Fen Bil. -Biyosistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Prg.
Otomotiv Mühendisliği İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Optik ve Fotonik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüzey İşlem ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyomalzemeler Tezli Yüksek Lisans Programı
Polimer Malzemeler Tezli Yüksek Lisans programı
İnşaat Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik
Gıda Mühendisliği
Kimya
Makine Mühendisliği
Matematik
Mimarlık
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıp-Biyoistatistik
Tıp-Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları (Klinik Psikoloji - Çocuk Ve Ergen )
Tıp-Kan Bankacılığı Ve Transfüzyon Tıbbı
Tıp-Psikiyatri ( Klinik Psikoloji - Erişkin )
Tıp-Tıbbi Biyoloji
Tıp-Radyasyon Onkolojisi( Sağlık Fiziği )
Veteriner-Histoloji-Embriyoloji
Veteriner-Parazitoloji
Veteriner-Patoloji
Tıp-Histoloji - Embriyoloji
Tıp-Fizyoloji
Tıp-Farmakoloji
Veteriner-Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
Veteriner-Fizyoloji
Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Tıp-Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıp-İmmunoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Veteriner-Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıp-Tıp Tarihi ve Etik Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıp-Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Veteriner-Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
Veteriner-Farmakoloji ve Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıp-Anatomi
Tıp-Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji
Veteriner-Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat
Maliye
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ekonometri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri
Türk Dili Ve Edebiyatı
Tarih
Felsefe
Sosyoloji
Psikoloji
Sanat Tarihi
Müzik - Kompozisyon
Müzik - Piyano
Müzik - Yaylı Çalgılar
Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Arkeoloji
Kamu Hukuku
Resim
Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzik - Üfleme ve Vurma Çalgılar
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
Sualtı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Kadın ve Aile Çalışmaları Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans
Müzik - Türk Müziği Teorısı ve Etnomüzikoloji
Sahne Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)
Sos.Bil.-Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Sos.Bil.-Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı
Sos.Bil.-Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk
Göç Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Türk Dünyası Müzikleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr