Türkçe English
Genel Kayıt İşlemleri

Uludağ Üniversitesinde; Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılının başlangıcında biter. Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyılda ders programı en az on dört haftayı kapsayacak şekilde düzenlenir. Dersler ve ara sınavlar yarıyıl içinde, yarıyıl sonu sınavları ise ilgili yarıyıl derslerinin bitimini izleyen en çok üç haftalık sürede yapılır.

Uludağ Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Uludağ Üniversitesi giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Uludağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerin işbirliği ile yapılır.

Uludağ Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, adreslerine gönderilen kılavuz ve belgeler doğrultusunda, internet üzerinden şifre/parola girişini yaparak ulaşacakları online kayıt ekranından bilgi girişlerini eksiksiz olarak yapmaktadırlar. Öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak eylül ayında ilan edilen kayıt tarihlerinde, öğrenim katkı bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kayıt Merkezi Binası’na bizzat gelerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önce Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde derslere yazılır ve bu dersleri danışmanının onayı ile değiştirebilir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemi Ziraat Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi hesaplarına öğrenci numarası belirterek katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kesinleşir. Öğrencilerin Öğrenci Otomasyon Sistemine (http://ogis2.uludag.edu.tr/) kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamlamaları gerekmektedir.

Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr