Türkçe English
Staj İmkanları

    Uludağ Üniversitesi öğrencilerine, bilgi ve becerinin birleşmesiyle oluşan çağdaş bir eğitim sunmaya özen göstermekte, öğrencilerine uygulamalı öğrenme olanakları sunmaktadır. 31 genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı, fakülte ve yüksekokullarda 66 bilimsel araştırma laboratuvarı, 23 atölye ve 228 eğitim ve uygulama laboratuvarı, 24 saat kesintisiz internete ulaşabilmeyi sağlayan teknolojik alt yapısı ile 6,800'den fazla bilgisayarı, klinikleri, deneme istasyonları, atölyeleri ve çiftliklerinde gerçekleştirilen uygulama ve stajlarla, öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. Stajın amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve kendi alanlarında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Stajlara ilişkin esaslar ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajın zorunlu olup olmaması fakülteden fakülteye farklılık göstermektedir.

Erasmus Staj Hareketliliği

    Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. "Staj (yerleştirme)", bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak; staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Erasmus Staj Hareketlilikleri Diploma Eki’nde gösterilmektedir.

Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr