Türkçe English
Öğrenci Kabulü
Türk Öğrenciler

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık ve/veya elektronik ortamda Uludağ Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir. Uludağ Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/138 adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES‘den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.
(http://www.uludag.edu.tr/egitimbilimleri/default/konu/3295) (http://www.uludag.edu.tr/fenbilimleri/default/konu/1817) (http://www.uludag.edu.tr/saglikbilimleri/default/konu/1257) (http://www.uludag.edu.tr/fenbilimleri/default/konu/1817)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ULUYÖS’ ün web sayfasında (http://yos.uludag.edu.tr/) ilan edilir.

Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr