Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
İKTİSAT II
1 Dersin Adı: İKTİSAT II
2 Dersin Kodu: IKT1202
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Ön koşul yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. EMİN ERTÜRK
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Nalân ÖLMEZOĞULLARI
Prof. Dr. Mehmet ASLANOĞLU
Prof. Dr. Feridun YILMAZ
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: nalano@uludag.edu.tr, Tel: 0224 2941099
Uludağ Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, 16059 Görükle/BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye makro iktisadın temel kavramlarını öğretmek, bir ülke ekonomisinin sorunlarını ve ülke ekonomisini etkileyen olayları anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Makro iktisadın temel kavramlarını öğrenme.;
2 Bir ülke ekonomisinin temel sorunlarını bilme.;
3 Para ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkileri açıklayabilme.;
4 Devletin makro ekonomik politika araçlarını bilme.;
5 Devletin ekonomik politikalarının milli gelir üzerindeki etkilerini analiz edebilme.;
6 Finansal kurumların işlevlerini öğrenme.;
7 Dış ticaretin ülke ekonomisine olumlu ve olumsuz etkilerini analiz edebilme.;
8 Basit makroekonomik modellerin özelliklerini anlayıp aralarında mukayese yapabilme.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Makro İktisadın Konusu, GSYH, Milli Gelir Kavramları ve GSYH’nin Hesaplanması
2 İstihdam Seviyesinin Belirlenmesi ve GSYH
3 Gelir-Harcama Modelinde Makro Ekonomik Denge
4 Bütüncül Talebin Birleşenlerinden Tüketim Harcamaları ve Tüketim Fonksiyonu
5 Yatırım Harcamaları ve Yatırım Fonksiyonu
6 Çarpan Mekanizmasının İşleyişi - ARA SINAV
7 Maliye Politikası ve GSYH
8 Fiyatlar Genel Düzeyi ve GSYH: Bütüncül Talep -Bütüncül Arz
9 Para Kavramı, Paranın İşlevleri ve Para Arzı
10 Bankacılık Sistemi ve Merkez Bankacılığı
11 Para Talebi ve Para Talebi Fonksiyonu
12 Enflasyon
13 Dış Ekonomik İlişkiler ve Ödemeler Bilançosu
14 Büyüme ve Kalkınma
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: ŞAHİN, Hüseyin (2010) İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi, Bursa. DİNLER, Zeynel (2008) İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 32 32
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 saat 5
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK3 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK4 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK5 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK6 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK7 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK8 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr