Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRK DİLİ II
1 Dersin Adı: TÜRK DİLİ II
2 Dersin Kodu: TUD102
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Okutman GÜLNAZ BERBEROĞLU
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Okutman Berrin MAZICI
Okutman Dr. Sacit AYHAN
Okutman Emel ENKİN
Okutman Gülnaz BERBEROĞLU
Okutman Handan AYANGİL
Okutman Harun BİLHAN
Okutman Mahru SAKARYA
Okutman Meral GÜLLÜLÜ
Okutman Mihriban ÖZLÜER AKAT
Okutman Nilüfer AKGÜN
Okutman Nurhan ÇOLAK
Okutman Seher ÖZKÖK
Okutman Semra Henden
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gulnazc@uludag.edu.tr.
2940248
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Görükle /Bursa
18 Dersin Web Adresi: http://turkdili.uludag.edu.tr
19 Dersin Amacı Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize bir konu hakkındaki görüşlerini yazıya dökebilmek, özel günlerle ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilme doğru, güzel konuşma yeteneklerini geliştirmek, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerini gidermek, anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme;
2 Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme;
3 Sözcük dağarcığının geliştirilmesi;
4 Yazı türlerini uygulayabilme;
5 Sözlü ve yazılı metinlerinin uygulanabilmesi;
6 Türkçe bilim sanat ve kültür yayınlarını okuyup anlayabilme;
7 Türk dünya edebiyatı ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinleri karşılaştırabilme;
8 Bilim, sanat ve kültür alanında Türkçe metinler üretebilme;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı
2 Yazım kuralları ve uygulaması
3 Noktalama işaretleri ve uygulaması
4 Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri
5 Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması
6 Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi
7 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
9 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması
10 Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar)
11 Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri)
12 Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri)
13 Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri
14 Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Prof. Dr. Coşkun Ak,Türk Dili,Nobel Yayınları, 2006 Prof.Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören,Yükseköğretimde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001. Prof.Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversitede Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınevi, İstanbul,1999. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul, 2001. Porf. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof.Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr. Mehmet Akalın, Prof Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr. Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara,2001. Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınevi, Ankara,2001.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 7 1 7
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 5 5
Diğer 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 2
Dersin AKTS Kredisi 2
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK3 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK4 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK5 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK6 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK7 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK8 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr