Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRK DİLİ I
1 Dersin Adı: TÜRK DİLİ I
2 Dersin Kodu: TUD101
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Okutman GÜLNAZ BERBEROĞLU
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Okutman Berrin MAZICI
Okutman Dr. Sacit AYHAN
Okutman Emel ENKİN
Okutman Gülnaz BERBEROĞLU
Okutman Handan AYANGİL
Okutman Harun BİLHAN
Okutman Mahru SAKARYA
Okutman Meral GÜLLÜLÜ
Okutman Mihriban ÖZLÜER AKAT
Okutman Nilüfer AKGÜN
Okutman Nurhan ÇOLAK
Okutman Seher ÖZKÖK
Okutman Semra Henden
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gulnazc@uludag.edu.tr.
2940248
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Görükle /Bursa
18 Dersin Web Adresi: http://turkdili.uludag.edu.tr
19 Dersin Amacı Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme;
2 Dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme;
3 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma alanlarını örnek verebilme;
4 Türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme;
5 Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme;
6 Türk dilini inceleyebilme;
7 Türk dili ve edebiyatına bilim açısından katkıda bulunabilme;
8 Türk dilinin geçmişini ve bugünü karşılaştırabilme;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı
2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3 Dil doğuş teorileri ve dil türleri
4 Dil kültür ilişkisi
5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
6 Türk Dilinin tarihi devreleri
7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri
8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri
10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu
11 Türkçede yapım ve çekim ekleri
12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir)
13 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem)
14 Cümle ögeleri ve çeşitleri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Prof. Dr. Coşkun Ak,Türk Dili,Nobel Yayınları, 2006 Prof.Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören,Yükseköğretimde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001. Prof.Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversitede Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınevi, İstanbul,1999. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul, 2001. Porf. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof.Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr. Mehmet Akalın, Prof Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr. Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara,2001. Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınevi, Ankara,2001.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 7 1 7
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 5 5
Diğer 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 2
Dersin AKTS Kredisi 2
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK3 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK4 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK5 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK6 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK7 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
OK8 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr