Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarih
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Yüksek Lisans programı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 25.09.1992 tarihinde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Tarih Bilim Alanı Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi, olmak üzere altı Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Tarih Yüksek Lisans bilim alanı ikinci aşama derece sistemine tabidir. Öğrencilerin iki yıllık Yüksek Lisans eğitim planında yer alan 60 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlayan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi jüri karşısında başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisini sağlayan öğrenciler, Tarih Bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan Lisans Diploması sahibi olma 2- Lisansüstü giriş sınavı ilgili puan türünden (ALES-SÖZ 55) gerekli puanı sağlama.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarih Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih alanı Yüksek Lisans Programının amacı öğrenciye tarih alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli araştırma yöntemleri, değerlendirme ve analiz yeteneklerini, vazgeçilmez etik kurallar/ ilkeleri kazandırmak ve tarih alanında belirli bir uzmanlaşma sağlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırmak.
2. Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür incelemesi ve analiz yapabilme becerilerini yerleştirmek.
3. Tarih alanında yazılmış metinleri yöntem, içerik ve kaynak kullanımı açısından eleştirel olarak yorumlayabilmek.
4. Genel olarak sosyal bilimler özelde de tarih alanı için gerekli kavramlar ve terminolojiyi bilmek ve yazılı metinlerde kullanabilmek.
5. Uzmanlaşılacak alan için gerekli kaynak dili becerilerini kazandırmak.
6. Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek
7. Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yaparak, tarih araştırmaları konusunda öğrenilen metodolojik ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek.
8. Tarih araştırmalarında elde edilen sonuçların bilime katkı sağlaması ve topluma etkileri konusunda duyarlılık ve bilince sahibi olmak.
9. Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek
10. Tarih metodolojisi ve yeni yaklaşımların yanı sıra, uzmanlaşılacak alanlara yönelik olarak Genel Türk- Osmanlı- Cumhuriyet Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihleri ile Osmanlı Paleografyası ve Çağdaş Dünya Tarihi alanlarında ileri düzey okumalar ve uygulamalarla, tarihsel dönem ve süreçler hakkında temel bilgileri kazanmak.
11. Programın sağladığı uzmanlaşma sayesinde, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli bilgi ve iletişim becerilerini kazanmak
12. Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür incelemesi ve analiz yapabilme becerilerini yerleştirmek.
 • Tarih alanında yazılmış metinleri yöntem, içerik ve kaynak kullanımı açısından eleştirel olarak yorumlayabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Tarih metodolojisi ve yeni yaklaşımların yanı sıra, uzmanlaşılacak alanlara yönelik olarak Genel Türk- Osmanlı- Cumhuriyet Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihleri ile Osmanlı Paleografyası ve Çağdaş Dünya Tarihi alanlarında ileri düzey okumalar ve uygulamalarla, tarihsel dönem ve süreçler hakkında temel bilgileri kazanmak.
 • Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırmak.
 • Genel olarak sosyal bilimler özelde de tarih alanı için gerekli kavramlar ve terminolojiyi bilmek ve yazılı metinlerde kullanabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.
 • Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yaparak, tarih araştırmaları konusunda öğrenilen metodolojik ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Tarih araştırmalarında elde edilen sonuçların bilime katkı sağlaması ve topluma etkileri konusunda duyarlılık ve bilince sahibi olmak.
 • Programın sağladığı uzmanlaşma sayesinde, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli bilgi ve iletişim becerilerini kazanmak
 • Uzmanlaşılacak alan için gerekli kaynak dili becerilerini kazandırmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür incelemesi ve analiz yapabilme becerilerini yerleştirmek. 3 1
Tarih alanında yazılmış metinleri yöntem, içerik ve kaynak kullanımı açısından eleştirel olarak yorumlayabilmek. 2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek 3
Genel olarak sosyal bilimler özelde de tarih alanı için gerekli kavramlar ve terminolojiyi bilmek ve yazılı metinlerde kullanabilmek. 2 2,4
Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırmak. 1 4
Tarih metodolojisi ve yeni yaklaşımların yanı sıra, uzmanlaşılacak alanlara yönelik olarak Genel Türk- Osmanlı- Cumhuriyet Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihleri ile Osmanlı Paleografyası ve Çağdaş Dünya Tarihi alanlarında ileri düzey okumalar ve uygulamalarla, tarihsel dönem ve süreçler hakkında temel bilgileri kazanmak. 1 1
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak. 1 1
Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yaparak, tarih araştırmaları konusunda öğrenilen metodolojik ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Programın sağladığı uzmanlaşma sayesinde, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli bilgi ve iletişim becerilerini kazanmak 2 1
Tarih araştırmalarında elde edilen sonuçların bilime katkı sağlaması ve topluma etkileri konusunda duyarlılık ve bilince sahibi olmak. 2 3
Uzmanlaşılacak alan için gerekli kaynak dili becerilerini kazandırmak. 3 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarih Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler, Araştırma Görevlisi veya Okutman olarak üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilirler. Yeterli uzmanlık bilgi ve becerisine sahip oldukları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi gibi resmi kurumlar, el-yazması eserler kütüphanelerinde Bilim Uzmanı olarak görev yapabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek Lisans Programında öğrencilerin kayıtlı olduğu derslerden sınava girebilmesi için kuramsal derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 oranında devam etmiş olma şartı aranır. Derslerin sınavı yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yüksek Lisans programında AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79), CC (70-74) notlarını alan öğrenciler aldıkları dersi başarmış sayılırlar. Bu notlar dışında derse devam yükümlülüğünü yerini getirmeyen öğrencilere D (Devamsız) harfi verilir ve not ortalama hesabına FF olarak geçer. Uzmanlık alan dersi ve seminer çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere G (Geçer) notu verilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tarih Yüksek Lisans Programı ve ilişkili programların lisansüstü derslerinden 60 AKTS karşılığı ders alan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi jüri karşısında başarıyla savunan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalamasına ve toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere Tarih bilimi alanında Yüksek Lisans Programı Diploması verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 16059 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 2941855,
e-mail: tarih@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cafer ÇİFTÇİ, Tel: +90 224 2941861
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Muhammed Seyyit ŞEN, Tel: 224 294 18 02
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarih Bölümü; Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi olmak üzere altı Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümde 8 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Gör. Dr. ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 13 oda, bir toplantı odası ve bir de sekreterya ofisi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR5101 TARİHSEL YÖNTEM VE DÜŞÜNCE Zorunlu 3 0 0 7
TAR5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TAR5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR5102 TARİHSEL YÖNTEM VE DÜŞÜNCE: UYGULAMA METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TAR5104 TARİHTE BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
TAR5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TAR5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TAR5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TAR5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH1005 BH ESKİÇAĞ TARİHİ(MEZOPOTAMYA,MISIR,ANADOLU) Zorunlu 3 0 0 5
TRH1009 BH TARİH METODOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TRH2002 BH OSMANLI SİYASAL TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
TRH2008 BH OSMANLI KURUMLARI(KLASİK DÖNEM) Zorunlu 3 0 0 4
TRH3006 BH MODERN AVRUPA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TRH3077 BH CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 29
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR5103 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli 2 0 0 6
TAR5105 TANZİMAT DÖNEMİ DÜŞÜNCE AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR5107 OSMANLI KLASİK DÖNEMİNDE ŞEHİR KURUMLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR5109 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİNİN KAYNAKLARI (TAHRİR, MÜHİMME VE NARH DEFTERLERİ) Seçmeli 2 0 0 6
TAR5111 CUMHURİYET DÖNEMİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR5113 OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 2 0 0 6
TAR5115 MİLLİ MÜCADELENİN EKONOMİK KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR5117 İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR5119 TÜRK İSKAN TARİHİNE BAKIŞLAR Seçmeli 2 0 0 6
TAR5121 ESKİÇAĞ’DA ÖNASYA’DA DEVLETLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 6
TAR5123 ESKİ DOĞU MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR5127 TÜRK MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR5129 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR5131 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR5133 TÜRKİSTAN TARİHİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR5135 OSMANLI DEVLETİNDE DÎVÂN-I HÜMÂYUN TEŞKİLATI, KALEMLERİ VE DEFTERLERİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR5137 ORTA ASYA TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR5106 MODERNLEŞME VE OSMANLI DÖNEMİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI Seçmeli 2 0 0 4
TAR5108 GEÇ BİZANS’TAN ERKEN OSMANLI DÖNEMİNE GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 4
TAR5110 OSMANLICA TARİHİ METİNLER Seçmeli 2 0 0 4
TAR5112 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİNİN KAYNAKLARI (KADI SİCİLLERİ, AVÂRIZ VE TEMETTUAT DEFTERLERİ) Seçmeli 2 0 0 4
TAR5114 AVRUPA VE BALKANLARDA DİN VE ULUSALCILIK (19.YY.) Seçmeli 2 0 0 4
TAR5116 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR5118 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR5120 ANADOLU SELÇUKLU TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
TAR5122 ESKİBATI TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
TAR5124 OSMANLI KURUMLARININ DEĞİŞİM SÜREÇLERİ (17.- 18. YÜZYILLAR) Seçmeli 2 0 0 4
TAR5126 YUNAN VE ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR5128 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK AYDINLANMASI Seçmeli 2 0 0 4
TAR5130 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR5132 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR5134 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
TAR5136 XIV-XVIII. YÜZYILLARDA AKDENİZ DÜNYASI Seçmeli 2 0 0 4
TAR5138 İPEK YOLU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr