Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI GÜVENLİK ve FEMİNİST YAKLAŞIMLAR
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI GÜVENLİK ve FEMİNİST YAKLAŞIMLAR
2 Dersin Kodu: ULI5118
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Aydın Koyuncu
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 2941168
Email: cigdema@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencinin, 1980’lerin sonlarından itibaren uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde yer edinmeye başlayan feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının temel savunuları, alana yönelik eleştirileri ve bu yaklaşımın uluslararası ilişkiler disiplinine yönelik temel katkıları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve özellikle alanın en temel ve cinsiyetçi kabul edilen konularından güvenliğe ilişkin feminist yaklaşımların temel görüşlerini ve eleştiri noktalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, “güvenlik” kavramını ulusal ve uluslararası bağlamda değerlendirebilir;
2 Öğrenci, Soğuk Savaş sonrası dönemde değişik aktörlerin uluslararası güvenliğin ve barışın sağlanmasındaki rolünü anlayabilir;
3 Öğrenci, uluslararası güvenliğe yönelen yeni tehditleri analiz etme ve yorumlama imkanı bulur;
4 Öğrenci, uluslararası ilişkilere yönelik farklı feminist yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur;
5 Öğrenci, uluslararası İlişkilerde feminist yaklaşımların disipline ne tür katkılarının olduğunu öğrenir;
6 Öğrenci, uluslararası ilişkilerdeki temel güvenlik sorunları ile feminizm arasındaki ilişkiyi analiz etme imkanı bulur;
7 Öğrenci, uluslararası ilişilerde farklı feminist taklaşımların güvenlikle ilgili söylemleri hakkında bilgi sahibi olur;
8 Öğrenci, savaş ve barışa ilişkin feminist yaklaşımları öğrenir;
9 Öğrenci, doğrudan ve fiziksel şiddet ile ilgili bilgi sahibi olur;
10 Öğrenci, Bosna, Afganistan, Irak, Çerçenistan gibi örnekler üzerinde feminist güvenlik yaklaşımlarını analiz etme imkanı bulur;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Geleneksel Güvenlik Teorileri
2 Uluslararası Güvenliğe Yönelik Yeni Yaklaşımlar
3 Uluslararası İlişkiler Teorileri İçerisinde Tartışmalar, Realizmin Sorgulanması ve Eleştirel Yaklaşımların Gelişimi
4 Uluslararası İlişkilerde Feminist Yaklaşımların Gelişimi
5 Uluslararası İlişkilere Yönelik Farklı Feminist Yaklaşımlar (Liberal, radical, Marksist, postmodern, inşacı feminizm vd.)
6 Feminist Yaklaşımların Uluslararası İlişkiler Disiplinine Katkıları ve Yaşadıkları Sorunlar
7 Feminist Yaklaşımların Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Tartışmalarına Girişi
8 Güvenlik, Realizm ve Feminist Eleştiriler
9 Güvenliğin Tanımı ve İçeriğine İlişkin Feminist Eleştiriler
10 Savaş ve Barış Temelinde Feminist Yaklaşımlar
11 Terörizm ve Kadın
12 Ortadoğu’da Siyasi Çatışmalar, Toplumsal Sorunlar ve Kadın
13 Orta Asya ve Kafkaslarda Çatışmalar, Toplumsal Sorunlar ve Kadın
14 Uluslararası Güvenlik Andlaşmalarının ve Örgütlerinin Feminist Yaklaşımlar Temelinde Analizi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Ann J. Tickner, Gender in International Relations, Feminist Perspectives on Achieving Global Security, New York, Columbia University Press, 1992. 2. Christine Sylvester, Feminist International Relations-An Unfinished Journey, Cambridge University Press, 2002. 3. V. Spike Peterson and Anne Sisson Runyan, Global Gender Issues, Boulder, Westview Press, 1993 4. Özlem Tür, Ç. Aydın Koyuncu, “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 26, Yaz 2010, ss. 3-24, ISSN:1304-7310. 5. Ç. Aydın Koyuncu, “Dış Politika Karar Verme Mekanizmalarında Kadının Yeri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1, ss. 99-120, ISSN: 1300-1795. 6. Ç. Aydın Koyuncu, “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, ss. 111-139, ISNN:0378-2921. 7. Walt, Stephen M. (1991), “The Renaissance of Security Studies”, International Studies Quarterly, 35 (2): 211–239. 8. Wadley, Jonathan D. (2010), “Gendering the State-Performativity and Protection in International Security”, Sjoberg, Laura (ed.), Gender and International Security-Feminist Perspectives, (London: Routledge): 38-58.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 20 3 60
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 118
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0
OK2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OK6 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
OK7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
OK8 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
OK9 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
OK10 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr