Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
1 Dersin Adı: KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
2 Dersin Kodu: ULI5112
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Yok
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gokselis@uludag.edu.tr, 2941049, Uludağ Üni. İİBF, Uluslararası İlişkiler Böl. Görükle Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin dış politika modellerini kullanarak 1, 2 ya da daha fazla ülkenin dış politik amaç, strateji ve davranışlarını çözümlemeleri için gerek duyulan temel yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Dış politika karşılaştırmalarında kullanılan model, tipoloji, teori gibi temel kavram, araç ve yöntemleri kavraması;
2 Karşılaştırmalı dış politika analizi yönteminin tarihsel gelişiminde ortaya çıkan farklı yaklaşımları (problem alanları, karar verme, konstrüktivizm, linkage) ayırt edebilmesi;
3 Dış politikanın 4 temel analiz düzeyini örnek olay incelemelerinde kullanabilmesi;
4 Karşılaştırmalı dış politika analiz yöntemi ile ülkelerarası karşılaştırmalar yapabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Giriş olarak karşılaştırma üzerinde durulması
2 Tarihsel çerçevede karşılaştırmalı dış politika modellerine genel bir bakış
3 Bilimsel araştırma çerçevesi: model, tipoloji, teori gibi araçların tanıtılması
4 Karşılaştırmalı dış politika analizi yönteminin gelişimi, Problem Alanları yaklaşımının ele alınması
5 Temel dış politik karar verme kuramları çerçevesinde Karşılaştırmalı dış politika analizi (“Polyheuristic” karar verme teorisi örneği de ele alınacak)
6 Konstrüktivist modeller çerçevesinde Karşılaştırmalı dış politika analizleri
7 Linkage (bağlantı) politikaları bağlamında Karşılaştırmalı dış politika analizleri (model ve teoriler düzeyinde)
8 İç unsurlar ve dış politika arasındaki etkileşimler ve Karşılaştırmalı dış politika analizi (içsel unsurlar düzeyi)
9 Inter-state seviyeden Karşılaştırmalı dış politika analizi
10 Bireysel karar verme seviyesinden Karşılaştırmalı dış politika analizi
11 Sistem seviyesinden Karşılaştırmalı dış politika analizleri I (Realist yaklaşım bağlamında ittifaklar/güç dengeleri ve dış politika karşılaştırması)
12 Sistem seviyesinden Karşılaştırmalı dış politika analizleri II (Liberal yaklaşım bağlamında uluslararası işbirliği formları ve dış politika karşılaştırması)
13 Ülkeler arası karşılaştırma örnekleri I
14 Ülkeler arası karşılaştırma örnekleri II
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ömer Göksel İşyar, Karşılaştırmalı Dış Politikalar: Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Dora Yayınları, Bursa 2010.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 60 60
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0
OK2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr