Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ORTADOĞUDA GÜNCEL SORUNLAR
1 Dersin Adı: ORTADOĞUDA GÜNCEL SORUNLAR
2 Dersin Kodu: ULI5105
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Adres: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Uluslararası İlişkilerde Orta Doğu’nun politik olarak önemi vurgulandıktan sonra, bugün bölgede gerçekleşen ve dünya politikasını etkileyen sorunların tarihsel arka planları da dikkate alınarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Orta Doğu bölgesinin tarihsel bir perspektifte incelenerek bölgeye dair temel bilgilerin edinilmesi ;
2 Bölgedeki sorunların tarihsel arka planlarının anlaşılır kılınması ;
3 Bölgeden ve sistemden kaynaklanan politikaların, bölge ülkelerinin dış politikasına etkisinin anlaşılması;
4 Uluslararası politikada güçlü olan aktörlerin bölgede oluşan sorunlardaki rolleri hakkında fikir sahibi olunması;
5 Son dönemde bölgede etkin rol alan Türkiye’nin sorunlara yönelik politikaları hakkında bilgi sahibi olunması;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Orta Doğu’nun Ontolojisi: Coğrafi-Siyasal-Dinsel-Kültürel Sınırlar
2 Tarihsel Çerçevede Filistin Sorunu
3 Bir Siyasal Hareket Olarak Siyonizm Soğuk Savaş Sonrası Dönemde
4 Suriye’deki Muhalefetin Yapısı ve Esad Rejiminin Geleceği
5 Barış Sürecinde İsrail’in İçsel Dinamikleri
6 Arap-İsrail Savaşları’nın Bölgesel ve Uluslararası Politikaya Etkisi
7 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Orta Doğu Politikası
8 İşgal Sonrası Irak’ta Siyasal Yapı ve Dış Politika
9 Mısır Siyasetindeki Değişimin Dış Politikaya Muhtemel Yansımaları
10 Arap-İsrail Savaşları’nın Bölgesel ve Uluslararası Politikaya Etkisi
11 İran Devriminin Bölgesel ve Uluslararası Güvenliğe Etkisi
12 Filistin Sorununda İçsel Dinamikler: El Fetih ve HAMAS
13 Nükleer Yayılma ve İran Batı İlişkileri
14 Orta Doğu’ da Silahlanma ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: TAYYAR ARI, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ORTA DOĞU: SİYASET, SAVAŞ VE DİPLOMASİ, 4. BASKI, BURSA: MKM YAYINLARI,2008. TAYYAR ARI: YÜKSELEN GÜÇ: TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ VE ORTA DOĞU, BURSA: MKM YAYINLARI, 2010. WILLIAM L. CLEVELAND, A HISTORY OF THE MODERN MIDDLE EAST, DENVER: WESTVIEW PRESS, 2000. BERNARD LEWIS, THE ARABS IN HISTORY, NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2002. BERNARD LEWIS, THE MIDDLE EAST: A BRIEF HISTORY OF THE LAST 2,000 YEARS, TOUCHSTONE BOOKS, 1997. ALBERT HOURANI AND MALISE RUTHVEN, A HISTORY OF THE ARAB PEOPLES: SECOND EDITION. NEW YORK:WARNER, 1991.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Yıl sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin BAşarıya Oranı 50
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
OK2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
OK3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
OK4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
OK5 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr