Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SOVYET SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİK SORUNLARI ve POLİTİKASI
1 Dersin Adı: SOVYET SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİK SORUNLARI ve POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI5104
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, güvenliğin anlamı; Soğuk Savaş sonrasındaki güvenlik ve tehdit algısı; Soğuk Savaş sonrasında Türkiye’nin güvenlik politikası; NATO içerisinde Türkiye’nin konumu; Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası; Türkiye’nin küresel güçlerle güvenlik ilişkileri; Türkiye’nin komşuları ve Orta Doğu ile güvenlik ilişkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Güvenliğin tanımına ilişkin düşünceler ileri sürebilmesi;
2 Soğuk Savaş ve sonrasındaki güvenlik ve tehdit algısını karşılaştırmalı bir biçimde analiz edebilmesi;
3 Soğuk Savaş sonrası dönemde devletlerin yeni güvenlik seçeneklerini analiz edebilmesi;
4 Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin değişen tehdit algılamasını açıklayabilmesi;
5 Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin küresel güçlerle güvenlik ilişkilerini değerlendirebilmesi;
6 Türkiye’nin komşularıyla güvenlik ilişkilerini karşılaştırmalı bir biçimde analiz edebilmesi;
7 Türkiye’nin dünya güvenli için önemine ilişkin düşünceler ileri sürebilmesi;
8 Güvenlik bağlamında Türkiye’nin geleceğine ilişkin düşünceler ileri sürebilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Güvenliğin tanımı ve güvenlik yapısının dönüşümü
2 Soğuk Savaş sonrası güvenlik riskleri
3 Tehdit algılamasının çeşitliliği ve belirsizliği
4 Türkiye’nin değişen tehdit algılaması
5 ”Güvenlikleştirme” stratejisi ve Türkiye’nin yeni güvenlik politikalarının analizi
6 Türkiye’nin NATO’daki konumu ve NATO’nun yeni stratejisi
7 Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası içindeki yeri
8 Rus Dış Politikası ve Türkiye'nin politika seçenekleri
9 Türkiye’nin ABD ile güvenlik ilişkileri
10 Türkiye’nin İran ve Lübnan ile güvenlik ilişkileri
11 Türkiye’nin İsrail ile güvenlik ilişkileri ve Filistin’in güvenliğine yönelik politika seçenekleri
12 Türkiye’nin komşularıyla güvenlik ilişkileri
13 Türkiye ve Bosna-Hersek’in güvenliği
14 Türkiye’nin küresel güvenlik politikası
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Hans Günter Brauch,”Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması:Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlişkiler ,Cilt 5,Sayı 18, Yaz 2008 Björn Hette, “Teori ve Pratikte Güvenliğin Bölgeselleşmesi,” Uluslararası İlişkiler , Cilt 5,Sayı 18, Yaz 2008 Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 50 50
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,87
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5
OK2 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0
OK3 3 0 4 0 0 0 0 0 3 0
OK4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
OK5 4 0 0 5 0 4 0 0 4 4
OK6 0 0 4 0 5 5 4 0 4 0
OK7 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0
OK8 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr