Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ORTADOĞUDA SİLAHLANMA ve GÜVENLİK
1 Dersin Adı: ORTADOĞUDA SİLAHLANMA ve GÜVENLİK
2 Dersin Kodu: ULI6120
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. FERHAT PİRİNÇÇİ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Ferhat Pirinççi
ferhat@uludag.edu.tr
0224 294 10 56
UÜ İİBF A Blok No. 316 Nilüfer / Bursa
18 Dersin Web Adresi: www.ferhatpirincci.com
19 Dersin Amacı Yok
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Ortadoğu'nun yapısı, geçirdiği değişimleri, bölgede yaşanan silahlanmanın bölge güvenliğine etkilerinin öğrenilmesi;
2 Silahlanmanın güvenlikle olan ilişkisine farklı bir bakış açısıyla bakmanın öğrenilmesi;
3 Silah türleri, silah üretimi ve silah satışı bağlamında alıcı ve satıcı ülkelerin hedeflerinin öğrenilmesi;
4 Konvansiyonel silah ticareti ve kitle imha silahlarının yayılması gibi konjonktürde önemli olarak görülen sorunların içeriğine ilişkin fikir sahibi olunması;
5 Spesifik olarak nükleer silahların yayılması sorununun yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde silahlanma girişimlerine dair bilgi sahibi olunabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Güvenliğin Ontolojisi: Teorik Tartışmalar
2 Güvenlik-Silahlanma İlişkisi: Paradoksal Yaklaşımlar
3 Silahların Sınıflandırılması
4 Silahlanma ve Savunma Sanayileri
5 Silah Ticareti: Satıcı ve Alıcı Ülkelerin Hedefleri
6 Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu'da Konvansiyonel Silah Ticareti
7 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Ortadoğu'da Konvansiyonel Silah Ticareti
8 Ortadoğu'daki Biyolojik ve Kimyasal Silahlar
9 İran'ın Nükleer Falliyetlerinin Bölge Güvenliğine Etkisi
10 İsrail'in Nükleer Politikasının Bölge Güvenliğine Etkisi
11 Suriye'de Kimyasal Silahların Bölge Güvenliğine Etkisi
12 Nükleer Silahların Yayılması Sorunu
13 Nükleer Silahların Yayılması Sorunu: Örnek Olay
14 Küresel ve Bölgesel Silahsızlanma Girişimleri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Center for Strategic and International Studies (CSIS), Burke Chair in Strategy Reports Ferhat Pirinççi, “ABD-Suudi Arabistan Silah Anlaşması” Akademik Orta Doğu Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2011, ss. 61-84, ISBN: 1307-0207. Ferhat Pirinççi, “İsrail’in Silahlanmasında ABD’nin Rolü ve ABD-İsrail Stratejik İlişkisinin Başlaması (1956-1973)”, History Studies: International Journal of History, Orta Doğu Özel Sayısı, 2010, ss. 353-374, ISSN:1309-4173. Ferhat Pirinççi, “Orta Doğu’da Silahlanmayı İlk Kontrol Girişimi: Üçlü Deklarasyon”, History Studies: International Journal of History, Orta Doğu Özel Sayısı, 2010, ss. 375-392, ISSN:1309-4173. Ferhat Pirinççi, Silahlanma ve Savaş: Orta Doğu'daki Silahlanma Girişimlerinin Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Etkisi, Bursa: Dora Yayınları, 2010, ISBN: 9786054118687 Frank Barnaby, How Nuclear Weapons Spread: Nuclear Weapon Proliferation in the 1990’s, New York: Routledge, 1993. Joseph Cirincione, Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapons, New York: Columbia University Press, 2007. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Arms Transfers Database
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 2 25 50
Ödevler 2 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 40 40
Toplam İş Yükü 118
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
OK2 0 4 0 0 0 0 4 0 5 4
OK3 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
OK4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4
OK5 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr