Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI POLİTİKASINDA AVRASYA
1 Dersin Adı: GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI POLİTİKASINDA AVRASYA
2 Dersin Kodu: ULI6115
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, geçmişten günümüze Avrasya bölgesinde gelişen önemli olaylar, bunların sebepleri, sonuçları, dünya siyasetine etkileri, bölgenin dünyadaki yeri ve önemi ele alınarak, öğrencilere Türkiye’nin de içinde olduğu bu geniş bölgeyi değişik yönleriyle anlatmak ve kavratmak amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Avrasya bölgesinin jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik boyutlarıyla genel yapısını kavraması;
2 Bölgenin farklı sorunlarını tarihsel perspektiften ve güncel gelişmeler çerçevesinde analiz etmesi;
3 Avrasya’daki farklı güç odaklaşmalarını tarihsel arka plan, amaç ve faaliyetler açısından karşılaştırması;
4 Avrasya’daki alt bölgeleri kendi dinamikleri içinde ele alarak sorunları, öncelikleri ve avantajlarını-güçlü oldukları hususları değerlendirmesi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmesi;
5 Türkiye’nin bölgedeki yeri, misyonu, önemi ve sorunlarını çeşitli boyutlarıyla tartışabilecek bilgi seviyesi ve analiz düzeyine ulaşması;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Avrasya bölgesinin tanımlanması
2 ABD dış politikaları ve Avrasya
3 Rusya’nın Avrasya tanımlaması: Avrasyacılık I
4 Rusya’nın Avrasya tanımlaması: Avrasyacılık II
5 Rus dış politikasında Avrasya’nın yeri ve önemi
6 Çin’in Avrasya’ya yaklaşımları
7 İran’ın Avrasya’ya yaklaşımları
8 Türkiye ve Avrasya açılımı
9 Kafkasya sorunları bağlamında Avrasya analizi (Gürcistan)
10 Kafkasya sorunları bağlamında Avrasya analizi (Azerbaycan ve Ermenistan)
11 Kazakistan ve Özbekistan dış politikaları
12 Kırgızistan ve Tacikistan dış politikaları
13 Türkmenistan’ın dış politikası
14 Genel değerlendirme ve varılan sonuçlar
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık, Dora, Bursa 2010.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 40 40
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr