Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
MATEMATİK
1 Dersin Adı: MATEMATİK
2 Dersin Kodu: EKO1004
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. KADİR YASİN ERYİĞİT
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Doç Dr. Ayşe Oğuzlar, Doç Dr. Kadir Yasin Eryiğit
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: ahmetozturk@uludag.edu.tr
02242941136
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok 16059 Nilüfer/Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere matematikle ilgili temel kavramları hakkında bilgi verilmesi ve matematiğin öneminin ve analitik düşünce kavramının benimsetilmesidir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Matematiğin temel kavramlarını öğrenebilme;
2 Problemleri mikro ve makro düzeyde analiz edebilme.;
3 Analitik düşünme yeteneğini kazandırabilme.;
4 Doğrusal fonksiyonların iktisadi uygulamalarını yapabilme.;
5 Firmalara ait başabaş analizi yapabilme;
6 Türevin temelini anlayabilme.;
7 Türevin iktisadi uygulamalarını yapabilme;
8 İntegralin temelini anlayabilme.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Doğrusal denklem sistemleri
2 Denklem sistemlerinin bazı uygulamaları
3 Doğrusal programlama
4 Doğrusal programlama uygulamaları
5 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar
6 Limitler ve süreklilik
7 Türev ve kuralları, arasınav
8 Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri
9 Birinci türev ve göreli maksimum minimum noktalar
10 İkinci türev ve bükeylik
11 Türevin iktisadi uygulamaları
12 Belirsiz İntegral
13 Belirli integral
14 Matris
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Ernest Haeussler ve Richard Paul, Çev. Ahmet Öztürk, Matematiksel Analize Giriş, Ekin Kitabevi, 1993. 2.Mustafa Aytaç, Mustafa Sevüktekin, Erkan Işığıçok, Sosyal Bilimlerde Matematik, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2010.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 15 15
Diğer 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 158
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,77
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 5 4 5 4 5 5 5 0 0
OK2 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0
OK3 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
OK4 5 5 5 5 4 5 5 5 0 0
OK5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
OK6 5 5 5 5 5 5 5 4 0 0
OK7 5 4 5 4 5 5 5 5 0 0
OK8 5 5 5 5 4 5 5 5 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr