Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU II
1 Dersin Adı: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU II
2 Dersin Kodu: ULU4302
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 8
7 Dersin AKTS Kredisi: 7
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine, Avrupa Birliği’nin yargısında görev yapan kurumların görev ve yetkileri ile diğer tali kurumların tanıtılması amaçlanmaktadır
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci Avrupa Birliği’nin yargısı hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci Avrupa Birliği yargısında görev yapan kurumların kurumsal yapısını tanır;
3 Öğrenci Avrupa Birliği’nin yargısında iptal davalarını öğrenir;
4 Öğrenci Avrupa Birliği’nin yargısında ihlal davaları hakkında bilgi edinir;
5 Öğrenci Avrupa Birliği’nin yargısında tam yargı davalarını öğrenir;
6 Öğrenci Avrupa Birliği’nin yargısında personel ve hareketsizlik davaları hakkında bilgi edinir;
7 Öğrenci Avrupa Birliği’nin yargısında ön karar prosedürünü öğrenir (ara sınav);
8 Öğrenci Avrupa Birliği’nin yargısında temyiz davaları hakkında bilgi edinir;
9 Öğrenci Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesi’nin görev ve yetkilerini öğrenir;
10 Öğrenci Avrupa Birliği’nin diğer tali kurumları hakkında bilgi edinir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Avrupa Birliği’nin yargı yetkisinin analizi
2 Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi ve Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesi’nin kurumsal yapısı
3 Avrupa Birliği yargısında personel davaları
4 Avrupa Birliği yargısında iptal davaları
5 Avrupa Birliği yargısında önkarar prosedürü
6 Avrupa Birliği yargısında tam yargı davaları
7 Avrupa Birliği yargısında iptal davaları
8 Avrupa Birliği yargısında hareketsizlik davaları
9 Avrupa Birliği yargısında ihlal davaları
10 Avrupa Birliği yargısında temyiz davaları
11 Avrupa Birliği yargısında görülen diğer davalar
12 Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
13 Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi
14 Avrupa Birliği’nin diğer tali kurumları
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Kamuran REÇBER, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinleri, Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2010, ISBN No: 978–975–253–168–0. 2. Tuğrul ARAT, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, ATAUM Yayını, No: 3, Ankara, 1989. 3. Ayşe Füsun ARSAVA, Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 545, Ankara, 1985. 4. Mehmet GENÇ, Avrupa Topluluklarının Kurumsal ve Hukuksal Yapısı, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, No: 72, Bursa, 1993. 5. Haluk GÜNUĞUR, Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Avrupa Ekonomik Dayanışma Merkezi, Ankara, 2007. 6. Ünal TEKİNALP/Gülören TEKİNALP vd., Avrupa Birliği Hukuku, 2. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 30 30
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 50 50
Toplam İş Yükü 206
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,87
Dersin AKTS Kredisi 7
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4
OK2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
OK3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3
OK4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
OK5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4
OK6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
OK7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
OK8 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4
OK9 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4
OK10 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr