Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ II
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ II
2 Dersin Kodu: ULU2102
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 4
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Adres: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü Görükle BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler Teorileri-I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin uluslararası ilişkiler teorilerini iyi bir şekilde kavrayarak uluslararası ilişkilerle ilgili meydana gelmiş veya gelebilecek olayları teorik perspektiften analiz edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Uluslararası ilişkilerde zaman içinde ortaya atılmış olan teorilerin nedenini ortaya çıkış koşulları konusunda bilgi sahibi olunabilmesi;
2 Uluslararası ilişkiler teorilerine ihtiyaç duyulmasının nedenlerinin anlaşılabilmesi;
3 Uluslararası ilişkiler teorileri perspektifinden güncel olayları sağlıklı bir şekilde analiz edebilme becerisine sahip olunabilmesi;
4 Güncel olayları ele alırken uluslararası ilişkiler teorileri kullanılarak daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi;
5 Uluslararası ilişkiler teorilerindeki dönemsel gelişmeleri anlayarak uluslararası ilişkilerin ve uluslararası politikanın daha iyi kavranabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Pluralizm
2 Liberalizm ve temel varsayımları
3 Neoliberalizm
4 Neoliberalizm: bireysel özgürlük, siyasal özgürlük ve toplumsal eşitlik ilişkisi
5 Transnasyonalizm ve Karşılıklı Bağımlılık
6 Entegrasyon Teorisi
7 Çoktaraflılık Teorileri
8 Uluslararası Rejim Teorileri
9 Normatif Teoriler
10 Uluslararası Sistem Teorisi
11 Karar Verme Teorisi
12 Karar Verme Modelleri
13 Post-Pozitivist Teoriler
14 Uluslararası Çatışma Nedenleri Üzerine Hipotezler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, İstanbul: Alfa Yay., 2002. Keohane R.O. ve J. S. Nye, (1989) "Realism and Complex Interdependence", International Relations in the Twentieth Century, A Reader, Marc Williams, ed., London: MacMillan Education Ltd.. Tayyar Arı, (1990) "Morton A. Kaplan ve Uluslararası Politikada Sistem Yaklaşımı," İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt XI, Sayı 12 (MartKasım), ss. 103-118 . Waltz, Kenneth N. ve George H. Quester, (1982) Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi. Çev. Ersin Onulduran. Ankara : SBF Yayınları. Wallerstein, Immanuel. “The Inter-State Structure of the Modern World-System,” (1996) Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalevski, International theory: pozitivism and beyond Cambridge: Cambridge University Press, 1996, içinde ss. 87-107. Waltz, Kenneth N. "Realist Thought and Neorealist Theory," (1992) Robert L. Rothstein ed. The Evolution of Theory in International Relations. South Carolina: University of South Carolina Press, içinde s. 21-37. Robert O. Keohane ve Joseph S. Nye, (1989) "Realism and Complexs Interdependence", International Relations in the Twentieth Century, A Reader , Marc Williams, ed., (London: MacMillan Education Ltd), içinde s. 243-254.014 Paul R. Viotti ve Mark V. Kauppi,(1993) International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism 2nd ed (New York: Macmillan Puplishin Co.) Morton A. Kaplan, New Approaches to International Relations ,New York: St. Martin's Press, 1968 Eralp, Atila, "Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması", Atila Eralp der. Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul: İletişim Yay., 1996.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 50 50
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 60 60
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 3
OK2 0 0 0 3 4 1 0 0 1 3
OK3 2 3 0 0 0 2 0 0 0 4
OK4 0 0 0 3 0 4 0 3 2 1
OK5 0 0 3 0 3 3 3 0 2 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr