Türkçe English
Akademik Danışmanlık
Lisans Programları

Bölümler tarafından kayıtlı her öğrenciye bir akademik danışman atanmıştır. Akademik danışmanlar öğrencilere çalışmaları süresince yardım eder, yol gösterir ve onları gözlemler. Her bir dönemde öğrencinin alacağı dersler ve programında yapılacak değişiklikler öğrencinin akademik gelişimi göz önünde bulundurularak akademik danışman tarafından onaylanır. Akademik danışmanların dönem boyunca öğrenciler ile görüşmeleri için belirlenmiş saatler vardır ve bu saatler bölümlerde ilan edilmektedir.

Her akademik yılın ilk haftası boyunca, birinci sınıf öğrencileri için üniversite yaşamı, sosyal, kültürel ve spor ile ilgili olanaklar, sağlık hizmetleri, kurallar ve yönetmelikler ve diğer akademik konularla ilgili “Oryantasyon ve Hoş geldin Etkinliği” düzenlenmektedir. Ayrıca her öğrenciye içinde gerekli bilgilerin yer aldığı bir rehber verilmektedir.

Erasmus Programı kapsamında, her fakülte/bölüm ve yüksekokulda tüm akademik konularda gelen ve giden öğrencilerle ilgilenen Erasmus-AKTS akademik koordinatörleri mevcuttur.

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü programlardan birine kesin kaydını yaptıran her öğrenci için, Senatonun kabul ettiği esaslara göre belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri, o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu, öneriyi de dikkate alarak tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrenimi yapacak öğrenciye bir danışman tayin eder. Danışman, ders ve tez aşaması için atanır. Ancak öğrencinin talebi üzerine, tez aşamasında ilgili anabilim dalı kurul teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Danışmanın istifası veya her hangi bir nedenle görev yapamaması halinde, anabilim dalı, öğrenciye danışman belirleme usulüne göre yeni bir danışman önerir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı akademik kurul teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir danışman atanabilir. İkinci danışman Senatonun kabul ettiği danışmanlık niteliklerine uygun üniversite öğretim üyeleri veya başka bir üniversitenin aynı nitelikteki anabilim dalından olmak kaydıyla öğretim üyeleri arasından da teklif edilebilir.

Danışman atanıncaya kadar lisansüstü öğrencinin danışmanlığını anabilim dalı başkanı yürütür.

GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ

Gençlik Danışma Merkezi gençlere cinsel sağlık başta olmak üzere, her türlü sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak için oluşturulmuştur. Genelde üniversite öğrencilerinin, özelde de Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin sorunları, istekleri, ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Amacı öğrenciyi ve gereksinimlerini tanımak için araştırmalar yapmak, ruh sağlığı danışmanlığı kapsamında bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapmak, hizmet alanlarında üniversite öğrencilerine yönelik broşürler hazırlamak ve web sayfası aracılığıyla etkili bilgi vermek, üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı vermek, öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik seminerler ve toplantılar düzenlemektir. Yıl boyunca stresle başa çıkma, sınav kaygısı, iletişim becerileri ve öfke yönetimi gibi konuları içeren sunumlar, eğitimler yapılmaktadır.

Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr