Türkçe English

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktora Programı
Türkçe Eğitimi Doktora Programı
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Sınıf Eğitimi Doktora Programı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı
Alman Dili Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Fransız Dili Eğitimi
İlköğretim
Zihin Engelliler Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Beden Eğitimi Ve Spor

Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı
Adli Bilimler Doktora Programı (Disiplinlerarası)
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Eklemeli İmalat Doktora Programı (Disiplinlerarası)
Biyoteknoloji Doktora Programı
Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı
Fen Bil. -İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Fen Bil. -Otomotiv Doktora Programı
Otomotiv Mühendisliği
Fen Bil. -Biyosistem Mühendisliği Doktora Programı
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Doktora Programı
Kimya Bütünleşik Doktora Programı
Matematik Bütünleşik Doktora Programı
Biyosistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Gıda Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Çevre Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Endüstri Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Makine Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Otomotiv Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Tekstil Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı
Yüzey İşlem ve Teknolojileri Doktora Programı
Biyomalzemeler Doktora Programı
Polimer Malzemeler Doktora Programı
Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik
Kimya
Makine Mühendisliği
Matematik
Mimarlık
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Gıda Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veteriner-Anatomi
Veteriner-Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
Veteriner-Biyokimya
Veteriner-Cerrahi
Veteriner-Doğum Ve Jinekoloji
Veteriner-Dölerme Ve Suni Tohumlama
Veteriner-Farmakoloji Ve Toksikoloji
Veteriner-Fizyoloji
Veteriner-Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları
Veteriner-Histoloji-Embriyoloji
Veteriner-İç Hastalıkları
Veteriner-Mikrobiyoloji
Veteriner-Parazitoloji
Veteriner-Patoloji
Veteriner-Zootekni
Tıp-Anatomi
Tıp-Biyoistatistik
Tıp-Biyokimya
Tıp-Deontoloji
Tıp-Farmakoloji
Tıp-Halk Sağlığı
Tıp-Histoloji - Embriyoloji
Tıp-Mikrobiyoloji
Tıp-İmmünoloji
Tıp-Tıbbi Biyoloji
Veteriner-Su Ürünleri Hastalıkları
Tıp-Fizyoloji
Veteriner-Sucul Hayvan Hastalıkları Doktora Programı
Hemşirelik Doktora Programı
Translasyonel Tıp Doktora Programı (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Tıp-İmmunoloji Doktora Programı
Tıp-Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı
Tıp-Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı
Veteriner-Viroloji
Translasyonel Tıp Doktora Programı (Lisans Derecesi ile Bütünleşik Doktora)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Müzik - Yaylı Çalgılar
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ekonometri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri
Türk Dili Ve Edebiyatı
Felsefe
Sosyoloji
Tarih
Arkeoloji
Özel Hukuk Doktora Programı
Coğrafya Doktora Programı
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı
Ortadoğu Çalışmaları Doktora Programı
Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Doktora Programı
İslam İktisadı Katılım Bankacılığı Disiplinlerarası Doktora Programı
Katılım Bankacılığı Disiplinlerarası Doktora Programı
Müzik - Piyano
Sos.Bil.-Psikoloji Doktora Programı
Kamu Hukuku
Türk Müziği Doktora Programı
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr