Türkçe English
AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi’nde AKTS kredilerinin dersler için düzenlenmesi, derslerin beklenen öğrenim çıktılarına ulaşmak için gerekli olan öğrenci iş yükü baz alınarak yapılmıştır. AKTS kredi düzenlemelerinde önce derslerin amaçları ve beklenen öğrenim çıktıları belirlenmiş ve sonrasında edinilen öğrenci iş yükü öğretim elemanları tarafından düzenlenmiştir. Bir dönem için 30, bir yıl için ise 60 AKTS kredisi belirlenmiştir. Uludağ Üniversitesi’nde sınav haftaları ve sınava hazırlık haftaları dahil öğrenci iş yükü bir akademik yıl için 1800 saattir ve buna istinaden bir kredi 30 iş saatine karşılık gelmektedir.

AKTS öğrencilerin tüm iş yüküne dayandırılmış ve sadece ders saatleriyle sınırlandırılmamıştır. Krediler Uludağ Üniversitesi’nde bir akademik yılı tamamlamak için gerekli olan toplam iş miktarına bağlı olarak her bir dersin gerektirdiği iş miktarını yansıtmaktadır. Bunlara, dersler, laboratuvar çalışmaları, proje hazırlama, klinik çalışmaları, uygulamalı işler, seminerler, özel dersler, saha çalışmaları, özel çalışmalar – kütüphanede ya da evde – sınavlar ve diğer ölçme etkinlikleri dahildir.

Her bir ders için öğrenci iş yükünü belirleme çalışmaları öğrencilere uygulanmış olan anketlerin sonuçları ve öğretim elemanlarının görüşleri bir arada dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

Uludağ Üniversitesinde öğrencilerin ders alma işlemlerinde, Ağırlıklı Not Ortalamalarının hesaplanmasında ve mezuniyet işlemlerinde yalnız AKTS kredileri dikkate alınmaktadır.

Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr