Türkçe English

Uludağ Üniversitesi Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa Birliği’nin 1999 yılında yayınladığı “Bologna Bildirgesi” ile başlayan ve 2010 yılına kadar Avrupa’da karşılaştırabilir, şeffaf ve rekabet gücü yüksek bir “AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI (AYA)” yaratmayı hedefleyen bir yeniden yapılanma sürecidir.

Bologna sürecinin temel hedefi; AYA içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amacı ile Avrupa’da kolayca dolaşabilmesinin sağlanması ve Avrupa’nın gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerindeki kişiler tarafından tercih edilir hale getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanında gerçekleşmesi arzulanmayan şey ise, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Bu sayede, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması, öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliğinin sağlanması ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr