Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Resim
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan Resim Bölümü’nde Öğretim programı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görselleştirme sürecinde karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmelerini kolaylaştıracak kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Birinci sınıfta ağırlıklı olarak Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersi alan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Resim, Özgün Baskı Resim, Duvar Resmi derslerini görürler. Çağdaş bir anlayışla düzenlenen atölye ve dersliklerde hocalarının gözetiminde sanatsal deneyim kazanırlar.
2
Verilen Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Resim Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programa başvurmak isteyen adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Seçme Sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Resim Bölümü öğretim programında yer alan zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı ) tümünü başarıyla tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
7
Program Profili
2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan Resim Bölümü’nde Öğretim programı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görselleştirme sürecinde karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmelerini kolaylaştıracak kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Birinci sınıfta ağırlıklı olarak Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersi alan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Resim, Özgün Baskıresim, Duvar Resmi derslerini görürler. Çağdaş bir anlayışla düzenlenen atölye ve dersliklerde hocalarının gözetiminde sanatsal deneyim kazanırlar.
UÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün amacı, resim sanatının geçerli kuram ve kurallarını öğrenerek özgün yapıtlar ortaya koyan, toplumsal ve evrensel sorunlara plastik bir dille çağdaş çözüm önerileri getirebilen, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ülke ve dünya kültür ve sanat yaşamına olumlu katkıda bulunabilecek sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
2. Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
3. Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
4. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
5. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
6. Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
7. Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
8. Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
9. Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
10. Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
11. Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
12. Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3 1,2,3,5
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 2,3 1,2,3,5
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,2,3 1,2
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 1,2,3,4
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2,3 1,2,3
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,2,3 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,3 1,3,5
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3 1,2,3,4,5
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3 1,2,3
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2,3 1,2,3,5
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2,3 1,2,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,3
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1,2 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,2, 4
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 1,2,3
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2 1,2,3
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1,2,3
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2 1,2,3,4
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,2 1,2,3
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2 1,2,3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2,3,4
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 3 1,2
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 3 1,2
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 3
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 3 1,2
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,3 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,3 1,2
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 3 1,3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 2 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1,2 2
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 2 1,2
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2 1,2
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,2 1
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3 1,2
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2 1
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2,3,5
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 4,5,7
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,4 1
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2,4 1,2,3,5,6,7
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 4
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 4 1,7
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,4 1,2
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3,4,5,6,7
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3,4
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,4 3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,4 1,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 3,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,3,4
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1 1
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1 1
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2,3,4
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1 3
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1 1,2
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1 3,4
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 4
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,2,3
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kişisel atölyelerinde resim çalışmalarını sürdürebilir ve çeşitli sanatsal etkinliklere katılabilir, farklı sektörlerde tasarım yapabilir, müze ve galerilerde sanat danışmanı olarak çalışabilir, eğitim formasyonu alarak resmi ve özel eğitim kurumlarında resim öğretmeni olarak görev yapabilir, özel atölyelerde sanat eğitmenliği yapabilir ya da Lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve sanatta yeterlilik programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, atölye uygulamaları gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı : Doç. Gülser AKTAN gaktan@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü : Doç. Meryem UZUNOĞLU meryemuzunoglu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Görükle Kampüsü / BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Resim Bölümü öğretim kadrosunda tam zamanlı olarak 1profesör, 4 doçent ve 1 araştırma görevlisi yer almaktadır.
Bölümde Kuramsal Derslik, Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, Baskıresim Atölyesi, Bilgisayar Dersliği, Modelaj Atölyesi, Perspektif ve Teknik Çizim Dersliğinin yanısıra Resim Atölyeleri bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5101 İLERİ ÇİZİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7
RSM5103 MEKAN VE KOMPOZİSYON Zorunlu 3 0 0 6
RSM5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
RSM5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5102 İLERİ RESİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7
RSM5104 RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ Zorunlu 3 0 0 5
RSM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
RSM5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
RSM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
RSM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5105 ÖZGÜN BASKIRESİM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5107 GRAFİK TASARIMA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5109 SERBEST RESİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5111 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5113 ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI Seçmeli 2 0 0 4
RSM5115 SANAT KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5106 DENEYSEL ÖZGÜN BASKI RESİM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5108 GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5110 SULUBOYA Seçmeli 2 0 0 4
RSM5112 SANAT VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
RSM5114 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 2 0 0 4
RSM5116 SANAT VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5118 DİSİPLİNLERARASI SANAT Seçmeli 2 0 0 4
RSM5120 SOYUT SANAT VE GEOMETRİ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5122 GÖRME BİÇİMLERİ VE YANILSAMA Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr