Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Resim
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Resim Anasanat Dalı
Uludağ Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü´ne bağlı olarak Yüksek Lisans Resim Anasanat Dalı 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı´nda ilk öğrencilerini kabul eden Resim Anasanat Dalı, 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında da programa öğrenci almaya devam etmiştir.
Resim alanında uzmanlaşmayı hedef edinmiş öğrencileri, sanatçı ve akademisyen adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS Yüksek Lisans da ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Resim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması, 2-Anasanat Dalımızda Lisansüstü giriş sınavından (ALES) belirli bir puan alma şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50 TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%25+ MÜLAKAT %25= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan dersler en az 21 en fazla 28(Tezsiz yıllık16 tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 70 doktorada 75 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Resim Alanında Yüksek Lisans/ diploması verilir.
7
Program Profili
Resim Anasanat Dalında, plastik sanatlar kapsamında sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın, tasarımın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara sanat ve tasarım alanında yetkin ve bilgili bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücünü açığa çıkarmak; sezgilerini geliştirmek; araştırma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel yöntemler çerçevesinde düşünmesini sağlamak; yaratıcı estetik, çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve öğrencilere alanlarında güçlü bir
sanatçı olma ayrıcalığı, tasarımcı kişilik, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandırmaktır. Alandan mezun olanlar aldıkları eğitim ile sanatçı ve tasarımcı kişilikleriyle ilgili alanlarda yetkin ve üretken bireyler olarak yer alacaklardır.
Bu alanda eğitim alanların, çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini endüstri alanında uygulamaları da arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
2. Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
3. Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
4. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
5. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
6. Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
7. Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
8. Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
9. Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
10. Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
11. Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
12. Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
2012 yılı itibarıyla Anabilim Dalımızdan Mezun olan öğrenci bulunmamaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler . Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik / Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Dekanlık Şükrü Çavuş Mah. Su Deposu Cad. No. 29 Mudanya / Bursa
Telefon: 0 224 5431015 - 16
Faks: 0 224 5431080
Resim Bölümü Uludağ Üniversitesi, Merkez Kampüsü Görükle / Bursa
Telefon 0 224 2940890
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı´nda 1 adet Profesör ve 3 adet Doçent ve 1 adet Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Resim Anasanat Dalı bünyesinde teorik dersler için çağımızın gerektirdiği en üst donanıma sahip sınıflar, uygulamaya yönelik dersler için ise yine tam donanımlı atölyeler oluşturulmuştur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5101 İLERİ ÇİZİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7
RSM5103 MEKAN VE KOMPOZİSYON Zorunlu 3 0 0 6
RSM5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
RSM5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5102 İLERİ RESİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7
RSM5104 RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ Zorunlu 3 0 0 5
RSM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
RSM5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
RSM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
RSM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5105 ÖZGÜN BASKIRESİM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5107 GRAFİK TASARIMA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5109 SERBEST RESİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5111 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5113 ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI Seçmeli 2 0 0 4
RSM5115 SANAT KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5106 DENEYSEL ÖZGÜN BASKI RESİM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5108 GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5110 SULUBOYA Seçmeli 2 0 0 4
RSM5112 SANAT VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
RSM5114 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 2 0 0 4
RSM5116 SANAT VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5118 DİSİPLİNLERARASI SANAT Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr