Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Resim
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Yüksek Lisans Programı, özgün sanat eseri ortaya koyan, ileri düzeyde uygulama ve yaratıcılık becerisine sahip, bağımsız araştırma yapabilen ve yeni sentezlere ulaşabilen sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksek Lisans eğitim ve öğretiminin süresi, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.
2
Verilen Derece
Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Resim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans programına kabul edilebilmesi için; 1-Resim Anasanat Dalı’nda (en az 75 başarı notuyla mezun olduğu) lisans diplomasına sahip olması gerekir. 2- Giriş sınavı sanatsal performansının -en az 75/100 puan olmak koşulu ile- %50’si, mülakat ve portfolyo değerlendirmesinin %25’i, lisans başarı notunun %25’i alınarak oluşan ağırlıklı ortalamanın en az 70/100 puan olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuracak adayların, YÖK tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru Koşulları ve Yurtdışından Ğğrenci Kabulünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen sınav tür ve puanlarına sahip olmalarının yanı sıra Giriş sınavında sanatsal performanstan (75/100 puan alarak) başarılı olmaları gerekmektedir. 3- Yabancı dil şartı bulunmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir. Türkçe bildiğini belgelemeyen adaylar, yüksek lisans programına kabul edilmeleri durumunda ULUTÖMER’de bir yıl Türkçe Hazırlık eğitimi alırlar. 4-ALES şartı bulunmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri 100 üzerinden en az 70 puan ile tamamlayarak toplam 120 AKTS alması gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde eser metni / tez çalışmasını savunan ve sanatsal çalışmalarını başarıyla sunan öğrencilere Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans programında eğitim alan öğrencilerin, ürettikleri özgün ve yenilikçi eserler ve kuramsal düzeyde yaptıkları araştırma ve bilimsel faaliyetlerle sanat ve tasarım kültürü alanına katkı sağlayabilecek düzeyde bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
2. Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
3. Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
4. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
5. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
6. Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
7. Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
8. Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
9. Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
10. Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
11. Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
12. Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3 1,2,3,5
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 2,3 1,2,3,5
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,2,3 1,2
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 1,2,3,4
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2,3 1,2,3
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,2,3 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,3 1,3,5
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3 1,2,3,4,5
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3 1,2,3
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2,3 1,2,3,5
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2,3 1,2,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,3
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1,2 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,2, 4
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 1,2,3
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2 1,2,3
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1,2,3
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2 1,2,3,4
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,2 1,2,3
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2 1,2,3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2,3,4
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 3 1,2
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 3 1,2
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 3
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 3 1,2
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,3 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,3 1,2
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 3 1,3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 2 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1,2 2
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 2 1,2
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2 1,2
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,2 1
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3 1,2
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2 1
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2,3,5
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 4,5,7
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,4 1
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2,4 1,2,3,5,6,7
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 4
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 4 1,7
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,4 1,2
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3,4,5,6,7
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3,4
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,4 3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,4 1,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 3,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2,3,4
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1 3
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1 1,2
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1 3,4
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 4
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,2,3
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1 1,2,3,4
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,3,4
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1 1
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1 1
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler resim alanında sahip oldukları birikimi paylaşabilir, aktarabilir, diğer disiplinlerle ilişki kurabilir ve bunu kendi üretimlerine yansıtabilirler. Bağımsız sanatçı olarak ya da galerilerle çalışabilirler. Üniversite kadrolarında akademisyen-sanatçı olarak kariyerlerine devam edebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler eğitimlerine devam etmek için Sanatta Yeterlik / Doktora programlarına başvuru yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine, devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl sonu sınavı yazılı sınav, rapor sunumu, sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılabilmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek Lisans programı, bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek Lisans programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için programda mevcut olan derslerin tümünden geçerek toplam 120 AKTS almak; ve kişisel sergi ve eser metni / tez çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Adres ve İletişim Bilgileri
Program Başkanı : Prof. Dr. Hatice ŞAHİN hatices@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü : Doç. Meryem UZUNOĞLU meryemuzunoglu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Görükle Kampüsü / BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Resim Bölümü öğretim kadrosunda tam zamanlı olarak 1profesör, 4 doçent ve 1 araştırma görevlisi yer almaktadır.
Bölümde Kuramsal Derslik, Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, Bilgisayar Dersliği, Modelaj Atölyesi, Baskıresim Atölyesi, Perspektif ve Teknik Çizim Dersliğinin yanısıra Resim Atölyeleri bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5101 İLERİ ÇİZİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7
RSM5103 MEKAN VE KOMPOZİSYON Zorunlu 3 0 0 6
RSM5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
RSM5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5102 İLERİ RESİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7
RSM5104 RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ Zorunlu 3 0 0 5
RSM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
RSM5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
RSM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
RSM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5105 ÖZGÜN BASKIRESİM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5107 GRAFİK TASARIMA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5109 SERBEST RESİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5111 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
RSM5113 ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI Seçmeli 2 0 0 4
RSM5115 SANAT KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM5106 DENEYSEL ÖZGÜN BASKI RESİM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5108 GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5110 SULUBOYA Seçmeli 2 0 0 4
RSM5112 SANAT VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
RSM5114 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 2 0 0 4
RSM5116 SANAT VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
RSM5118 DİSİPLİNLERARASI SANAT Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr