Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi bünyesindeki dört enstitüden biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuş olup 1982-1983 eğitim-öğretim yılından bu yana Yüksek Lisans ve Doktora programları açarak faaliyette bulunmaktadır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında hem yüksek lisans hem de doktora programı bulunurken; ilk defa 2003-2004 yılında açılan ve sonra 2011-12 eğitim-öğretim yılında yeniden açılan Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları bilim dalında sadece yüksek lisans programı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS 2. Öğretimde(Tezsiz)120 ECTS kredilik Yüksek Lisansta ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Yüksek Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (3yıl geçerlilik süresi aranmaktaolup İ.İ.B. Fak.Bölümleri, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Kamu hukuku Eşit Ağırlık, İlahiyat fak.Bölümleri, Türk Dili ve edb.,Arkeoloji,Sanat tar,Tarih, Sözel Ağırlıklı ve en az 55puan olmalıdır.Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50 TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans İçin mevcut olan dersler en az 21en fazla 28 (Tezsiz yıllık 16 tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü yüksek lisans programı, temelde sosyal politika alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir. Temel amaç, alana ilişkin disiplinler arası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesini sağlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
2. Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
3. Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
4. Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
5. Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
6. Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
7. Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
8. Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
9. Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
10. Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı mezunları elde ettikleri yüksek lisans derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler .
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sosyal Bilimler Enstitüsü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalındaki yüksek lisans programı Bölüm´ün 12 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5101 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ Zorunlu 3 0 0 5
CLE5103 EMEK PİYASALARI ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
CLE5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
CLE5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5102 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELER Zorunlu 3 0 0 5
CLE5104 POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Zorunlu 3 0 0 4
CLE5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
CLE5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
CLE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
CLE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3103BH SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CLE5382 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5384 İNSAN KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5386 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 7,5
CLE5388 SOSYAL GÜVENLİK Zorunlu 2 0 0 7,5
Toplam 35
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5105 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5107 SOSYAL POLİTİKA TARTIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE5109 UYGULAMALI İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
CLE5111 TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ:SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Seçmeli 2 0 0 5
CLE5113 İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE5115 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5106 ÜCRET YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5108 SOSYAL YARDIMLAR VE SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 5
CLE5110 İLERİ ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5112 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5114 KÜRESELLEŞME VE EMEK Seçmeli 2 0 0 5
CLE5116 ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr