Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Antrenörlük Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2014 Yılında Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Antrenörlük Eğitimi, Lisans
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi , Antrenörlük Eğitimi Bölümü ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır. Özel yetenek sınavına başvurmak için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavına (YGS) girmek ve bu sınavdan ÖSYM tarafından Özel Yetenek Sınavlarına başvurmak için taban puan olarak belirlenen puanı almak gerekmektedir. Özel yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler programa kayıt olabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 166,5 kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
7
Program Profili
Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerinin kendi seçtikleri spor branşlarında iyi birer antrenör, uzman ve kondisyoner olarak yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında iki yarıyıl içinde Staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir.
2. Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3. Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir
4. Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir
5. Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir.
6. Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir.
7. Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir.
8. Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
9. Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
10. Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir
11. Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
 • Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir.
 • Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir
 • Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir.
 • Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir.
 • Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir
 • Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir.
 • Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
 • Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir
 • Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
 • Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir.
 • Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir
 • Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir.
 • Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir.
 • Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir
 • Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir.
 • Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
 • Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir
 • Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
 • Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir.
 • Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir
 • Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir.
 • Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir.
 • Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir.
 • Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
 • Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir
 • Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
 • Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir.
 • Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir
 • Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir.
 • Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir.
 • Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir
 • Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir.
 • Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
 • Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir
 • Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
 • Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir.
 • Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir
 • Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir.
 • Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir.
 • Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir
 • Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir.
 • Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
 • Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir
 • Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
 • Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
 • Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir.
 • Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir
 • Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir.
 • Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir.
 • Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir
 • Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir.
 • Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
 • Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir
 • Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2
2,
Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir. - -
Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular. 1,2 1,2
Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir. 2 2
Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir 2 2
Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir. 1,2 1,2
Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir. 1,2 1,2
Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir 1,2 1,2
Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir. 1 1
Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. 1 1,2,3
Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir 1,2 1,2
Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
-
1
Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir. - -
Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular. 1 1
Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir. 1 1
Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir 1 1
Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir. 1 1
Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir. 1 1
Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir 1 1
Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir. 1 1
Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. - 1
Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir 1 1
Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
-
Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir. - -
Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular. 2 2
Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir. 1 1
Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir 1 1
Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir. 1 1
Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir. - -
Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir -
Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir. - -
Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. - -
Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir 3 3
Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
-
1,2,3
2,3
Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir. 2,3 2,3
Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular. 2 2
Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir. 1 1
Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir 1 1
Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir. 2 2
Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir 2,3 2,3
Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. 2,3 -
Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir 3 3
Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
-
1
4,5
Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,2,3 1,2,3
Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular. 3 2
Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir. - -
Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir - -
Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir. 1 1
Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir. 2,3 2,3
Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir 1,2 1
Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir. - -
Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. 2, -
Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir 1,2 1,2
Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
-
3
Spor yönetimini, organizasyonlarını kavrama alana entegre etme, spor girişimciliğini ve inovasyonu takip etme, geliştirme ve alanda uygulayabilme becerisine sahiptir. - -
Antrenörlük alanında uygulamaya yönelik temel bir problemin tanımlanmasında ve çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilir, çözüm önerileri geliştirir ve uygular. 2 3
Antrenörlük alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusunda bilişsel alan temel kazanım (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme) becerilerine sahiptir. 2 2
Antrenörlük alanıyla ilgili uygulamalarda gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve uygulama becerisine sahiptir 2 2
Antrenörlük eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerinin teorik ve uygulama yeterliliğine sahiptir. 1 1
Antrenörlük eğitiminin disiplin içi ve çoklu disiplinler yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, spor ve spor branşına ait problemler konusunda bireysel ve/veya araştırma birimleri ile ortak çalışabilen niteliklere sahiptir. 2 2
Araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle işbirliği yapabilir, ortak akıl ile problemleri çağdaş yöntemlerle çözer ve geliştirir 3 3
Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar, alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir, İngilizceyi iyi düzeyde bilir, lider, araştırmacı kimliğe sahiptir. 3 3
Multi-disipliner alanlardan yararlanarak, öğretim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır. - 3
Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, bilimsel ve sosyal etik anlayışını benimsemiş, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsız ve saygı gibi evrensel değerlerin bilincine sahiptir - -
Sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, Antrenörlük ve spor bilimleri alanındaki kaynakları takip eden, ilgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerinde, özel ilköğrenim, orta öğrenim ve üniversitelerin bünyesinde antrenör, spor uzmanı ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından en az 55 (%50), yabancı dil sınavından 50 (%25) puan almaları ve yapılan mülakat sınavından 60 (%25) almaları ve toplam 65 puan almak koşuluyla yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve uygulamaları aşağıda belirtildiği şekilde iki ana bölümden oluşmaktadır. Vize Sınavları (% 40) Teorik Derslerde: Yazılı + Sözlü Uygulamalı Derslerde: Uygulama + Teorik Final Sınavları (% 60) Teorik Derslerde: Yazılı + Proje-Ödev (Sözlü ve yazılı) Uygulamalı Derslerde: Uygulama + Teorik + Proje-Ödev (Sözlü ve yazılı) Yapılan bütün sınav değerlendirmeleri öğrenmeyi tam olarak ölçememektedir. Kullanılan ölçme değerlendirme uygulamaları amaç ve hedeflerle karşılaştırıldığında %60-70 düzeyinde geçerlidir.
12
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenör Eğitimi Bölümü,
Bursa Türkiye
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
1 adet uluslararası hentbol basketbol ve voleybol maçlarının oynanabileceği 2000 kişilik salon 2 adet basketbol ve voleybol antrenman salonu, 1 adet güreş salonu, 1 adet halk oyunları salonu
Futbol sahası: 1 adet çim zeminli, tribünlü ve soyunma odalı olmak üzere toplam2 adet futbol sahası,
Tartan Atletizm Pisti:1 adet
Açık Basketbol sahalar: 3 adet beton zeminli,
Açık Tenis Kortlar: 4 adet toprak,2 adet beton zeminli olmak üzere 6 adet
Kapalı Tenis Kortları: 2 adet beton zeminli,
Cimnastik Salonu: 1 adet
Derslikler : 10 Adet derslik (1 adeti video salonu, 2 adedi bilgisayar destekli eğitim salonu olarak kullanılmaktadır),
Kondisyon Salonu: 1 adet
Toplantı Salonu:1 Adet
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB1001 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 1 2 0 4
AEB1003 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
AEB1005 ATLETİZM Zorunlu 1 2 0 5
AEB1007 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 5
AEB1009 SPORCU SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Zorunlu 2 2 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB1002 YÜZME Zorunlu 1 2 0 3
AEB1004 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİSİ Zorunlu 4 0 0 6
BİL1006 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB2003 ANTREMAN BİLGİSİ I Zorunlu 4 0 0 5
AEB2005 SPOR BİYOMEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
AEB2007 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 2
AEB2009 SPOR FİZYOLOJİSİ I Zorunlu 4 0 0 5
AEB2011 ANTRENÖRLÜK PEDAGOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
AEB2013 SPOR PSİKOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB2002 SPORDA FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK TESTLER Zorunlu 2 2 0 3
AEB2004 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 4
AEB2006 SPOR FİZYOLOJİSİ II Zorunlu 4 0 0 5
AEB2008 ANTRENMAN BİLGİSİ II Zorunlu 2 2 0 5
AEB2010 SPOR PSİKOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB3001 SPORCU BESLENMESİ Zorunlu 3 0 0 5
AEB3003 OYUN VE MAÇ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
AEB3005 FİTNESS KİLO KONTROLÜ VE BİREYSEL ANTRENÖRLÜK Zorunlu 3 0 0 4
AEB3007 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 2 2 0 6
AEB3009 SPORDA ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
AEB3011 SPOR YARALANMALARINDAN KORUMA VE İLK YARDIM Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB3002 BECERİ ÖĞRENİMİ Zorunlu 3 0 0 3
AEB3004 SPORTİF ETKİNLİK YÖNTEMİ Zorunlu 4 0 0 4
AEB3006 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
AEB3008 SPORDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
AEB3010 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 2 2 0 6
AEB3012 ENGELLİLERDE SPOR VE EGZERSİZ UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB4001 UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 2 2 0 6
AEB4003 ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ Zorunlu 2 2 0 4
AEB4005 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ Zorunlu 4 0 0 4
AEB4007 ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 4 2 0 6
AEB4009 FİZİKSEL UYGUNLUK GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 3
AEB4011 İLETİŞİM BECERİLERİ VE DİKSİYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB4002 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI Zorunlu 2 4 0 9
AEB4004 UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 2 2 0 6
AEB4006 SPORDA İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 4
AEB4008 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİNDE LİDERLİK Zorunlu 2 0 0 3
AEB4010 SPORDA SPONSORLUK, PAZARLAMA VE MEDYA Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB01052 TRAMBOLİN Seçmeli 1 2 0 5
AEB01054 ESKRİM Seçmeli 1 2 0 5
AEB01056 BİNİCİLİK Seçmeli 1 2 0 5
AEB01058 KORFBOL Seçmeli 1 2 0 5
AEB01062 ARJANTİN TANGO Seçmeli 1 2 0 5
AEB01064 SALSA Seçmeli 1 2 0 5
AEB01066 STREETBALL Seçmeli 1 2 0 5
AEB01068 RAGBİ Seçmeli 1 2 0 5
AEB01070 KANO-RAFTİNG Seçmeli 1 2 0 5
AEB01072 SERBEST DALIŞ Seçmeli 1 2 0 5
AEB01074 KUM VOLEYBOLU Seçmeli 1 2 0 5
AEB01076 YELKEN, SURF, KATAMARAN Seçmeli 1 2 0 5
AEB01098 ORYANTRİNG Seçmeli 1 2 0 5
AEB01118 SNOWBOARD Seçmeli 1 2 0 5
AEB01122 TRAKİNG Seçmeli 1 2 0 5
AEB1052 HENTBOL Seçmeli 1 2 0 5
AEB1054 HALK OYUNLARI Seçmeli 1 2 0 5
AEB1056 ARTİSTİK JİMNASTİK Seçmeli 1 2 0 5
AEB1060 SATRANÇ Seçmeli 1 2 0 5
AEB1082 FUTBOL Seçmeli 1 2 0 5
AEB1084 TENİS Seçmeli 1 2 0 5
AEB1088 VOLEYBOL Seçmeli 1 2 0 5
AEB1090 GÜREŞ Seçmeli 1 2 0 5
AEB1092 DAĞCILIK Seçmeli 1 2 0 5
AEB1094 KAYAK Seçmeli 1 2 0 5
AEB1096 PİLATES Seçmeli 1 2 0 5
AEB1110 BASKETBOL Seçmeli 1 2 0 5
AEB1112 BADMİNTON Seçmeli 1 2 0 5
AEB1114 MASA TENİSİ Seçmeli 1 2 0 5
AEB1116 KARDİYO TENİS Seçmeli 1 2 0 5
BED1120 RİTİM EĞİTİMİ DANS Seçmeli 1 2 0 5
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB2051 TRAMBOLİN I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2053 ESKRİM I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2055 BİNİCİLİK I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2057 KORFBOL I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2059 SATRANÇ I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2061 ARJANTİN TANGO I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2063 SALSA I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2065 STREETBALL I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2067 RAGBİ I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2069 KANO-RAFTİNG I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2071 SERBEST DALIŞ I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2073 KUM VOLEYBOLU I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2075 YELKEN, SURF, KATAMARAN I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2077 HENTBOL I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2079 HALK OYUNLARI I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2081 FUTBOL I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2083 TENİS I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2085 ARTİSTİK CİMNASTİK I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2087 VOLEYBOL I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2089 GÜREŞ I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2091 DAĞCILIK I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2093 KAYAK I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2095 PİLATES I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2097 ORYANTRİNG I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2099 BASKETBOL I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2101 BADMİNTON I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2103 MASA TENİSİ I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2105 KARDİYO TENİS I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2107 SNOWBOARD I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2109 RİTİM EĞİTİM VE DANS I Seçmeli 1 2 0 5
AEB2111 TRAKİNG I Seçmeli 1 2 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB2052 TRAMBOLİN II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2054 ESKRİM II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2056 BİNİCİLİK II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2058 KORFBOL II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2060 SATRANÇ II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2062 ARJANTİN TANGO II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2064 SALSA II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2066 STREETBALL II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2068 RAGBİ II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2070 KANO-RAFTİNG II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2072 SERBEST DALIŞ II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2074 KUM VOLEYBOLU II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2076 YELKEN, SURF, KATAMARAN II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2078 HENTBOL II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2080 HALK OYUNLARI II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2082 FUTBOL II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2084 TENİS II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2086 ARTİSTİK CİMNASTİK II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2088 VOLEYBOL II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2090 GÜREŞ II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2092 DAĞCILIK II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2094 KAYAK II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2096 PILATES II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2098 ORYANTRİNG II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2100 BASKETBOL II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2102 BADMİNTON II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2104 MASA TENİSİ II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2106 KARDİYO TENİS II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2108 SNOWBOARD II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2110 RİTİM EĞİTİM VE DANS II Seçmeli 1 2 0 5
AEB2112 TRAKİNG II Seçmeli 1 2 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB3101 FUTBOL UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3103 VOLEYBOL UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3105 BASKETBOL UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3107 HENTBOL UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3109 ARTİSTİK JİMNASTİK UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3111 BADMİNTON UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3113 TENİS UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3115 MASA TENİSİ UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3117 GÜREŞ UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3119 YÜZME UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3121 ATLETİZM UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3123 HALK OYUNLARI UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3125 KAYAK UZMANLIK I Seçmeli 2 2 0 6
AEB3051 YAŞLILARDA SPOR I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3053 OLİMPİZM I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3055 SPOR ETİĞİ I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3057 SPOR MASAJI I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3059 ÇOCUK VE SPOR I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3061 REFORMER EĞİTİMİ I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3063 SPOR FİTNES VE SAĞLIK I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3065 SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3067 SPOR SAHALARI VE MALZEME BİLGİSİ I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3069 MATERYAL TASARIM I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3071 FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK ZİNDELİK I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3073 ANİMASYON I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3075 SPOR VE LİDERLİK I Seçmeli 3 0 0 5
AEB3077 YARATICI DRAMA I Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB3102 FUTBOL UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3104 VOLEYBOL UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3106 BASKETBOL UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3108 HENTBOL UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3110 ARTİSTİK JİMNASTİK UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3112 BADMİNTON UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3114 TENİS UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3116 MASA TENİSİ UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3118 GÜREŞ UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3120 YÜZME UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3122 ATLETİZM UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3124 HALK OYUNLARI UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3126 KAYAK UZMANLIK II Seçmeli 2 2 0 6
AEB3052 YAŞLILARDA SPOR II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3054 OLİMPİZM II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3056 SPOR ETİĞİ II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3058 SPOR MASAJI II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3060 ÇOCUK VE SPOR II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3062 REFORMER EĞİTİMİ II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3064 SPOR FİTNES VE SAĞLIK II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3066 SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3068 SPOR SAHALARI VE MALZEME BİLGİSİ II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3070 MATERYAL TASARIM II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3072 FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK ZİNDELİK II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3074 ANİMASYON II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3076 SPOR VE LİDERLİK II Seçmeli 3 0 0 5
AEB3078 YARATICI DRAMA II Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB4101 FUTBOL UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4103 VOLEYBOL UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4105 BASKETBOL UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4107 HENTBOL UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4109 ARTİSTİK JİMNASTİK UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4111 BADMİNTON UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4113 TENİS UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4115 MASA TENİSİ UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4117 GÜREŞ UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4119 YÜZME UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4121 ATLETİZM UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4123 HALK OYUNLARI UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4125 KAYAK UZMANLIK III Seçmeli 2 2 0 6
AEB4051 YAŞLILARDA SPOR III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4053 OLİMPİZM III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4055 SPOR ETİĞİ III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4057 SPOR MASAJI III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4059 ÇOCUK VE SPOR III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4061 REFORMER EĞİTİMİ III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4063 SPOR FİTNES VE SAĞLIK III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4065 SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4067 SPOR SAHALARI VE MALZEME BİLGİSİ III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4069 MATERYAL TASARIM III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4071 FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK ZİNDELİK III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4073 ANİMASYON III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4075 SPOR VE LİDERLİK III Seçmeli 3 0 0 5
AEB4077 YARATICI DRAMA III Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AEB4102 FUTBOL UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4104 VOLEYBOL UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4106 BASKETBOL UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4108 HENTBOL UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4110 ARTİSTİK JİMNASTİK UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4112 BADMİNTON UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4114 TENİS UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4116 MASA TENİSİ UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4118 GÜREŞ UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4120 YÜZME UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4122 ATLETİZM UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4124 HALK OYUNLARI UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4126 KAYAK UZMANLIK IV Seçmeli 2 2 0 6
AEB4052 YAŞLILARDA SPOR IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4054 OLİMPİZM IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4056 SPOR ETİĞİ IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4058 SPOR MASAJI IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4060 ÇOCUK VE SPOR IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4062 REFORMER EĞİTİMİ IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4064 SPOR FİTNES VE SAĞLIK IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4066 SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4068 SPOR SAHALARI VE MALZEME BİLGİSİ IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4070 MATERYAL TASARIM IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4072 FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK ZİNDELİK IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4074 ANİMASYON IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4076 SPOR VE LİDERLİK IV Seçmeli 3 0 0 5
AEB4078 YARATICI DRAMA IV Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr