Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Eğitim Programları ve Öğretim
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı altında yer almaktadır. Programda eğitim programı ve öğretim alanına ilişkin temel bilgilerin yer aldığı zorunlu dersler ve bu alanın farklı çalışma konularına ilişkin seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamaya dönük dersler yine zorunlu ve seçmeli olarak program öğrencilerine sunulmaktadır. Dersler ağırlıklı olarak kuramsal içeriğe sahip olmakla birlikte bu içeriğin önemli bir kısmı uygulamaya dönük bilgilerden oluşmakta ve seminer, tez çalışması gibi süreçler ile uygulamaya dönmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı 1999-2000 akademik yılında eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı, 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi ile hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Eğitim Programları ve Öğretim Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik ders, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez (120 AKTS karşılığı) çalışmalarının tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik danışma alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programının amacı, eğitim programları ve öğretim hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda program geliştirme ve program değerlendirme alanlarında hizmet sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak uzman personel yetiştirmektir. Bu bağlamda dersler arasında program geliştirmeye ve program değerlendirmeye yönelik uygulamalar yürütmek ve tez çalışmalarında geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmak yüksek lisans programının hedefleri arasındadır. Aynı zamanda Eğitim programları ve Öğretim Yüksek Lisans programı ile aynı alandaki lisansüstü eğitimin bir sonraki aşaması olan doktora eğitimine öğrenci hazırlanması amaçlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
2. Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
3. Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
4. Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
5. Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
6. Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
7. Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
8. Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
9. Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
10. Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
11. Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 1,2,3
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 1,2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3 2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3 3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3 3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 1,2,3
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3 1
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2 2
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2 1
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2 1
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2 2
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 2,3
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3 2
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3 2,3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 3
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1,2
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3 3
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 1,2
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3,4 1,4
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3,4 1,4
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3,4
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3,4 5
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3,4 1,4
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3,4
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3,4 4,5
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3,4 3,4
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3,4
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3,4
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3,4
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1 1,2
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1 1
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları her şeyden önce, gelen öğrencilerinin önemli bir kısmının kamuda öğretmen olması dolayısıyla mesleki gelişimlerine ilişkin kritik ve somut bir adım atmış olmaktadır. Bu somut adımın yürürlüğe girmekte olan öğretmenlik meslek kanunda önemli bir karşılığı bulunmaktadır. Ayrıca, herhangi bir lisans alanı mezunun ek olarak Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans derecesini elde etmesi hem sınıf için hem de okul düzeyinde eğitim öğretim süreçlerinin planlanmasına katkı sağlayacağından özel öğretim kurumları için tercih sebebi olmaktadır. Bunların dışında mezunlar Eğitim Programları ve Öğretim sıfatı ile özel öğretim kurumlarında ve eğitim öğretim ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık, koordinatörlük, program geliştirmeci gibi pozisyonlarda görev alabilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70´ine, uygulamaların en az %80´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders i yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sedat YÜKSEL
e-mail: sedaty@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki tüm olanaklardan (çevrimiçi ve çevrimdışı çalışma imkânlarıyla kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
EYT5103 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Zorunlu 2 2 0 5
EYT5105 OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAPI VE DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
EYT5107 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
EYT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5102 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Zorunlu 3 0 0 6
EYT5104 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 5
EYT5106 EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 5
EYT5108 EĞİTİM KURUMLARINDA DENETİM Zorunlu 3 0 0 5
EYT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
EYT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
EYT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5109 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
EYT5111 OKUL GELİŞTİRME MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5113 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5115 OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5117 ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM YOLLARI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5119 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
EYT5121 TÜRKİYE’DE EĞİTİM PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EYT5110 ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5112 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5114 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINI DÜZENLEME VE DEĞ. Seçmeli 2 0 0 3
EYT5116 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
EYT5118 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5120 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
EYT5122 EĞİTİM YÖNETİMİNDE MOTİVASYON Seçmeli 2 0 0 3
EYT5124 ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
EYT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr