Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Eğitim Programları ve Öğretim
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı altında yer almaktadır. Programda eğitim programı ve öğretim alanına ilişkin temel bilgilerin yer aldığı zorunlu dersler ve bu alanın farklı çalışma konularına ilişkin seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamaya dönük dersler yine zorunlu ve seçmeli olarak program öğrencilerine sunulmaktadır. Dersler ağırlıklı olarak kuramsal içeriğe sahip olmakla birlikte bu içeriğin önemli bir kısmı uygulamaya dönük bilgilerden oluşmakta ve seminer, tez çalışması gibi süreçler ile uygulamaya dönmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı 1999-2000 akademik yılında eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı, 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi ile hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Eğitim Programları ve Öğretim Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik ders, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez (120 AKTS karşılığı) çalışmalarının tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik danışma alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programının amacı, eğitim programları ve öğretim hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda program geliştirme ve program değerlendirme alanlarında hizmet sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak uzman personel yetiştirmektir. Bu bağlamda dersler arasında program geliştirmeye ve program değerlendirmeye yönelik uygulamalar yürütmek ve tez çalışmalarında geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmak yüksek lisans programının hedefleri arasındadır. Aynı zamanda Eğitim programları ve Öğretim Yüksek Lisans programı ile aynı alandaki lisansüstü eğitimin bir sonraki aşaması olan doktora eğitimine öğrenci hazırlanması amaçlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
2. Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
3. Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
4. Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
5. Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
6. Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
7. Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
8. Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
9. Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
10. Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
11. Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 • Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 • Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek
 • Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 • Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak
 • Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 • Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak.
 • Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 • Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 1,2,3
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 1,2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3 2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3 3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3 3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 1,2,3
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3 1
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2 2
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2 1
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2 1
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2 2
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 2,3
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3 2
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3 2,3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 3
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1,2
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3 3
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 1,2
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3,4 1,4
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3,4 1,4
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3,4
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3,4 5
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3,4 1,4
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3,4
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3,4 4,5
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3,4 3,4
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3,4
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3,4
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3,4
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1 1,2
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1 1
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları her şeyden önce, gelen öğrencilerinin önemli bir kısmının kamuda öğretmen olması dolayısıyla mesleki gelişimlerine ilişkin kritik ve somut bir adım atmış olmaktadır. Bu somut adımın yürürlüğe girmekte olan öğretmenlik meslek kanunda önemli bir karşılığı bulunmaktadır. Ayrıca, herhangi bir lisans alanı mezunun ek olarak Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans derecesini elde etmesi hem sınıf için hem de okul düzeyinde eğitim öğretim süreçlerinin planlanmasına katkı sağlayacağından özel öğretim kurumları için tercih sebebi olmaktadır. Bunların dışında mezunlar Eğitim Programları ve Öğretim sıfatı ile özel öğretim kurumlarında ve eğitim öğretim ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık, koordinatörlük, program geliştirmeci gibi pozisyonlarda görev alabilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70´ine, uygulamaların en az %80´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders i yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sedat YÜKSEL
e-mail: sedaty@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki tüm olanaklardan (çevrimiçi ve çevrimdışı çalışma imkânlarıyla kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ALM5103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
EPO5101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 8
EPO5103 PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 7
EPO5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EPO5102 PROGRAM DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 6
EPO5104 ÇAĞDAŞ PROGRAM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 6
EPO5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
EPO5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EPO5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
EPO5191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EPO5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
EPO5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ALM5107 UYGULAMALI DİLBİLİM Seçmeli 2 0 0 3
EPO5105 EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
EPO5107 EĞİTİM PROGRAMLARINDA İSTATİSTİKİ ANALİZ Seçmeli 2 0 0 3
EPO5109 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
EPO5111 PROGRAM GELİŞTİRMEDE NİTEL ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 3
EPO5113 İNTERAKTİF YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
EPO5115 BEYİN FIRTINASI İLE SORUN ÇÖZME Seçmeli 2 0 0 3
EPO5117 EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
EPO5119 ÖĞRETİM LİDERLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
EPO5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EPO5106 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
EPO5108 GELECEKTE EĞİTİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
EPO5110 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
EPO5112 ÖLÇEK GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
EPO5114 PROGRAMLARDA ARAŞTIRMA DESENLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EPO5116 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
EPO5118 EĞİTİMSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME Seçmeli 2 0 0 4
EPO5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr