Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Theology
General Description
1
Brief History

The Faculty of Theology is based on the High Institute of Islam in Bursa which started its education in 1975 as a four-year institution related to the Ministry of the National Education. The institute was later in 1982 connected to the Uludag University. The foundation purpose of the faculties of theology is to train qualified staff who can work in the Ministry of the National Education and the Ministry of Religious Affairs, and can meet the need of employment in the religious education. The education period is five years including the first year of Arabic preparatory class. The faculty accepts students for the undergraduate program of theology. With application of the two-branch undergraduate program, students who meet the required qualifications can get two diplomas, following a program from other faculties. They can also get their certificates with the side-branch undergraduate program.
2
Qualification Awarded
The theology program is bound by the first degree credit system of 240 AKTS. When the program completed and the proficiencies met, a BA degree in theology will be achieved.
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
For the undergraduate education, applicants must have a high school diploma and get the required score for the YGS.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to achieve a BA degree in theology, students must successfully complete all necessary and elective courses (an equal of 240 ECTS) and their overall score must be at least 2.00 out of 4.00.
7
Profile of The Programme

The aim of the program of the faculty of theology is to educate those who do researches, produce knowledge in religious and Islamic studies and share the knowledge with other academics of national and international levels. The faculty of theology offers education and research programs in religious studies at the undergraduate and graduate levels.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Gains the basic knowledge, notions, views and historical periods in the classical islamic sciences.
2. Utilizes the main Islamic sources, and reaches effective conclusions that could be valid for modern times.
3. Knows the Turkish and Islamic history and acquires the conciousness of civilisation
4. Develops the abilities in the fields of Islamic literature and arts
5. Could use Arabic and a western language at a level that enables the student to use required textual material. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
6. Has competence in main currents, theories and issues in the field of philosophy and religious studies
7. Could understand and evaluate the relationship between religion, individual and society
8. Knows about the basic beliefs and practices of world religions
9. Offers objective, critical and holistic approach to contemporary developments and problems
10. Shows psychological competence and moral maturity required by religious education and services
11. Applies scientific methods and research technics.
12. Shows attitudes and behaviors in accordance with the integrating role of religious values in society
SKILLS Cognitive - Practical
 • Offers objective, critical and holistic approach to contemporary developments and problems
 • Applies scientific methods and research technics.
 • Knows about the basic beliefs and practices of world religions
 • Utilizes the main Islamic sources, and reaches effective conclusions that could be valid for modern times.
 • Could understand and evaluate the relationship between religion, individual and society
 • Gains the basic knowledge, notions, views and historical periods in the classical islamic sciences.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Shows attitudes and behaviors in accordance with the integrating role of religious values in society
 • Has competence in main currents, theories and issues in the field of philosophy and religious studies
 • Gains the basic knowledge, notions, views and historical periods in the classical islamic sciences.
 • Utilizes the main Islamic sources, and reaches effective conclusions that could be valid for modern times.
 • Applies scientific methods and research technics.
 • Knows about the basic beliefs and practices of world religions
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Has competence in main currents, theories and issues in the field of philosophy and religious studies
 • Develops the abilities in the fields of Islamic literature and arts
 • Shows psychological competence and moral maturity required by religious education and services
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Offers objective, critical and holistic approach to contemporary developments and problems
 • Knows about the basic beliefs and practices of world religions
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Could use Arabic and a western language at a level that enables the student to use required textual material. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
 • Could understand and evaluate the relationship between religion, individual and society
 • Shows attitudes and behaviors in accordance with the integrating role of religious values in society
 • Shows psychological competence and moral maturity required by religious education and services
COMPETENCES Learning Competence
 • Has competence in main currents, theories and issues in the field of philosophy and religious studies
 • Applies scientific methods and research technics.
 • Offers objective, critical and holistic approach to contemporary developments and problems
 • Develops the abilities in the fields of Islamic literature and arts
 • Knows the Turkish and Islamic history and acquires the conciousness of civilisation
 • Gains the basic knowledge, notions, views and historical periods in the classical islamic sciences.
 • Utilizes the main Islamic sources, and reaches effective conclusions that could be valid for modern times.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2 1, 2
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2 1,2
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 2
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1 1
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 4
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2 4
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2 3
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 4
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2 3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 3
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 5
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1,2,3,4,5 1, 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 3
Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur. 1,2,3,4,5 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2,3,4,5
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2,3,4,5
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2,3
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2,3
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2,3
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2,3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The Alumni of the theology program can work as teachers of “Religious Culture and Ethics” in elementary schools, high schools/equal schools, and as teachers of “Field Course” in Imam-Hatip Schools. The Faculty Alumni can work in Religious Affairs as religious officials (mufti, preacher, imam, muazzin, teacher in Quran schools). The Alumni can work in universities as research assistant and lecturer beside The Ministry of National Education and Religious Affairs. They can also have the chance to work as director, official in public or private institutions and librarian, archivist etc. In other fields when they meet the requirements.
10
Access to Further Studies
Those who succeed in the Undergraduate Degree can proceed to the Master studies when they have sufficient score in ALES and YDS or equal.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student must enroll for each course at the beginning of the term and must attend minimum %70 of the lessons in order to take the final examinations. Every student is subjected to at least a mid-term and a final examination for each course. The midterm and Final Examination rates are %50. All exams are evaluated in 100 scale. It is necessary to get the minimum score 50 in the semester final. When any of AA, BA, BB or CB achieved, they are regarded as successful. DC and DD are conditional. Students who get DC or DD must al least have GANO 2.0 to be counted as successful for the course.
12
Graduation Requirements
In order to finish the program successfully, it is required to get all the courses (for 120 AKTS), have a overall minimum 2.00 out of 4.00 and complete the graduation thesis.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı: Prof. Dr. Ali Kaya
email: alikaya@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 – 60001
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities

In the Faculty of Theology there are 37 professor, 13 associate professor, 20 assistant professor, 23 lecturer and 52 research assistant.
The Faculty consists of two main buildings. These buildings contain the units of administrative and technical services, classrooms, study rooms, seminar rooms, staff rooms, cafeteria, religious music room, atelier of Abru, library and the center of data processing.The campus also includes the practice mosque of the faculty of theology, culture centre and indoor sport facility.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA1001 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID I Compulsory 2 0 0 3
İLA1005 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
İLA1009 FFUNDAMENTAL BELIEFS IN ISLAM Compulsory 2 0 0 4
İLA1011 THE LIFE OF THE PROPHET Compulsory 2 0 0 4
İLA1013 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE I Compulsory 2 0 0 4
İLA1015 TURKISH RELIGIOUS MUSIC (THEORIES) Compulsory 2 0 0 3
İLA1017 HISTORY AND METHODOLOGY OF TAFSIR Compulsory 4 0 0 6
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. -1
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA1002 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID II Compulsory 2 0 0 3
İLA1008 PRINCIPLES OF WORSHIP IN ISLAM Compulsory 4 0 0 5
İLA1010 HISTORY OF ISLAM I Compulsory 4 0 0 5
İLA1012 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE II Compulsory 2 0 0 3
İLA1014 CLASSICAL LOGIC Compulsory 2 0 0 2
İLA1016 OTTOMAN TURKISH Compulsory 2 0 0 2
İLA1018 TAFSIR I Compulsory 4 0 0 4
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 0
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA2001 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID III Compulsory 2 0 0 2
İLA2009 HISTORY OF ISLAM II Compulsory 2 0 0 2
İLA2011 PSYCHOLOGY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 3
İLA2011 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE III Compulsory 2 0 0 2
İLA2017 TURKISH ISLAMIC LITERATURE Compulsory 2 0 0 3
İLA2019 TAFSIR II Compulsory 4 0 0 4
İLA2021 METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW Compulsory 4 0 0 4
İLA2023 HISTORY OF HADITH Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 8
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA2002 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID IV Compulsory 2 0 0 2
İLA2010 HISTORY OF KALAM Compulsory 3 0 0 3
İLA2012 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE IV Compulsory 2 0 0 2
İLA2014 SOCIOLOGY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 3
İLA2016 HISTORY OF ISLAMIC CIVILIZATION Compulsory 2 0 0 2
İLA2018 HISTORY OF TURKISH ISLAMIC ART Compulsory 2 0 0 2
İLA2020 METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW I Compulsory 4 0 0 4
İLA2022 METHODOLOGY OF HADITH Compulsory 2 0 0 4
Click to choose optional courses. 8
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA2013 RELIGIOUS EDUCATION Compulsory 2 0 0 2
İLA3001 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID V Compulsory 2 0 0 3
İLA3009 SYSTEMATIC ISLAMIC THEOLOGY I Compulsory 4 0 0 4
İLA3011 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE V Compulsory 2 0 0 2
İLA3013 ISLAMIC MYSTICISM I Compulsory 2 0 0 2
İLA3015 HISTORY OF PHILOSOPHY I Compulsory 2 0 0 2
İLA3017 HADITH I Compulsory 4 0 0 4
İLA3019 ISLAMIC LAW II Compulsory 2 0 0 3
Click to choose optional courses. 8
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA3002 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID VI Compulsory 2 0 0 3
İLA3010 SYSTEMATIC ISLAMIC THEOLOGY II Compulsory 2 0 0 3
İLA3012 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE VI Compulsory 2 0 0 3
İLA3014 ISLAMIC MYSTICISM II Compulsory 2 0 0 3
İLA3016 FUNDAMENTALS AND PHILOSOPHY OF ISLAMIC ETHICS Compulsory 2 0 0 2
İLA3018 HISTORY OF PHILOSOPHY II Compulsory 2 0 0 2
İLA3022 HADITH II Compulsory 4 0 0 6
Click to choose optional courses. 8
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA4001 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID VII Compulsory 0 2 0 4
İLA4009 HISTORY OF ISLAMIC SECTS Compulsory 2 0 0 5
İLA4011 HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY Compulsory 4 0 0 6
İLA4017 HISTORY OF RELIGIONS I Compulsory 2 0 0 6
Click to choose optional courses. 9
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA4002 RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID VIII Compulsory 0 2 0 2
İLA4012 PHILOSOPHY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 4
İLA4014 RHETORIC AND PROFESSIONAL PRACTICE Compulsory 0 2 0 2
İLA4018 HISTORY OF RELIGIONS II Compulsory 2 0 0 5
Click to choose optional courses. 17
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İÖMB1001 INTRODUCTION TO EDUCATIONAL Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İÖMB1002 PSYCHOLOGY OF EDUCATION Optional 3 0 0 6
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA2201 RELIGIOUS EDUCATION IN FAMILY Optional 2 0 0 8
İLA2207 TURKISH MARBLING PAPER ART I Optional 2 0 0 8
İLA2211 MAJOR THEMES IN EPISTEMOLOGY Optional 2 0 0 8
İLA2215 CONTEMPORARY MUSLIM COUNTRIES Optional 2 0 0 8
İLA2217 CRITICISM OF SANAD IN HADITH Optional 2 0 0 8
İLA2221 RESEARCH METHODS IN RELIGIOUS STUDIES Optional 2 0 0 8
İLA2225 HISTORY OF SPREAD OF ISLAM Optional 2 0 0 8
İLA2229 LIBRARIANSHIP Optional 2 0 0 8
İLA2235 HISTORY OF THE PROPHETS Optional 2 0 0 8
İLA2251 RELIGIOUS MUSIC I Optional 2 0 0 8
İLA2253 RECITATION OF THE QURAN I Optional 2 0 0 8
İLA2257 LATIN I Optional 2 0 0 8
İLA2259 ASTRONOMY AND RELIGION Optional 2 0 0 8
İLA2263 CONTEMPORARY TEXTS OF TAFSIR Optional 2 0 0 8
İLA2271 RELIGIOUS CONTENT IN DIWAN POETRY Optional 2 0 0 8
İLA2273 LITEREATURE AND CITY Optional 2 0 0 8
İLA2275 PERSIAN LANGUAGE I Optional 2 0 0 8
İLA2277 CONTEMPORARY TAFSIR PROBLEMS Optional 2 0 0 8
İLA2279 PALEOGRAPHY Optional 2 0 0 8
İLA2283 ORIENTALISTIC APPROACHES TO THE QURAN Optional 2 0 0 8
İLA2285 ISLAMIST THOUGHT IN TURKEY Optional 2 0 0 8
İLA2287 RECITATION WITH MAQAM PRACTICAL I Optional 2 0 0 8
İLA2289 ACADEMIC WRITING IN RELIGIOUS STUDIES I Optional 2 0 0 8
İLA2291 PERSIAN CLASSICAL SUFI-LITERARY WORKS I Optional 2 0 0 8
İLA2293 FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS IN ISLAMIC LAW Optional 2 0 0 8
İÖMB2001 INSTRUCTION PRINCIPLES AND METHODS Optional 3 0 0 6
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA2204 TURKISH MARBLING PAPER ART II Optional 2 0 0 8
İLA2208 COMTEMPORARY PROBLEMS IN ISLAMIC LAW Optional 2 0 0 8
İLA2210 CONTEMPORARY PROBLEMS IN ISLAMIC THEOLOGY Optional 2 0 0 8
İLA2212 THE UNIVERSAL MESSAGE OF THE PROPHET MUHAMMAD Optional 2 0 0 8
İLA2216 INTRODUCTION TO THE HISTORY OF ISLAMIC THOUGHT Optional 2 0 0 8
İLA2218 MUSLIMS MINORITIES Optional 2 0 0 8
İLA2220 ORIENTALISM AND ISLAM Optional 2 0 0 8
İLA2224 OTTOMAN SOCIAL HISTORY Optional 2 0 0 8
İLA2226 THE PLACE OF SUNNAH IN RELIGION Optional 2 0 0 8
İLA2230 HADITH IN TURKISH CULTURE Optional 2 0 0 8
İLA2232 PROBLEMS OF RELIGIOUS EDUCATION Optional 2 0 0 8
İLA2234 RELIGIOUS GEOGRAPHY OF TURKEY Optional 2 0 0 8
İLA2236 TEXT OF TURKISH ISLAMIC LITERATURE Optional 2 0 0 8
İLA2246 ISLAM AND MYSTICISM Optional 2 0 0 8
İLA2252 RELIGIOUS MUSIC II Optional 2 0 0 8
İLA2258 PERSIAN LANGUAGE II Optional 2 0 0 8
İLA2260 RECITATION OF THE QURAN II Optional 2 0 0 8
İLA2262 LATIN II Optional 2 0 0 8
İLA2264 EPIGRAPHY Optional 2 0 0 8
İLA2266 ISLAM IN MODERN WORLD Optional 2 0 0 8
İLA2268 EDUCATION RELIGIEUSE INFORMELLE II Optional 2 0 0 8
İLA2272 SELECTED READINGS IN ISLAMIC THOUGHT Optional 2 0 0 8
İLA2276 ORIENTALISTIC APPROACHES TO THE RECITATIONS OF QUR'AN Optional 2 0 0 8
İLA2278 ATTACHMENT RELIGION AND MENTAL HEALTH Optional 2 0 0 8
İLA2280 RELIGIOS EDUCATION IN EUROPE Optional 2 0 0 8
İLA2284 RELATIONSHIP OF PHILOSOPHY AND RELIGION Optional 2 0 0 8
İLA2286 CLASSICAL PERIOD TEXTS OF TAFSIR Optional 2 0 0 8
İLA2288 PEOPLE OF THE BOOK IN THE HOLY QU’RAN Optional 2 0 0 8
İLA2290 ISLAM AND FINANCE Optional 2 0 0 8
İLA2292 GENERAL PRINCIPLES OF AL-MAJALLA Optional 2 0 0 8
İLA2294 SOCIAL PSYCHOLOGY Optional 2 0 0 8
İLA2296 ACADEMIC WRITING IN RELIGIOUS STUDIES II Optional 2 0 0 8
İLA2298 PERSIAN CLASSICAL SUFI-LITERARY WORKS II Optional 2 0 0 8
İLA2300 COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS Optional 2 0 0 8
İÖMB2004 TEACHING TECHNOLOGIES Optional 2 0 0 4
5. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA3201 PHILOSOPHY OF SCIENCE Optional 2 0 0 8
İLA3207 RELIGIONS AND ECOLOGY Optional 2 0 0 8
İLA3209 TURKISH MARBLING PAPER ART III Optional 2 0 0 8
İLA3211 CURRENT RELIGIOUS MOVEMENTS IN ISLAMIC WORLD Optional 2 0 0 8
İLA3215 TEXTUAL CRITICISM IN HADITH Optional 2 0 0 8
İLA3219 HUMAN AND UNIVERSE IN ISLAMIC THEOLOGY Optional 2 0 0 8
İLA3221 JUDGMENTS REGARDING WOMEN IN ISLAMIC LAW Optional 2 0 0 8
İLA3223 COMPARATIVE HISTORY OF RELIGIONS Optional 2 0 0 8
İLA3229 LOGIC HISTORY Optional 2 0 0 8
İLA3233 HISTORY OF THE CIVILIZATION Optional 2 0 0 8
İLA3237 OTTOMAN TURKISH LITERARY TEXTS Optional 2 0 0 8
İLA3239 HISTORY METHOD AND CRITICISM Optional 2 0 0 8
İLA3241 HISTORY OF TURKISH THOUGHT Optional 2 0 0 8
İLA3261 EDUCATION RELIGIEUSE FORMELLE Optional 2 0 0 8
İLA3263 INTRODUCTION TO TASAWWUF Optional 2 0 0 8
İLA3263 INTRODUCTION TO SUFISM Optional 2 0 0 8
İLA3265 ISLAM AND EDUCATION Optional 2 0 0 8
İLA3267 SCHOOLS OF THOUGHT IN ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 2 0 0 8
İLA3301 RELIGIOUS MUSIC III Optional 2 0 0 8
İLA3303 RECITATION OF THE QURAN III Optional 2 0 0 8
İLA3307 HUMAN AND EDUCATION IN QURAN Optional 2 0 0 8
İLA3309 ADULT RELIGIOUS EDUCATION Optional 2 0 0 8
İLA3311 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE IN ISLAM Optional 2 0 0 8
İLA3313 TURKISH-ISLAMIC MORALISTS Optional 2 0 0 8
İLA3315 COMPARATIVE ISLAMIC LAW Optional 2 0 0 8
İLA3317 SELECTED READINGS IN HADITH Optional 2 0 0 8
İLA3321 PERSONAL DEVELOPMENT AND RELIGION Optional 2 0 0 8
İLA3323 SOCIAL CHANGE AND RELIGION Optional 2 0 0 8
İLA3327 MAJOR THEMES IN THE QURAN Optional 2 0 0 8
İLA3375 PSYCHOLOGY OF MORAL AND VALUES Optional 2 0 0 8
İLA3379 BURSA ULU CAMI IN THE CONTEXT OF HISTORY CULTURE AND CALLIGRAPHY Optional 2 0 0 8
İLA3383 SECTS IN JUDAISM Optional 2 0 0 8
İLA3387 CONTEMPORARY TURKISH THOUGHT AND MODERNIZATION Optional 2 0 0 8
İLA3389 RELIGION AND POLITICS Optional 2 0 0 8
İLA3391 RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND SCIENCE Optional 2 0 0 8
İLA3393 CONTEMPORARY ISLAMIC MOVEMENTS Optional 2 0 0 8
İLA3395 ISLAMOPHOBIA IN THE MODERN WORLD Optional 2 0 0 8
İLA3397 SUFI CULTURE IN BURSA Optional 2 0 0 8
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA3264 CLASSICAL TEXTS IN THE CULTURE OF AL-ANDALUS Optional 2 0 0 9
İLA3268 TEXTS IN HISTORY OF ISLAMIC THEOLOGY Optional 2 0 0 9
İLA3270 CLASSICAL TEXTS IN ISLAMIC LAW Optional 2 0 0 9
İLA3272 CLASSICAL FIQH TEXTS Optional 2 0 0 9
İLA3306 MODERN TEXTS ON THE LIFE OF MUHAMMAD Optional 2 0 0 9
İLA3308 NEW STRATEGIES IN TEACHING ARABIC Optional 2 0 0 9
İLA3310 IBN AL-JAZARI AND THE SCIENCE OF TAJWID Optional 2 0 0 9
İÖMB3002 MEASURING AND CONTROLS OF EDUCATION Optional 3 0 0 6
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA4253 TEXTS IN THE METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW Optional 2 0 0 9
İLA4257 MEDIA ARABIC I Optional 2 0 0 9
İLA4259 PRACTICAL ARABIC III Optional 2 0 0 9
İLA4261 TEXTS ON THE HISTORY OF SUFISM Optional 2 0 0 9
İLA4263 ARABIC LITERARY GENRES ON SELECTED TEXTS-I Optional 2 0 0 9
İLA4265 BASIC SKILLS IN TEACHING ARABIC Optional 2 0 0 9
İLA4267 BASIC TAJVID ISSUES AND WAQF-IBTIDA Optional 2 0 0 9
İLA4301 CLASSICAL ARABIC TEXTS I Optional 2 0 0 9
İLA4303 PRACTICAL ARABIC I Optional 2 0 0 9
İLA4309 CLASSICAL TEXTS ON THE LIFE OF MUHAMMAD Optional 2 0 0 9
İLA4313 CLASSICAL TEXTS IN ISLAMIC THEOLOGY Optional 2 0 0 9
İLA4315 TEXTS IN CLASSICAL WORLD HISTORY Optional 2 0 0 9
İLA4317 SUFI LITERATURE Optional 2 0 0 9
İÖMB4001 SPECIAL TEACHING METHODS Optional 3 0 0 6
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA4202 CONTEMPORARY PROBLEMS IN ETHICS Optional 2 0 0 8
İLA4206 RELIGIOUS MUSIC IV Optional 2 0 0 8
İLA4208 ETHICS IN RELIGIONS Optional 2 0 0 8
İLA4214 RECITATION OF THE QURAN IV Optional 2 0 0 8
İLA4224 ISLAM AND CRIMINAL LAW Optional 2 0 0 8
İLA4226 ISLAM AND ECONOMICS Optional 2 0 0 8
İLA4232 HADITH IN PUBLIC EDUCATION Optional 2 0 0 8
İLA4268 READING AND TRANSLATING PERSIAN LITERARY TEXTS Optional 2 0 0 8
İLA4270 RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE MUSLIM WORD Optional 2 0 0 8
İLA4272 CONTEMPORARY MYSTICAL MOVEMENTS Optional 2 0 0 8
İLA4312 RELIGIONS AND PLURALISM Optional 2 0 0 8
İLA4314 THE MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN TURKISH ISLAMIC Optional 2 0 0 8
İLA4326 ISLAMIC THOUGHT IN THE OTTOMAN PERIOD Optional 2 0 0 8
İLA4328 PHILOSOPHY OF HISTORY Optional 2 0 0 8
İLA4330 OTTOMAN TURKISH TEXTS ON HISTORY Optional 2 0 0 8
İLA4332 MODERN APPROACHES TO SIRAH Optional 2 0 0 8
İLA4336 PSYCHOLOGY OF PERSONALITY Optional 2 0 0 8
İLA4340 TURKISH MARBLING PAPER ART IV Optional 2 0 0 8
İLA4346 TURKISH SUFI LITERATURE Optional 2 0 0 8
İLA4350 QURANIC SEMANTICS Optional 2 0 0 8
İLA4352 NEW RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE WEST Optional 2 0 0 8
İLA4356 CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL MOVEMENTS Optional 2 0 0 8
İLA4358 CONTEMPORARY MATTERS IN HISTORY OF RELIGIONS Optional 2 0 0 8
İLA4362 PROBLEMS OF ONTOLOGY Optional 2 0 0 8
İLA4238 TEXTS IN THE HISTORY OF RELIGIONS Optional 2 0 0 9
İLA4240 HADITHS ON AL-GHAYB AND AL-FITAN Optional 2 0 0 9
İLA4242 TEXTS IN ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 2 0 0 9
İLA4244 MEDIA ARABIC II Optional 2 0 0 9
İLA4246 MODERN FIQH TEXTS Optional 2 0 0 9
İLA4248 PRACTICAL ARABIC IV Optional 2 0 0 9
İLA4250 TEXTS IN THE PHILOSOPHY OF SUFISM Optional 2 0 0 9
İLA4274 ARABIC LITERARY GENRES ON SELECTED TEXTS-II Optional 2 0 0 9
İLA4302 CLASSICAL ARABIC TEXTS II Optional 2 0 0 9
İLA4304 PRACTICAL ARABIC II Optional 2 0 0 9
İÖMB4006 GUIDANCE AND SPECIAL EDUCATION Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr