Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Textile Engineering
General Description
1
Brief History
Bursa Uludag University, Institute of Natural Sciences began educational activities in 1982 and up to date, over 250 students graduated from Textile Engineering Department.
2
Qualification Awarded
Students who successfully complete this program are entitled to receive a Master´s degree in Textile Engineering.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates must have a bachelor´s degree from the relevant department. Application to the master´s program depends on the compatibility of the bachelor´s diploma and the master´s program. Candidates must have the required score from the graduate entrance exam (ALES) determined by the Bursa Uludag University Senate. Foreign language score is not required.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The graduation requirement for the students in the Textile Engineering Master’s Program consists of a total of at least 120 ECTS credits, including core and elective courses, a seminar, and a thesis study. Students who have at least 70 weighted GPA out of 100, complete their seminar successfully, and defend their thesis in a field related to their subject in front of an elected jury successfully, graduate with a Master of Science degree in Textile Engineering.
7
Profile of The Programme
The aim of the master´s program is the training of expert textile engineers required by the textile industry.
The mission of the Textile Engineering Department is to train expert textile engineers who have gained experience in experimental research and methods, equipped with the ability and knowledge to participate in current discussions, have the knowledge of Textile Engineering at a level that can contribute to the textile industry and science in our country and in the world, and have the ability to add diversity and depth to experimental approaches.
The vision of the Textile Engineering Department is "to be a leading education and research institution among similar institutions that trains qualified personnel with international education, produces knowledge by doing research, and offers its knowledge to the service of industry and science".
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
2. Ability to access to scientific data, interpretation, and presentation skills
3. Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
4. Ability to have a sense of professional ethics and responsibility
5. Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
6. Ability to use basic science and engineering knowledge to solve problems
7. Ability to improve production efficiency and product quality
8. Ability to do independent research
SKILLS Cognitive - Practical
 • Ability to improve production efficiency and product quality
 • Ability to use basic science and engineering knowledge to solve problems
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
 • Ability to access to scientific data, interpretation, and presentation skills
 • Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Ability to use basic science and engineering knowledge to solve problems
 • Ability to access to scientific data, interpretation, and presentation skills
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
 • Ability to improve production efficiency and product quality
 • Ability to have a sense of professional ethics and responsibility
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
 • Ability to access to scientific data, interpretation, and presentation skills
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
 • Ability to use basic science and engineering knowledge to solve problems
 • Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
 • Ability to do independent research
COMPETENCES Learning Competence
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
 • Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 3 3
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 3 2,4
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1,2,3 1,2
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 2
Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi 4
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1,2,3
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2 1,3
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 4
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 3
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 1 1
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 3
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2 6
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 3
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1,2,3 1,3,4
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 1,2
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1,2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 6
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 1,2,3
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 3
Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi 4 7
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 4,8
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 5
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 3
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 1
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 4
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Major fields of study of graduates of the department can be listed as: manufacturing sector, consulting companies, company representatives, various public institutions, and universities.
10
Access to Further Studies
Candidates who have successfully completed the Masters program with appropriate GPA can enter the Doctoral programs after getting adequate points from ALES (Graduate Entrance Examination) and from one of the approved Language Proficiency Examinations.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
This section is explained on the course introduction and application pages of the relevant courses.
12
Graduation Requirements
In order to complete the master´s program successfully, the student must fulfill the conditions described in the section - Qualification Requirements and Regulations
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Y. Dilek KUT
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942041
Faks: 0090 224 2941903
eposta: dilek@uludag.edu.tr
Program ve Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Serpil KORAL KOÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942065
Faks: 0090 224 2941903
eposta: skoral@uludag.edu.tr
15
Facilities
Bursa Uludag University, Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering continues undergraduate and graduate studies with a staff of 18 professors, 5 associate professors, 2 assistant professors, 1 lecturer, 5 research assistants, and 1 technical staff. Our department which is located at the Görükle campus of the university, continues its activity at the faculty of engineering building in which there are classrooms and offices and also there are offices at the textile engineering laboratory building. At the textile engineering laboratory building, offices belonging to the research assistants, Fiber, Textile Chemistry, Physical Analysis, Chemical Analysis, Spinning Technology, Weaving Technology, Knitting Technology, Finishing Technology and Clothing Technology laboratories which includes equipment, instruments and software, are available.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK5001 APPLIED MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 6
TEK5005 EXPEIMENTAL DESIGN IN TEXTILE RESEARCH Compulsory 3 0 0 6
TEK5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 17
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK5004 MECHANICAL PROPERTIES OF TEXTILE FIBRES Compulsory 3 0 0 7
TEK5172 GRADUATE SEMINAR (COURSE) Compulsory 0 2 0 5
TEK5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 17
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TEK5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
TEK5193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
TEK5194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK4043 WEAVING MACHINERY Optional 2 0 0 3
TEK5003 THEORY OF COLOURATION OF TEXTILE MATERIALS Optional 3 0 0 6
TEK5007 FANCY YARN TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5015 BEST AVAILABLE TECHNOLOGY IN TEXTILE FINISHING I Optional 3 0 0 6
TEK5017 HIGH FREQUENCY HEATING TECH.AND TEXTILE APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
TEK5019 PLASMA APPLICATION TO TEXTILE MATERIALS Optional 3 0 0 6
TEK5021 YARN GEOMETRY Optional 3 0 0 6
TEK5023 YARN DYEING TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5025 KNITTED FABRIC DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT Optional 3 0 0 6
TEK5027 COMPUTER CONTROL SYSTEM DESIGN IN TEXTILES Optional 3 0 0 6
TEK5031 CLOTHING COMFORT Optional 3 0 0 6
TEK5035 SURFACE PROPERTIES AND MODIFICATION OF TEXTILE FIBERS Optional 3 0 0 6
TEK5037 POST OPERATIONS IN YARN TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5039 MODERN CHARACTERIZATION METHODS IN ENGINEERING APPLICATION Optional 3 0 0 6
TEK5041 WOVEN FABRIC GEOMETRY AND MECHANICS Optional 3 0 0 6
TEK5043 PHYSICAL POLYMER SCIENCE Optional 3 0 0 6
TEK5045 CLOTHING QUALITY Optional 3 0 0 6
TEK5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
TEK6011 INDUSTRIAL LAUNDRY TECHNOLOGY Optional 3 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK2012 INTRODUCTION TO CLOTHING Optional 2 0 0 4
TEK4006 FINISHING PROCESSES Optional 2 0 0 4
TEK5002 COLOUR CHEMISTRY Optional 3 0 0 6
TEK5006 ADVANCED YARN TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5008 FIBER REINFORCED COMPOSITE MATERIALS Optional 3 0 0 6
TEK5012 TEXTILE FINISHING AUXILLIARIES Optional 3 0 0 6
TEK5016 BEST AVAILABLE TECHNOLOGY IN TEXTILE FINISHING II Optional 3 0 0 6
TEK5018 DIGITAL PRINTING TECHNOLOGIES AND TEXTILE APPLICATION Optional 3 0 0 6
TEK5024 TEXTILE COATING AND LAMINATING TECHNOLOGIES Optional 3 0 0 6
TEK5028 PRODUCTION PLANNING AND COST IN SPINNING MILLS Optional 3 0 0 6
TEK5030 NEW SPINNING SYSTEMS Optional 3 0 0 6
TEK5032 FUNCTIONAL FINISHING Optional 3 0 0 6
TEK5034 ENVIRONMENTAL IMPACT OF TEXTILE PROCESSES AND RECYCLING Optional 3 0 0 6
TEK5038 KNITTED TECHNICAL TEXTILES Optional 3 0 0 6
TEK5042 ADVANCED WOVEN FABRIC DESIGN TECHNIQUES AND STRUCTURES Optional 3 0 0 6
TEK5046 PROTECTIVE CLOTHING SYSTEMS Optional 3 0 0 6
TEK5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
TEK6018 POLYMER NANOCOMPOSITES Optional 3 0 0 5
TEK6020 ADVANCED REACTION MECHANISMS ON TEXTILE TREATMENT Optional 3 0 0 5
KRM5124 ELECTRON MICROSCOPY AND APPLICATIONS Optional 2 2 0 6
MAK5202 STATISTICAL PROCESS CONTROL Optional 3 0 0 6
TEK1014 ORGANIC CHEMITRY Optional 3 0 0 3
TEK2008 FUNDAMENTALS OF KNITTING Optional 2 0 0 4
TEK3064 QUALITY CONTROL IN TEXTILES I Optional 2 0 1 3
TEK3066 WEAVING TECHNOLOGY Optional 3 1 0 4
TEK3092 INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
TEK3404 MODIFACATION METHODS FOR TEXTILE FIBERS Optional 2 0 0 3
TEK4006 FINISHING PROCESSES Optional 2 0 0 3
TEK6008 MECHANICAL PROPERTIES OF YARNS Optional 3 0 0 5
TEK6010 COLOUR PHYSICS Optional 3 0 0 5
TEK6018 POLYMER NANOCOMPOSITES Optional 2 2 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr