Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Painting
General Description
1
Brief History
The curriculum of the Painting Department, which began in the 2007-2008 Academic year, consists of theoretical and practical courses that facilitate to generate a solution to the problems faced by students in the visualization process of thoughts and feelings. Predominantly freshman students take Basic Art Education and Drawing courses. In the subsequent years, they take Painting, Printmaking and Wall Painting courses. Students gain artistic experiences in studios and classrooms arranged with a contemporary approach, under the guidance of instructors.
2
Qualification Awarded
Students who complete the programme are awarded a Bachelor´s degree in Painting Department .
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
Students are accepted to the Painting Department with the Special Skill Examination. Applicants for the program must have a high school diploma (or equivalent) and achieve the necessary mark at the University Entrance Examinations.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Students, who succesfully complete compulsary and elective courses in the curriculum of the Painting Department (total 240 ECTS) and achieve a CGPA of 2.00 or higher are elligible for a diploma.
7
Profile of The Programme
The curriculum of the Painting Department, which began in the 2007-2008 Academic year, consists of theoretical and practical courses that facilitate to generate a solution to the problems faced by students in the visualization process of thoughts and feelings. Predominantly freshman students take Basic Art Education and Drawing courses. In the subsequent years they take Painting, Printmaking and Wall Painting courses. Students gain artistic experiences in studios and classrooms arranged with a contemporary approach, under the guidance of instructors.
The aim of the Painting Department is to train artists, who create original artworks by learning rules and current theories of Fine Arts, who are able to offer contemporary solutions to social and universal problems with an artistic approach, who are curious, investigative and inquisitive, who constantly update their knowledge, and who contribute to the country, to the world, and to the cultural and artistic life.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Having an aesthetic knowledge and advanced art culture.
2. On the line of the knowledge and abilities previously acquired, with the result of his/her creativity, have the ability to relate the theory and practice.
3. Having the aesthetic and art knowledge to give direction to production.
4. Conceive the interaction of interdisciplinary of field.
5. Developing the previously acquired knowledge, technics and methods.
6. Relating the areal knowledge with the other disciplines.
7. Creating an advanced art work.
8. Expounding an advanced art work.
9. Designing and directing the stages of a scientific or art workout.
10. Creating a process and method of individual design and art.
11. Defining and expressing the purpose and value and the meaning for the target group of own art works effectively.
12. Presenting an innovator and unique art work
SKILLS Cognitive - Practical
 • Developing the previously acquired knowledge, technics and methods.
 • Presenting an innovator and unique art work
 • Defining and expressing the purpose and value and the meaning for the target group of own art works effectively.
 • On the line of the knowledge and abilities previously acquired, with the result of his/her creativity, have the ability to relate the theory and practice.
 • Having the aesthetic and art knowledge to give direction to production.
 • Expounding an advanced art work.
 • Conceive the interaction of interdisciplinary of field.
 • Creating a process and method of individual design and art.
 • Having an aesthetic knowledge and advanced art culture.
 • Designing and directing the stages of a scientific or art workout.
 • Relating the areal knowledge with the other disciplines.
 • Creating an advanced art work.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Having an aesthetic knowledge and advanced art culture.
 • Creating a process and method of individual design and art.
 • Designing and directing the stages of a scientific or art workout.
 • Creating an advanced art work.
 • Presenting an innovator and unique art work
 • Conceive the interaction of interdisciplinary of field.
 • Defining and expressing the purpose and value and the meaning for the target group of own art works effectively.
 • On the line of the knowledge and abilities previously acquired, with the result of his/her creativity, have the ability to relate the theory and practice.
 • Having the aesthetic and art knowledge to give direction to production.
 • Expounding an advanced art work.
 • Relating the areal knowledge with the other disciplines.
 • Developing the previously acquired knowledge, technics and methods.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Creating a process and method of individual design and art.
 • On the line of the knowledge and abilities previously acquired, with the result of his/her creativity, have the ability to relate the theory and practice.
 • Defining and expressing the purpose and value and the meaning for the target group of own art works effectively.
 • Developing the previously acquired knowledge, technics and methods.
 • Designing and directing the stages of a scientific or art workout.
 • Having the aesthetic and art knowledge to give direction to production.
 • Expounding an advanced art work.
 • Conceive the interaction of interdisciplinary of field.
 • Relating the areal knowledge with the other disciplines.
 • Creating an advanced art work.
 • Presenting an innovator and unique art work
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Designing and directing the stages of a scientific or art workout.
 • Expounding an advanced art work.
 • Presenting an innovator and unique art work
 • Having an aesthetic knowledge and advanced art culture.
 • Developing the previously acquired knowledge, technics and methods.
 • Creating an advanced art work.
 • Creating a process and method of individual design and art.
 • Having the aesthetic and art knowledge to give direction to production.
 • Conceive the interaction of interdisciplinary of field.
 • On the line of the knowledge and abilities previously acquired, with the result of his/her creativity, have the ability to relate the theory and practice.
 • Relating the areal knowledge with the other disciplines.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Having an aesthetic knowledge and advanced art culture.
 • Creating a process and method of individual design and art.
 • On the line of the knowledge and abilities previously acquired, with the result of his/her creativity, have the ability to relate the theory and practice.
 • Defining and expressing the purpose and value and the meaning for the target group of own art works effectively.
 • Expounding an advanced art work.
 • Relating the areal knowledge with the other disciplines.
 • Creating an advanced art work.
 • Developing the previously acquired knowledge, technics and methods.
COMPETENCES Learning Competence
 • Creating a process and method of individual design and art.
 • Designing and directing the stages of a scientific or art workout.
 • Having the aesthetic and art knowledge to give direction to production.
 • Expounding an advanced art work.
 • Presenting an innovator and unique art work
 • Having an aesthetic knowledge and advanced art culture.
 • Defining and expressing the purpose and value and the meaning for the target group of own art works effectively.
 • Conceive the interaction of interdisciplinary of field.
 • Creating an advanced art work.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3 1,2,3,5
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 2,3 1,2,3,5
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,2,3 1,2
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 1,2,3,4
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2,3 1,2,3
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,2,3 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,3 1,3,5
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3 1,2,3,4,5
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3 1,2,3
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2,3 1,2,3,5
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2,3 1,2,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2,3 1,2,3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,3
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1,2 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,2, 4
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 1,2,3
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2 1,2,3
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1,2,3
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2 1,2,3,4
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,2 1,2,3
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2 1,2,3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2,3,4
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2 1,3,4
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 3 1,2
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 3 1,2
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2 3
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 3 1,2
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,3 1,2
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,3 1,2
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 3 1,3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 3 1,2

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 2 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1,2 2
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 2 1,2
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1,2 1,2
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 1,2 1
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1 1
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3 1,2
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,2 1
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,2 1,2
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1,2 1,2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2,3,5
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 4,5,7
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1,4 1
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1,2,4 1,2,3,5,6,7
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 4
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 4 1,7
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,4 1,2
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1,2,3,4,5,6,7
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1,3,4
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1,4 3
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1,4 1,3
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 3,6,7
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,3,4
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. 1 1
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. 1 1
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. 1
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olur. 1 1,2,3,4
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. 1 3
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. 1 1,2
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. 1 3,4
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. 4
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu eliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1,2,3
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. 1 1,2,3,4
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates can perform their art in their studios, participate in artistic events, devises their designs in various sectors, work as an art consultant in museums and galleries, work as a teacher at MEB (Ministry of Education) after they take Pedagogical Formation courses and pass the KPSS exam or continue their graduate education.
10
Access to Further Studies
Students who have successfully completed the undergraduate program can apply for an MA or Proficiency in Art Program on the condition that they prove foreign language proficiency
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Students are required to follow at least %70 of theoretical courses, %80 of practical courses for the final exam. At least one midterm and one final exam are scheduled for each course. The contribution of mid-term examination to success grade is %50, while the contribution of final exam is % 50 ( Homework and workshops may be considered as a testing tool on midterm and final examinations.). All exams are assessed out of 100 points. Final exam are required to obtain at least 50 points. Student has received one of AA, BA, BB, CB, CC, letter grades, is considered successful from the course. DC and DD notes are a conditional success grade. Student’s overall GPA must be at least 2.0 to be successful in a course where the student receives DC or DD grade.
12
Graduation Requirements
To complete the Program successfully, students should pass in all the courses in the program ( 240 ECTS ), obtain at least 2.0 out of 4.0 CGPA .
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı : Doç. Gülser AKTAN gaktan@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü : Doç. Meryem UZUNOĞLU meryemuzunoglu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Görükle Kampüsü / BURSA
15
Facilities
As full time staff there are 1 professor, 4 assistant professors and 1 research assistant in the Painting Department.
In the Painting Department, there are: Basic Art Education Studio, Painting Studios, Perspective and Technical Drawing, Mural Painting, Printmaking, Multimedia, Modeling Studio and Theoretical Classroom.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
RSM5101 ADVANCED DRAWING TECHNIQUES Compulsory 3 0 0 7
RSM5103 SPACE AND COMPOSITION Compulsory 3 0 0 6
RSM5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
RSM5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
RSM5102 ADVANCED PAINTING TECHNIQUES Compulsory 3 0 0 7
RSM5104 ANALISING ART WORK IN PAINTING AREA Compulsory 3 0 0 5
RSM5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
RSM5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
RSM5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
RSM5193 THESIS CONSULTANTS III Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
RSM5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
RSM5194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
RSM5105 PRINTMAKING Optional 2 0 0 4
RSM5107 INTRODUCTION TO GRAPHIC DESIGN Optional 2 0 0 4
RSM5109 FREE DRAWING TECHNIQUES Optional 2 0 0 4
RSM5111 HISTORY OF CIVILISATION Optional 2 0 0 4
RSM5113 COMTEMPORARY WORLD ART Optional 2 0 0 4
RSM5115 ART THEORIES Optional 2 0 0 4
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
RSM5106 EXPERIMENTAL PRINTMAKING Optional 2 0 0 4
RSM5108 GRAPHIC DESIGN Optional 2 0 0 4
RSM5110 WATERCOLOR Optional 2 0 0 4
RSM5112 ART AND CULTURE Optional 2 0 0 4
RSM5114 NEW MOVEMENTS IN CONTEMPRORY TURKISH ART Optional 2 0 0 4
RSM5116 ART AND SOCIETY Optional 2 0 0 4
RSM5118 INTERDISCIPLINARY ART Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr