Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Temel İslam Bilimleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki her bir bilim dalında Doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı için 240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Temel İslam Bilimleri alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Yüksek Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS ve YÖKDİL için (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlilik Belgesi getirmesi gerekmektedir (Türkiye’de eğitim görenler hariç)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Temel İslam Bilimleri alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Temel İslam Bilimleri Doktora programının amacı, ilgili bilim dallarında üst düzeyde bilgi üretebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilen, kazandığı analiz ve sentez yeteneğiyle alanına özgün katkılar sağlayabilen, ulaştığı sonuçları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik paydaşlarıyla paylaşabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır.
2. Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
3. Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.
4. Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
5. Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar.
6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7. Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
8. Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
9. Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
10. Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
11. Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.
12. Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
 • Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
 • Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
 • Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.
 • Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar.
 • Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
 • Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.
 • Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
 • Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
 • Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
 • Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
 • Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
 • Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
 • Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar. 1,2,3,4
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 2
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. 1,2,3,4 3
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir. 1,2
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1,2
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur. 1,2
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 1,2
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 1,3
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1,2,3
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur. 5
Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır. 1,2,3
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar. 1,2,3 1
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 1,2,3
Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur. 1,2,3
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. 1,2,3
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 1,2,3
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır. 1,2,3 6
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1
Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir. 1,2,3 6
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 6
Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur. 1 1
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Öğretim Üyesi olarak da çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat ve mülakatta başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırmakla birlikte, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Cağfer Karadaş
email: caferkaradas@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60281
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda 17 Profesör, 5 Doçent, 12 Doktor Öğretim Üyesi, 20 Öğretim Görevlisi ve 25 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 28
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TIB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TIB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TIB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
TIB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
TIB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
TIB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
TIB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6101 MUKAYESELİ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6105 KUR’AN’IN TEDRİÇ VE NESİH METODU Seçmeli 3 0 0 7
TIB6107 KLASİK TEFSİR METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6109 KELAM DÜŞÜNCESİNİN EVREN VE İNSAN TASAVVURU Seçmeli 3 0 0 7
TIB6111 ÇAĞDAŞ HADİS USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6113 HADİS METİNLERİNDE RAVİ HATALARI Seçmeli 3 0 0 7
TIB6115 TASNİF DEVRİ SONRASI HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 7
TIB6117 HADİSİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6119 HADİS İLMİNDE RAVİ BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6125 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
TIB6127 MUKAYESELİ İSLÂM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
TIB6129 MUTEZİLE KELAM LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6131 KLASİK DÖNEM İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6133 KARŞILAŞTIRMALI TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6137 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 7
TIB6139 KLASİK ARAP ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6141 KLASİK ARAPÇA ANLAM BİLİM KONULARI Seçmeli 3 0 0 7
TIB6143 OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 7
TIB6145 İBNÜ’L-ARABİ VE TASAVVUF FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6147 YABANCI DİLDE TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6151 MUKAYESELİ KLASİK FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6153 KUR’AN MÜŞKİLLERİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6155 BELAGAT TARİHİ BAŞLANGIÇTAN XII.YÜZYILA KADAR Seçmeli 3 0 0 7
TIB6157 MUKAYESELİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6161 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 7
TIB6163 NAZARÎ TEFSİRLER Seçmeli 3 0 0 7
TIB6165 MEŞHUR KIRAATLARIN TEFSİRE ETKİSİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6167 BATIDA KUR'AN TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 3 7
TIB6169 İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6171 ÇAĞDAŞLAŞMA VE HADİS Seçmeli 3 0 0 7
TIB6173 FAHREDDİN RAZİ SONRASI DÖNEM HANEFİ FIKIH USULÜ Seçmeli 3 0 0 7
TIB6175 İRAN’DA GÜNCEL KELAM TARTIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6102 KUR’AN’DA TOPLUMSAL FİKİRLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB6104 KONULU TEFSİRİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6108 ÇAĞDAŞ TEFSİR METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6110 KUR’AN MÜTEŞABİHLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6112 HADİS ŞERH METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6114 HADİS TENKİDİ KRİTERLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6116 BÖLGESEL HADİSÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
TIB6118 HADİSİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6120 HADİS İLMİNDE RAVİ TENKİDİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6122 İSLAM HUKUKUNUN AMAÇLARI Seçmeli 3 0 3 6
TIB6124 İSLAM HUKUKUNDA İÇTİHAD FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6126 ÇAĞDAŞ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6128 SÜNNİ KELAM LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6130 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6134 TASAVVUF METAFİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6136 ÇAĞDAŞ DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB6138 MODERN ARAP ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6140 ARAP DİLİ SÖZCÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6142 OSMANLI DÖNEMİ ARAP GRAMERİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB6144 ŞİA KELAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6148 ANADOLUDA SUFİ GELENEK Seçmeli 3 0 0 6
TIB6152 MUKAYESELİ MODERN FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6154 BELÂGAT TARİHİ XII. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADAR Seçmeli 3 0 0 6
TIB6160 MODERN DÜNYADA TASAVVUF Seçmeli 3 0 0 6
TIB6162 İSLAM HUKUK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6166 AMELÎ TEFSİRLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB6170 BATIDA KIRAAT TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr