Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Temel İslam Bilimleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki her bir bilim dalında Doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı için 240 ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Temel İslam Bilimleri alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Yüksek Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS ve YÖKDİL için (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlilik Belgesi getirmesi gerekmektedir (Türkiye’de eğitim görenler hariç)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Temel İslam Bilimleri alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Temel İslam Bilimleri Doktora programının amacı, ilgili bilim dallarında üst düzeyde bilgi üretebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilen, kazandığı analiz ve sentez yeteneğiyle alanına özgün katkılar sağlayabilen, ulaştığı sonuçları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik paydaşlarıyla paylaşabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır.
2. Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
3. Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.
4. Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
5. Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar.
6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7. Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
8. Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
9. Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
10. Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
11. Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.
12. Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
 • Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
 • Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
 • Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.
 • Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
 • Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
 • Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
 • Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
 • Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
 • Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.
 • Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
 • Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
 • Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
 • Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar. 1,2,3,4
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. 1,2,3,4 3
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar. 2
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur. 1,2
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 7
Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir. 1,2
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 1,3
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1,2
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1,2,3
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. 1,2,3
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 1,2,3
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar. 1,2,3
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur. 5
Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur. 1,2,3
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar. 1,2,3 1
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 1,2,3
Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır. 1,2,3 6
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1
Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir. 1,2,3 6
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur. 1 1
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 6
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Öğretim Üyesi olarak da çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat ve mülakatta başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırmakla birlikte, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Cağfer Karadaş
email: caferkaradas@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60281
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda 17 Profesör, 5 Doçent, 12 Doktor Öğretim Üyesi, 20 Öğretim Görevlisi ve 25 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6101 ÇAĞIMIZDA İTİKADİ MEZHEPLER Zorunlu 3 0 0 5
TIB6101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEDVİNİ Zorunlu 3 0 0 5
TIB6171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TIB6175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6102 DİNİ AKIMLAR Zorunlu 3 0 0 7
TIB6176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
TIB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TIB6191 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 0 0 5
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TIB6192 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
TIB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TIB6193 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI III Zorunlu 0 0 0 20
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
TIB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TIB6194 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI IV Zorunlu 0 0 0 20
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TIB6195 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI V Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TIB6196 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI VI Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6103 MUKAYESELİ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6105 KUR’AN’DA TEMEL FİKİRLER Seçmeli 3 0 0 5
TIB6107 KUR’AN’IN TEDRİÇ VE NESİH METODU Seçmeli 3 0 0 5
TIB6109 KLÂSİK TEFSİR METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6111 KELAM DÜŞÜNCESİNİN EVREN VE İNSAN TASAVVURU Seçmeli 3 0 0 5
TIB6113 ÇAĞDAŞ HADİS USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6115 HADİS METİNLERİNDE RAVİ HATALARI Seçmeli 3 0 0 5
TIB6117 TASNİF DEVRİ SONRASI HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 5
TIB6119 HADİSİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6121 HADİS İLMİNDE RAVİ BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6123 İSLÂM KAMU HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
TIB6125 KELAMDA BİLGİ ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 5
TIB6127 İSLÂM AİLE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
TIB6129 MUKAYESELİ İSLÂM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
TIB6131 MUTEZİLE KELAM LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6133 KLASİK DÖNEM İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6135 KARŞILAŞTIRMALI TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6137 TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6139 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 5
TIB6141 KLASİK ARAP ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6143 KLASİK ARAPÇA ANLAM BİLİM KONULARI Seçmeli 3 0 0 5
TIB6145 OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 5
TIB6147 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İBNÜ’L-ARABİ VE ETKİSİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6149 YABANCI DİLDE TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6151 SİYER VE FIKIH Seçmeli 3 0 0 5
TIB6153 MUKAYESELİ KLASİK FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6155 KUR’AN MÜŞKİLLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6157 BELAGAT TARİHİ BAŞLANGIÇTAN XII.YÜZYILA KADAR Seçmeli 3 0 0 5
TIB6159 MUKAYESELİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB6104 KUR’AN’DA TOPLUMSAL FİKİRLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB6104 KUR’AN’DA TOPLUMSAL FİKİRLER Seçmeli 3 0 0 5
TIB6106 KONULU TEFSİRİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6106 KONULU TEFSİRİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6108 TEFSİRDE LAFIZ, MANA VE MAKSAT UYUMU Seçmeli 3 0 0 6
TIB6108 TEFSİRDE LAFIZ, MANA VE MAKSAT UYUMU Seçmeli 3 0 0 5
TIB6110 ÇAĞDAŞ TEFSİR METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6112 KUR’AN MÜTEŞABİHLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6112 KUR’AN MÜTEŞABİHLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6114 HADİS ŞERH METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6116 HADİS TENKİDİ KRİTERLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6116 HADİS TENKİDİ KRİTERLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6118 BÖLGESEL HADİSÇİLİK Seçmeli 3 0 0 6
TIB6120 HADİSİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6122 HADİS İLMİNDE RAVİ TENKİDİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6124 İSLÂM HUKUKUNUN AMAÇLARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB6126 İSLÂM HUKUKUNDA İÇTİHAD FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6128 ÇAĞDAŞ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6130 SÜNNİ KELAM LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6132 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6132 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6134 OSMANLI HUKUK TARİHİNDE KANUNLAŞTIRMA VE MECELLE Seçmeli 3 0 0 6
TIB6136 TASAVVUF METAFİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6138 KARŞILAŞTIRMALI MİSTİSİZM Seçmeli 3 0 0 6
TIB6140 ÇAĞDAŞ DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB6140 ÇAĞDAŞ DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 5
TIB6142 MODERN ARAP ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6144 ARAP DİLİ SÖZCÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6146 OSMANLI DÖNEMİ ARAP GRAMERİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB6148 ŞİA KELAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6148 ŞİA KELAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6150 KELAMDA İSBAT-I VACİB Seçmeli 3 0 0 6
TIB6152 ANADOLUDA SUFİ GELENEK Seçmeli 3 0 0 6
TIB6154 BURSA’DA TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6154 BURSA’DA TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6156 DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI VE İSLAM Seçmeli 3 0 0 6
TIB6158 MUKAYESELİ MODERN FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6160 BELÂGAT TARİHİ XII. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADAR Seçmeli 3 0 0 6
TIB6162 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB6162 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6164 DİNİ AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
TIB6168 İSLAM HUKUK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
TIB6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 4
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr