Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türk Dili Ve Edebiyatı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalına öğrenci alımına yüksek lisans düzeyinde ilk olarak 1985 yılında başlanmıştır.
2
Verilen Derece
İki yıllık yüksek lisans eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS´ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalında yüksek lisans derecesi verilir. Yüksek lisans programı 2. Aşama derece sistemine tabidir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans eğitim için, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diplomasına, lisansüstü giriş sınavından (ALES) en az 55 puana sahip olmak. Adaylar arasında puan sıralaması yapılır. Kontenjana göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak öğrenci alınır. Yabancı öğrenciler için; ALES belgesi ve uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar arasında puan sıralaması yapılır. Kontenjana göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün yüksek lisans programında mevcut derslerden en az 120 AKTS´lik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programımızın amacı, üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi ve teknolojiyi üretmek, ulusal gelişmemize ve kalkınmamıza destek olmak ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda, işletmelerde ve kurumlarda görev alan veya almayı planlayan üniversite mezunlarını yüksek lisans düzeyinde yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
2. Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
3. Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
4. Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
5. Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
6. Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
7. Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
8. Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
9. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ortaöğretim ve liselerde, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında öğretim üyesi olarak akademik yaşamlarına devam edebilmekte veya üniversitelerde Türk dili okutmanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı´nda, TRT´de, basın-yayın organlarında, yayınevlerinde, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olma ve ALES sınavından yeterli puana sahip olma şartı aranır. Lisans mezuniyeti + müracaat + mülakat = Başarılı olan öğrenciler öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans ders programı; enstitülerin anabilim dallarında açılan enstitü zorunlu dersleri, anabilim dalı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Yüksek lisans programı birbirini izleyen iki yarıyıl olarak programlanır. Yüksek lisans programında alınan derslerden sınava girebilmek için; derslere % 70 devam etmiş olma şartı aranır. Öğrenciler her ders için 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için yüksek lisans programında 100 üzerinden en az 70 puana sahip olmak gerekir. Bir dersten AA, BA, BB, CB VE CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve tezin kabul edilmesi gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hülya Taş
E-posta: htas@uludag.edu.tr
Tel: +90 29 41 817
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Özlem Ercan
E-posta: ozlemercan@uludag.edu.tr
Tel: +90 2941811
B.U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
TDE Bölümü
16059 Nilüfer/Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş Anabilim Dalı içinde yapılanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nün akademik kadrosu tam zamanlı olarak görev yapan 7 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5101 GÜNEY-BATI TÜRKÇESİ(13-15 YÜZYIL) Zorunlu 3 0 0 5
TDE5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TDE5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI XVII.-XVIII. YÜZYIL METİN İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 0 4
TDE5104 HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
TDE5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TDE5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TDE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TDE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5103 ESKİ TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5105 HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5107 GENEL DİLBİLİMİNİN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5109 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5111 DİVAN EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5113 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5115 ORTA ASYA TÜRK FOLKLORU Seçmeli 2 0 0 4
TDE5117 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5119 TÜRK DİLİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5121 ROMAN TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5123 TÜRK HİKÂYECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5125 TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDE AHMET HAMDİ TANPINAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5127 KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5129 ESKİ TÜRK DİLİ YADİGÂRLARI I Seçmeli 2 0 0 4
TDE5131 ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ I Seçmeli 2 0 0 4
TDE5133 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE5135 KÜLTÜR TARİHİ ÇALIŞMALARI VE EDEBİYAT I Seçmeli 2 0 0 4
TDE5137 GELENEK GÖRENEK VE HALK İNANÇLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE5139 TÜRK TİYATRO TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5106 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5108 OĞUZ GRUBU DİLLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5110 ORTA TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5112 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA DERGİLER Seçmeli 2 0 0 4
TDE5114 TÜRKÇEDE DİL TARTIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE5116 SÖZ DİZİMİ ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5118 FARSÇANIN TÜRK EDEBİYATINA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5120 DİVAN EDEBİYATINDA MANZUM HİKAYELER VE MESNEVİLER Seçmeli 2 0 0 4
TDE5122 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE VE ROMAN Seçmeli 2 0 0 4
TDE5124 ŞAMANİZM VE ESKİ TÜRK DİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5126 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ANI Seçmeli 2 0 0 4
TDE5128 TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDE MEHMET KAPLAN Seçmeli 2 0 0 4
TDE5130 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 2 0 0 4
TDE5132 ESKİ TÜRK DİLİ YADİGÂRLARI II Seçmeli 2 0 0 4
TDE5134 ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE5136 KÜLTÜR TARİHİ ÇALIŞMALARI VE EDEBİYAT II Seçmeli 2 0 0 4
TDE5138 TÜRK HALK HİKÂYE İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5140 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KLASİK DEĞERLERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr