Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türk Dili Ve Edebiyatı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalına öğrenci alımına yüksek lisans düzeyinde ilk olarak 1985 yılında başlanmıştır.
2
Verilen Derece
İki yıllık yüksek lisans eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS´ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalında yüksek lisans derecesi verilir. Yüksek lisans programı 2. Aşama derece sistemine tabidir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans eğitim için, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diplomasına, lisansüstü giriş sınavından (ALES) en az 55 puana sahip olmak. Adaylar arasında puan sıralaması yapılır. Kontenjana göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak öğrenci alınır. Yabancı öğrenciler için; ALES belgesi ve uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar arasında puan sıralaması yapılır. Kontenjana göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün yüksek lisans programında mevcut derslerden en az 120 AKTS´lik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programımızın amacı, üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi ve teknolojiyi üretmek, ulusal gelişmemize ve kalkınmamıza destek olmak ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda, işletmelerde ve kurumlarda görev alan veya almayı planlayan üniversite mezunlarını yüksek lisans düzeyinde yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
2. Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
3. Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
4. Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
5. Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
6. Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
7. Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
8. Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
9. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek.
 • Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek.
 • Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması.
 • Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek.
 • Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek.
 • Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 6 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 3 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 5 5
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 3 4
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 5
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 4 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 3 4
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 5 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
4-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 5 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 2 5
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 6 5
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 5 6
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 4 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 4 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 4 5
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 5 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
3-Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 4 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 5 6
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 5 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 5 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 4 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 4 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 4 5
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 6
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
2-Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 5 5
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 4 4
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 6 6
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 5 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 6 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 4 6
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 5 6
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 6 5
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 6 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
3-Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
4-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 4 6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 4 6
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 5 5
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 5 6
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 5 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 6
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 4 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 5 4
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 6
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
2-Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.
4-Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın, diğer özgün sahalarıyla bir çalışma bağlantısı saptayabilmek. 4 5
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 3 6
Alanla ilgili bilgileri analiz, yorumlama ve değerlendirme yeterliliği edindirmek. 5 5
Bölüm programımızın amacı geçmişten günümüze uzanan Türk dili ve edebiyatı metinlerini öğrencilere sunmak ve bu metinleri edebi ve filolojik bağlamda analiz etmek, akademik seviyede Türk kültürünü şekillendiren ve geliştiren vazgeçilmez etkenleri öğretmek, ülkenin ihtiyacı olan Türk dili ve edebiyatı alanına eğitim bilimci, profesyonel ve öğretmen yetiştirmek. 3 5
Çeşitli projelere katılabilme, bilgiyi kullanabilme ve üretebilme yeteneği kazandırmak. 5 6
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5
Tarihî ve coğrafî perspektiften Türk Dili ve Edebiyatının aktarımının bu programın temel hedeflerinden biri içinde ele alınması. 4 5
Teknolojik materyalleri kullanma ve bilgiyi sunma yeterliliği edindirmek. 4 5
Toplanan ve üretilen verilerin sunulması ve bildirilmesi yeterliliğini edindirmek. 4 6
Uzmanlaşılan alanda bilginin değerlendirilebilmesi amacıyla karar alabilme, onları yorumlayabilmek ve tepkileri tanımlayabilmek. 5 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ortaöğretim ve liselerde, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında öğretim üyesi olarak akademik yaşamlarına devam edebilmekte veya üniversitelerde Türk dili okutmanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı´nda, TRT´de, basın-yayın organlarında, yayınevlerinde, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olma ve ALES sınavından yeterli puana sahip olma şartı aranır. Lisans mezuniyeti + müracaat + mülakat = Başarılı olan öğrenciler öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans ders programı; enstitülerin anabilim dallarında açılan enstitü zorunlu dersleri, anabilim dalı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Yüksek lisans programı birbirini izleyen iki yarıyıl olarak programlanır. Yüksek lisans programında alınan derslerden sınava girebilmek için; derslere % 70 devam etmiş olma şartı aranır. Öğrenciler her ders için 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için yüksek lisans programında 100 üzerinden en az 70 puana sahip olmak gerekir. Bir dersten AA, BA, BB, CB VE CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve tezin kabul edilmesi gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu
E-posta: alevsinar@uludag.edu.tr
Tel: +90 29 41 813
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Ercan
E-posta: ozlemercan@uludag.edu.tr
Tel: +90 2941811
B.U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
TDE Bölümü
16059 Nilüfer/Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş Anabilim Dalı içinde yapılanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü´nün akademik kadrosu tam zamanlı olarak görev yapan 6 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5101 GÜNEY-BATI TÜRKÇESİ(13-15 YÜZYIL) Zorunlu 3 0 0 5
TDE5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TDE5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5102 ESKİ TÜRK EDEBİYATI XVII.-XVIII. YÜZYIL METİN İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 0 4
TDE5104 HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
TDE5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TDE5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TDE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TDE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5103 ESKİ TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5105 HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5107 GENEL DİLBİLİMİNİN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5109 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5111 DİVAN EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5113 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5115 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5117 ORTA ASYA TÜRK FOLKLORU Seçmeli 2 0 0 4
TDE5119 TÜRK DİLİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5121 ROMAN TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5123 TÜRK HİKÂYECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5125 TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDE AHMET HAMDİ TANPINAR Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDE5104 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE5106 OĞUZ GRUBU DİLLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5108 ORTA TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5110 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA DERGİLER Seçmeli 2 0 0 4
TDE5112 TÜRKÇEDE DİL TARTIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE5114 SÖZ DİZİMİ ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5116 FARSÇANIN TÜRK EDEBİYATINA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5118 DİVAN EDEBİYATINDA MANZUM HİKAYELER VE MESNEVİLER Seçmeli 2 0 0 4
TDE5120 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE VE ROMAN Seçmeli 2 0 0 4
TDE5122 HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5124 ŞAMANİZM VE ESKİ TÜRK DİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE5126 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ANI Seçmeli 2 0 0 4
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr