Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Beden Eğitimi Ve Spor
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretim kurumlarına Atatürk İlke ve Devrimleri ve Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda beden eğitimi ve spor alanında bilim uzmanı, yetiştirmek üzere eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz Yüksek lisans programı 1985-1986 Eğitim Öğretim yılında sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak açılmıştır.1989 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne geçmiştir. 2011 yılında da Eğitim Bilimleri Enstitüsüne geçmiştir ve 2013 yılından itibaren Anabilim Dalı başkanlığı Spor Bilimleri Fakültesine geçmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle yüksek lisansta 22 öğrenci ve 6 öğretim üyesi ile öğretimine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; Spor Bilimleri Fakültelerinin her hangi bir bölümünden, Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Beden Eğitimi ve Spor Teknolojileri okullarından mezun ve ALES sınavının herhangi bir puan türünden en az 55 puana sahip olması şartları aranır. Programda yabancı dil şartı aranmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için aday üniversitelerin Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Beden Eğitimi ve Spor Teknolojileri okullarından mezun olması koşulu gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Beden Eğitimi ve Spor Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans diploması verilir.)
7
Program Profili
Bu programın amacı, Beden Eğitimi ve Spor programının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yürütebilen, mesleki etik ilkelere uygun davranabilen, Beden Eğitimi ve Sporun sorunlarını bilimsel yöntemi temel alarak inceleyebilen beden eğitimi ve spor alanında uzman kişiler yetiştirmektir. Program, Antrenman Bilimleri, Eğitim Programları , Beden Eğitimi ve Spor Öğretim alanları ve Beden Eğitimi ve Spor da bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçmeli dersler de bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek
2. Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
3. Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek
4. Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek
5. Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
6. Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek
7. Beden eğitimi ve spor alanına özgü araştırma modellerini kullanarak veri analizi yapabilmek
8. Alanına özgü bilimsel çalışmaları değerlendirerek çözüm yolları sunabilmek
9. Başladığı bir araştırmayı sonuçlandırabilmek
10. Yabancı dil bilgisini mesleki gelişimi için etkili bir biçimde kullanabilmek
11. Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak
12. Mesleki etik bilgisini kullanabilmek
13. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek
 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek
 • Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
 • Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
 • Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek
 • Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
 • Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek
 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek
 • Alanına özgü bilimsel çalışmaları değerlendirerek çözüm yolları sunabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanına özgü araştırma modellerini kullanarak veri analizi yapabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
 • Yabancı dil bilgisini mesleki gelişimi için etkili bir biçimde kullanabilmek
 • Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek
 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek
 • Başladığı bir araştırmayı sonuçlandırabilmek
 • Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek
 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek
 • Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak
 • Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemek
 • Başladığı bir araştırmayı sonuçlandırabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
 • Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak
 • Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek
 • Mesleki etik bilgisini kullanabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
 • Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek
 • Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak 3
Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek 1,2,3
Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek 1,2,3
Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek 1,2,3
Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek 1,2,3
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek 1,2,3 2
Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek 1,2,3 1
Yabancı dil bilgisini mesleki gelişimi için etkili bir biçimde kullanabilmek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü bilimsel çalışmaları değerlendirerek çözüm yolları sunabilmek 1,4
Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak 1
Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek 1,2 1,6
Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek 1,2 1
Beden eğitimi ve spor alanına özgü araştırma modellerini kullanarak veri analizi yapabilmek 1,6
Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek 1,2 1
Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek 1,2
Mesleki etik bilgisini kullanabilmek 1
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek 1,2 2
Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek 1,2
Yabancı dil bilgisini mesleki gelişimi için etkili bir biçimde kullanabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Başladığı bir araştırmayı sonuçlandırabilmek 6
Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek 1,2,3
Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek 1,2,3
Beden eğitimi ve spor alanına özgü araştırma modellerini kullanarak veri analizi yapabilmek 2
Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek 1,2,3
Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek 1,2,3
Mesleki etik bilgisini kullanabilmek 2
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek 1,2,3 3
Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek 1,2,3
Yabancı dil bilgisini mesleki gelişimi için etkili bir biçimde kullanabilmek 1,6 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü bilimsel çalışmaları değerlendirerek çözüm yolları sunabilmek 2
Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak 3
Başladığı bir araştırmayı sonuçlandırabilmek 3 1
Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek 1,2,3
Beden eğitimi ve spor alanına özgü araştırma modellerini kullanarak veri analizi yapabilmek 1
Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek 1,2,3
Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek 1,2,3
Mesleki etik bilgisini kullanabilmek 3
Sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak disiplinlerarası bir araştırma projesini planlayabilmek 1,2,3 3
Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek 1,2,3
Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemek 3,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak 5
Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek 1,2,3,4
Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek 1,2,3,4 5
Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek 2, 4
Mesleki etik bilgisini kullanabilmek 5
Yabancı dil bilgisini mesleki gelişimi için etkili bir biçimde kullanabilmek 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü bilimsel çalışmaları değerlendirerek çözüm yolları sunabilmek 1
Alanıyla ilgili düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılmak 2
Beden eğitimi spor alanına özgü bilimsel gelişmeleri incelemeye yönelik bilişsel süreçleri işe koşabilmek 1
Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kavram ve kuramları bilimsel teknolojik yöntemlerle incelemek 1
Beden eğitimi ve spor alanına özgü yetkinlik becerisini kullanarak araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek 4
Bilimsel bakış açısı ile sözlü ve yazılı etkili iletişim becerilerini kullanabilmek 1
Takip ettiği bilimsel gelişme ve teknolojik gelişmeleri uygulama alanına aktarabilmek 2
Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Beden Eğitimi ve Spor Uzmanı, Uzman Öğretmen
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; Sosyal ve eğitim bilimleri için eşit ağırlıklı ve/veya sözel puan türlerinde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına (en az 55 puan) sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 almak zorundadır. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0 0-49 b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılır. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla jüri üyesi sayısı kadar tez çalışmasının ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına, tez çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını, tez çalışması pdf formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve mezuniyet evraklarını da ilgili enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Görükle/BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Nimet Korkmaz nhasil@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Zaim Alparslan Acar
zaim@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
-Spor Salonları:
1 adet uluslararası hentbol basketbol ve voleybol maçlarının oynanabileceği 2000 kişilik salon 2 adet basketbol ve voleybol antrenman salonu, 1 adet güreş salonu, 1 adet halk oyunları salonu
-Futbol sahası: 1 adet çim zeminli, tribünlü ve soyunma odalı olmak üzere toplam2 adet futbol sahası,
-Tartan Atletizm Pisti:1 adet
-Açık Basketbol sahalar: 3 adet beton zeminli,
-Açık Tenis Kortlar: 4 adet toprak,2 adet beton zeminli olmak üzere 6 adet
-Kapalı Tenis Kortları: 2 adet beton zeminli,
-Kapalı Yüzme Havuzu: Olimpik ölçülerdeki bu havuzun halen inşaatı devam etmektedir.
-Cimnastik Salonu: 1 adet
-Dershaneler : 10 Adet dershane (1 adeti video salonu, 2 adedi bilgisayar destekli eğitim salonu olarak kullanılmaktadır),
-Kondisyon Salonu: 1 adet
-Öğretim Elemanları Odaları:15 adet,
-Toplantı Salonu:1 Adet
-Sekreterlik odası:1 adet
-Fotokopi Odası: 1 Adet
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED5101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 8
BED5103 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA GÜNCEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
BED5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BED5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED5002 TÜRK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SİSTEMİNİN ANALİZİ VE ULUSLAR ARASI KARŞILAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 6
BED5104 BEDEN EĞİTİMİ, FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK Zorunlu 3 0 0 6
BED5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
BED5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 2
BED5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BED5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BED5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED5105 SPORDA PERFORMANS VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
BED5107 SPOR TESİSLERİ PLANLAMA VE İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BED5109 FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
BED5111 HERKES İÇİN SPOR EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BED5113 SPOR TARİHİ VE OLİMPİYATLAR Seçmeli 2 0 0 3
BED5115 EGZERSİZ METABOLİZMASI Seçmeli 2 0 0 3
BED5119 FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK ZİNDELİK Seçmeli 2 0 0 3
BED5121 SPORDA PSİKOLOJİK BECERİ ANTRENMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED5106 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
BED5108 SPORDA VERİ ANALİZİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BED5110 İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BED5112 ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN Seçmeli 2 0 0 4
BED5114 KİNANTROPOMETRİ Seçmeli 3 0 0 4
BED5116 SPORDA ETİK Seçmeli 3 0 0 4
BED5118 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA GRUP DİNAMİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BED5120 ANTRENMAN BİLİMİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr