Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Beden Eğitimi Ve Spor
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretim kurumlarına Atatürk İlke ve Devrimleri ve Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda beden eğitimi ve spor alanında bilim uzmanı, yetiştirmek üzere eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz Yüksek lisans programı 1985-1986 Eğitim Öğretim yılında sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak açılmıştır.1989 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne geçmiştir. 2011 yılında da Eğitim Bilimleri Enstitüsüne geçmiştir ve 2013 yılından itibaren Anabilim Dalı başkanlığı Spor Bilimleri Fakültesine geçmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle yüksek lisansta 22 öğrenci ve 6 öğretim üyesi ile öğretimine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; Spor Bilimleri Fakültelerinin her hangi bir bölümünden, Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Beden Eğitimi ve Spor Teknolojileri okullarından mezun ve ALES sınavının herhangi bir puan türünden en az 55 puana sahip olması şartları aranır. Programda yabancı dil şartı aranmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için aday üniversitelerin Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Beden Eğitimi ve Spor Teknolojileri okullarından mezun olması koşulu gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Beden Eğitimi ve Spor Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans diploması verilir.)
7
Program Profili
Bu programın amacı, Beden Eğitimi ve Spor programının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yürütebilen, mesleki etik ilkelere uygun davranabilen, Beden Eğitimi ve Sporun sorunlarını bilimsel yöntemi temel alarak inceleyebilen beden eğitimi ve spor alanında uzman kişiler yetiştirmektir. Program, Antrenman Bilimleri, Eğitim Programları , Beden Eğitimi ve Spor Öğretim alanları ve Beden Eğitimi ve Spor da bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçmeli dersler de bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
2. Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
3. Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
4. Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
5. Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
6. Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
7. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
8. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
9. Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
10. Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
11. Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
12. Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
13. Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak
14. Alanı ile ilgili bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve destekleme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
 • Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Alanı ile ilgili bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve destekleme
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Beden Eğitimi ve Spor Uzmanı, Uzman Öğretmen
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; Sosyal ve eğitim bilimleri için eşit ağırlıklı ve/veya sözel puan türlerinde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına (en az 55 puan) sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 almak zorundadır. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0 0-49 b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılır. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla jüri üyesi sayısı kadar tez çalışmasının ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına, tez çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını, tez çalışması pdf formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve mezuniyet evraklarını da ilgili enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Görükle/BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Nimet Korkmaz nhasil@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Zaim Alparslan Acar
zaim@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
-Spor Salonları:
1 adet uluslararası hentbol basketbol ve voleybol maçlarının oynanabileceği 2000 kişilik salon 2 adet basketbol ve voleybol antrenman salonu, 1 adet güreş salonu, 1 adet halk oyunları salonu
-Futbol sahası: 1 adet çim zeminli, tribünlü ve soyunma odalı olmak üzere toplam2 adet futbol sahası,
-Tartan Atletizm Pisti:1 adet
-Açık Basketbol sahalar: 3 adet beton zeminli,
-Açık Tenis Kortlar: 4 adet toprak,2 adet beton zeminli olmak üzere 6 adet
-Kapalı Tenis Kortları: 2 adet beton zeminli,
-Kapalı Yüzme Havuzu: Olimpik ölçülerdeki bu havuzun halen inşaatı devam etmektedir.
-Cimnastik Salonu: 1 adet
-Dershaneler : 10 Adet dershane (1 adeti video salonu, 2 adedi bilgisayar destekli eğitim salonu olarak kullanılmaktadır),
-Kondisyon Salonu: 1 adet
-Öğretim Elemanları Odaları:15 adet,
-Toplantı Salonu:1 Adet
-Sekreterlik odası:1 adet
-Fotokopi Odası: 1 Adet
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSI 1 Zorunlu 4 0 0 5
BED6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6102 SPOR VE EGZERSİZ BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 4 0 0 4
BED6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 2
BED6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
TEZ5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BED6183 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BED6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BED6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BED6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BED6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BED6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6101 EGZERSİZ METABOLİZMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 4
BED6103 EGZERSİZ, OBEZİTE VE KİLO KONTROLÜNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 4
BED6105 TAKIM SPORLARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 4
BED6107 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA DENEYSEL YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 4
BED6109 SPORDA PSİKOLOJİIK PERFORMANS DANIŞMANLIĞI Seçmeli 3 0 0 4
BED6111 SPORDA KİŞİLİK VE BİREYSEL FARKLILIKLAR Seçmeli 3 0 0 4
BED6113 ÖZEL GEREKSİMLİ BİREYLERDE BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE Seçmeli 3 0 0 4
BED6115 SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BED6117 EĞİTİM DE, NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
BED6119 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6104 SPORDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
BED6106 SPORCU BESLENMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
BED6108 KONDİSYON ANTRENMANI VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BED6110 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
BED6112 SPORDA GENETİK Seçmeli 2 0 0 4
BED6114 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAHA VE ALAN TESTLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BED6116 SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNDEN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
BED6120 ATLETİK PERFORMANS ANTRENMANI PRENSİPLERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr