Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Beden Eğitimi Ve Spor
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretim kurumlarına Atatürk İlke ve Devrimleri ve Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda beden eğitimi ve spor alanında bilim uzmanı, yetiştirmek üzere eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz Yüksek lisans programı 1985-1986 Eğitim Öğretim yılında sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak açılmıştır.1989 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne geçmiştir. 2011 yılında da Eğitim Bilimleri Enstitüsüne geçmiştir ve 2013 yılından itibaren Anabilim Dalı başkanlığı Spor Bilimleri Fakültesine geçmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle yüksek lisansta 22 öğrenci ve 6 öğretim üyesi ile öğretimine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; Spor Bilimleri Fakültelerinin her hangi bir bölümünden, Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Beden Eğitimi ve Spor Teknolojileri okullarından mezun ve ALES sınavının herhangi bir puan türünden en az 55 puana sahip olması şartları aranır. Programda yabancı dil şartı aranmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için aday üniversitelerin Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Beden Eğitimi ve Spor Teknolojileri okullarından mezun olması koşulu gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Beden Eğitimi ve Spor Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans diploması verilir.)
7
Program Profili
Bu programın amacı, Beden Eğitimi ve Spor programının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yürütebilen, mesleki etik ilkelere uygun davranabilen, Beden Eğitimi ve Sporun sorunlarını bilimsel yöntemi temel alarak inceleyebilen beden eğitimi ve spor alanında uzman kişiler yetiştirmektir. Program, Antrenman Bilimleri, Eğitim Programları , Beden Eğitimi ve Spor Öğretim alanları ve Beden Eğitimi ve Spor da bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçmeli dersler de bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
2. Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
3. Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
4. Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
5. Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
6. Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
7. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
8. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
9. Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
10. Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
11. Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
12. Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
13. Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak
14. Alanı ile ilgili bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve destekleme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma
 • Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme
 • Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme
 • Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma
 • Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma
 • Alanı ile ilgili bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve destekleme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1,2,3,4
Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma 1,2,3,4 1,2,6
Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme 2
Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme 1,2,3,4
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma 1,2,3,4 2
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama 1,2,3,4
Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme. 2
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme 1,2,3,4
Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma 1,2,3,4 2,5
Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve destekleme 2
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme 1,2
Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1,2
Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma 1,2
Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme 1,2 1
Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme 1,2
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama 1,2
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme 1,2
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme 1,2 1, 3, 4
Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma 1,2
Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve destekleme 1,6
Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak 6 6
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1,2,3 6
Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme 1,2,3 6
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme 1,2,3 3,5,6
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma 1,2,3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili teknolojik, sosyal kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi sürecine katkı sağlamak 3 1,3
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme 3, 5, 6
Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma 1,2,3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma 1,2,3 1,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1,2,3 5
Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilişkili gruplarla ulusal yada uluslararası tüm çalışmalarda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, tartışabilme 1,2,3 5
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama 1,2,3 4,6
Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1,2,3 1,3,5
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme 1,2,3
Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma 1,2,3
Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma 1,2,3
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve destekleme 3,5
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, seminer gibi yeni bilgi üretilen çalışmalarda bilgi alma ve bilgi aktarma kaynaklarını etkili biçimde kullanabilme 1
Beden Eğitimi ve Spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 1
Beden Eğitimi ve Spor alan uzmanlığına dayalı çeşitli disiplinler arası ilişki kurma, fikirleri analiz ve değerlendirerek farklı sonuçlara ulaşma 1
Beden Eğitimi ve Spor alan yeterliliklerine dayalı olarak ileri düzey bilgiyi geliştirme, derinleştirme 1 4
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği pedagojik formasyon bilgisini öğretim uygulamalarına yansıtarak kolaylaştırıcı ve yönlendirici olma 1 1,4
Beden Eğitimi ve Spor alanında edindiği yeni bilgi, bilimsel yöntem, yada bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ile özgün bir çalışma yaratarak bilime katkı sağlama 1
Beden Eğitimi ve Spor alanındaki ulusal yada uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale yayınlayarak sınırlarını geliştirme, bu yayını alanı dışındaki gruplarada , yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, konumunda stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kurum yada kişilerle etkileşimde bulunma değerlendirebilme 1
Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda yeni bilimsel yöntemler geliştirerek alan özgü kuramsal ve deneysel uygulamalarla yeni fikirlerin gelişimi analizini sentezini kazanabilme 1
Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarında, öğrencilerin etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek bilgi ve beceri kazandırma 1
Bilimsel makale okuma, değerlendirme yaparak alana özgü yeni bilgilere sistematik biçimde ulaşma ve araştırma yapma 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Beden Eğitimi ve Spor Uzmanı, Uzman Öğretmen
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; Sosyal ve eğitim bilimleri için eşit ağırlıklı ve/veya sözel puan türlerinde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına (en az 55 puan) sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 almak zorundadır. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0 0-49 b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılır. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla jüri üyesi sayısı kadar tez çalışmasının ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına, tez çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını, tez çalışması pdf formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve mezuniyet evraklarını da ilgili enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Görükle/BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Nimet Korkmaz nhasil@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Zaim Alparslan Acar
zaim@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
-Spor Salonları:
1 adet uluslararası hentbol basketbol ve voleybol maçlarının oynanabileceği 2000 kişilik salon 2 adet basketbol ve voleybol antrenman salonu, 1 adet güreş salonu, 1 adet halk oyunları salonu
-Futbol sahası: 1 adet çim zeminli, tribünlü ve soyunma odalı olmak üzere toplam2 adet futbol sahası,
-Tartan Atletizm Pisti:1 adet
-Açık Basketbol sahalar: 3 adet beton zeminli,
-Açık Tenis Kortlar: 4 adet toprak,2 adet beton zeminli olmak üzere 6 adet
-Kapalı Tenis Kortları: 2 adet beton zeminli,
-Kapalı Yüzme Havuzu: Olimpik ölçülerdeki bu havuzun halen inşaatı devam etmektedir.
-Cimnastik Salonu: 1 adet
-Dershaneler : 10 Adet dershane (1 adeti video salonu, 2 adedi bilgisayar destekli eğitim salonu olarak kullanılmaktadır),
-Kondisyon Salonu: 1 adet
-Öğretim Elemanları Odaları:15 adet,
-Toplantı Salonu:1 Adet
-Sekreterlik odası:1 adet
-Fotokopi Odası: 1 Adet
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6103 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 3 0 0 7
BED6105 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA DENEYSEL YAKLAŞIM Zorunlu 2 0 0 3
BED6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6102 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAHA TESTLERİ Zorunlu 3 0 0 6
BED6104 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
BED6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
BED6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BED6183 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BED6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BED6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BED6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BED6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BED6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BED6101 SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARDA YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 8
BED6107 EGZERSİZDE KARDİOVASKULER VE RESPİRETUVAR UYUM Seçmeli 2 0 0 3
BED6109 EGZERSİZ METABOLİZMASI VE KAS ADAPTASYONU Seçmeli 2 0 0 3
BED6111 EGZERSİZ, OBEZİTE VE KİLO KONTROLÜNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
BED6113 İLERİ TAKIM SPORLARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
BED6115 ÇOCUKLARDA FİZİKSEL UYGUNLUK VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 3
BED6117 SPORDA LİTERATÜR TARAMA VE MAKALE İNCELEME Seçmeli 2 1 0 3
BED6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB6002 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 5
BED6106 ÇOCUK, KADIN VE YAŞLILARDA SPOR Seçmeli 2 0 0 4
BED6108 BESLENMENİN SPORTİF PERFORMANSA ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BED6110 ANTRENMAN PERİYOTLAMASI KURAMI Seçmeli 2 0 0 4
BED6112 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 4
BED6114 SPORDA YETENEK SEÇİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
BED6116 FAİR PLAY AND OLİMPİZM Seçmeli 2 1 0 4
BED6118 ELEKTRONİK SPOR (E-SPOR) Seçmeli 2 1 0 4
BED6120 SPORDA PSİKOLOJİK PERFORMENS Seçmeli 3 0 0 3
BED6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr