Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 1982 yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 11.11.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2013/5530 sayılı karar ile Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kurulması ile birlikte 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Spor Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Beden Eğitimi ve Spor 240 ECTS Kredilik birinci aşama derece sistemine sahiptir.Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Özel Yetenek Sınavı : Özel yetenek sınavına başvurabilmek için; adayların YGS’ye girmiş olmaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan 2010- YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha fazla YGS puanı alması koşuluyla başvurabileceklerdir. Yukarıda sözü edilen spor alan/kol/bölümü dışında mezun olan adayların 2010- YGS puan türlerinin en az birinden 180.000 ve daha fazla YGS puanı almaları gerekmektedir. Ayrıca Özel Yetenek Sınavında; 30 metre sürat, dikey sıçrama, el kavrama, dayanıklılık testleri sonrası puanları ve ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzuna uygun olarak hesaplanmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Beden Eğitimi ve Spor alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlığı not ortalamasının 4.00 üzerinden an az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme
2. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme
3. Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme
4. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme
5. Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme
6. Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme
7. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme
8. Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme
9. Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme
10. Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme
11. Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme
12. Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme
13. Alanıyla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin görüşlerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek ilgili kişilerle paylaşabilme
14. Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirebilme; diğer branşlardan meslektaşları ile öğretme, öğrenciyi ve programı değerlendirme konusunda işbirliği yapabilme
15. Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme
16. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme
 • Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme
 • Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme
 • Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme
 • Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme
 • Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme
 • Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme
 • Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme
 • Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirebilme; diğer branşlardan meslektaşları ile öğretme, öğrenciyi ve programı değerlendirme konusunda işbirliği yapabilme
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirebilme; diğer branşlardan meslektaşları ile öğretme, öğrenciyi ve programı değerlendirme konusunda işbirliği yapabilme
 • Alanıyla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin görüşlerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek ilgili kişilerle paylaşabilme
 • Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme
 • Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme
 • Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme
 • Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme
 • Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme
 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme
 • Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme
 • Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme
 • Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme
 • Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme
 • Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme
 • Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme
 • Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme
 • Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme
 • Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme
 • Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme
 • Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme
 • Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme
 • Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme
 • Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme
 • Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme
 • Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme
 • Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme
 • Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme
 • Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme
 • Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme
 • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme
 • Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme
 • Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme
 • Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirebilme; diğer branşlardan meslektaşları ile öğretme, öğrenciyi ve programı değerlendirme konusunda işbirliği yapabilme
 • Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme
 • Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme
 • Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme
 • Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme
 • Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme
 • Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme
 • Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme
 • Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme
 • Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme
 • Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme
 • Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme
 • Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirebilme; diğer branşlardan meslektaşları ile öğretme, öğrenciyi ve programı değerlendirme konusunda işbirliği yapabilme 1,2
Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme 1,2 1
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme 1,2 1,2,3,4
Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme 1,2
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme 1,2 4,5
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme 4
Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme 1,2 3
Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme 1,2
Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme 1,2
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme 1,2 3
Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme 1,2 6
Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme 1,2 4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirebilme; diğer branşlardan meslektaşları ile öğretme, öğrenciyi ve programı değerlendirme konusunda işbirliği yapabilme 1 5
Alanıyla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin görüşlerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek ilgili kişilerle paylaşabilme 1 1
Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme 1 1,4
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme 1 4,5
Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme 1
Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme 1 1
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme 1 4
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme 1
Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme 1 4
Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme 1
Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme 1
Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme 1 1
Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme 1 1
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme 1
Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme 1 5
Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme 1 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin görüşlerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek ilgili kişilerle paylaşabilme 6
Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme 1,2 3,6
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme 1,2
Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme 1,2
Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme 1,2
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme 1,2
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme 1
Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme 1,2
Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme 1,2
Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme 6
Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme 1,2 2
Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme 1,2 6
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme 1,2
Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme 1,2
Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin görüşlerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek ilgili kişilerle paylaşabilme 2
Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme 1,2,3
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme 1,2,3
Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme 1,2,3
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği temel alan bilgilerine dayanarak ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini tasarlayabilme, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile beden eğitimi ve spor dersini planlayabilme 1,2,3
Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme 1,2,3
Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme 1,2,3
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme 1,2,3 3
Öğretim sürecine uygun öğretim teknolojilerini ve materyalleri ile iletişim teknolojilerini kullanabilme 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir biçimde yerine getirebilme; diğer branşlardan meslektaşları ile öğretme, öğrenciyi ve programı değerlendirme konusunda işbirliği yapabilme 1,2,3,4,5
Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme 1,2,3,4,5
Anadilinde ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı olmak üzere etkin iletişim kurabilme 1,2,3,4,5 3
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme 1,2,3,4,5
Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme 1,2,3,4,5
Mesleki gelişimini önemseme ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürdürebilme 1,2,3,4,5 3,4
Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme 1,2,3,4,5 5
Öğrencileri düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olmak konusunda ve yetenekleri doğrultusunda ilgili spor dallarına yönlendirebilme 1,2,3,4,5 5
Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme 1,2,3,4,5
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarını analiz edebilme ve öğrencilere gerekli geri bildirimleri sağlayabilme 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenme ve öğretebilme 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini yerinde ve etkin kullanabilme 1,2,3 2,3,4
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme 2
Dış görünüş, davranış ve tutumlarıyla öğrencileri ve toplum için rol model olabilme 1,2,3 1
Okul ve sınıf öğretim süreçlerinde yaşadığı problemleri bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tanımlayabilme, analiz yapabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme 1,2,3
Öğrencileri gelişim ve öğrenme özelliklerine göre tanıyabilme 1,2,3 4
Türk Milli Eğitim sistemine, öğretmenlik mesleğine ve alanına değer verme 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Beden Eğitimi Öğretmeni
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulama derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %.50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Görükle/Bursa
Program Başkanı: Prof. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ
Email:nhasil@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Züleyha AVŞAR
Email:zuleyha@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2940696
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz; halen 468  lisans, 23 yüksek lisans ve 17 doktora öğrencisinin yanı sıra, 6 öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile öğretimine Görükle Kampüsü’ndeki bina ve tesislerinde devam etmektedir.
Öğrencilerimizin kullanımına sunulan 1 adet uluslararası basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının oynanabileceği 2000 kişilik salon, 2 adet basketbol ve voleybol antrenman salonu, 1 adet güreş salonu, 1 adet çok amaçlı dövüş sporları salonu, 1 adet okçuluk antrenman salonu, 1 adet halk oyunları salonu, 2 adet futbol sahası, 1 adet Tartan atletizm pisti, 3 adet beton zeminli açık basketbol sahası, 4 adet toprak 2 adet beton zeminli toplam 6 açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 1 adet cimnastik salonu, 1 adet kondisyon salonu, 1 adet toplantı salonu ve 10 adet derslik bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-101 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 2
AE-103 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
AE-105 HAREKET EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 3
GK-107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MB-101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MB-103 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GK-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
GK-103 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
GK-105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-102 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
AE-104 CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 4
AE-106 ATLETİZM Zorunlu 1 2 0 4
AE-108 TAKIM SPORLARI I Zorunlu 1 2 0 3
MB-102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MB-104 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
GK-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
GK-104 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
GK-106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-203 BEDEN EĞİTİMİ-SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
AE-205 MOTOR GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
AE-207 TAKIM SPORLARI II Zorunlu 1 2 0 4
GK-203 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MB-201 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MB-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-204 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
AE-206 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
AE-208 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 1 2 0 5
MB-202 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
MB-204 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-303 ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
AE-305 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
AE-307 TAKIM SPORLARI III Zorunlu 1 2 0 3
AE-309 YÜZME Zorunlu 1 2 0 3
MB-301 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MB-303 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-304 BECERİ ÖĞRENİMİ Zorunlu 3 0 0 3
AE-306 FİZİKSEL UYGUNLUK Zorunlu 3 0 0 3
AE-308 DOĞA SPORLARI Zorunlu 1 2 0 3
AE-310 RAKET SPORU Zorunlu 1 2 0 4
MB-302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
MB-304 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-403 HALK OYUNLARI Zorunlu 1 2 0 3
AE-405 EGZERSİZ VE BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
AE-407 EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 1 2 0 3
MB-401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
MB-403 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AE-404 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 3
AE-406 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 0 3
AE-408 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 1 2 0 3
MB-402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 10
MB-404 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MB002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MB007 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
MB008 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
MB009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MB010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MB013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MB014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MB017 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MB022 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
GK002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
GK008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
GK009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
GK012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
GK014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
GK019 ÇOCUK VE SPOR Seçmeli 2 0 0 3
GK020 YETENEK SEÇİMİ Seçmeli 2 0 0 3
GK021 SPOR VE LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 3
GK022 ANTROPOMETRİ Seçmeli 2 0 0 3
GK023 SPOR VE PERFORMANS PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GK024 SPOR FİTNESS VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
GK025 OLİMPİYATLAR VE OLİMPİZM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
GK026 SPORTİF MASAJ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
GK027 OKULDA OYUNLARLA ATLETİZM Seçmeli 2 0 0 3
GK028 OKULLARDA SAĞLIK VE AKTİF YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
GK029 TÖREN VE KUTLAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
GK030 ÇOCUK İSTİSMARI VE SPOR Seçmeli 2 0 0 3
GK031 YAŞLILARDA SPOR Seçmeli 2 0 0 3
AE001 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
AE002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
AE003 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
AE004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 0 4
AE005 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
AE006 BİYOMEKANİK Seçmeli 2 0 0 4
AE007 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
AE008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI Seçmeli 2 0 0 4
AE009 SAVUNMA SPORLARI Seçmeli 2 0 0 4
AE010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
AE012 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
AE013 TAKIM SPORLARINDA YÖNTEM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
AE014 RAKETLİ SPORLARDA YÖNTEM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
AE015 BİREYSEL SPORLARDA YÖNTEM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
AE016 SATRANÇ Seçmeli 2 0 0 4
AE017 GÜREŞ Seçmeli 2 0 0 4
AE018 PİLATES Seçmeli 2 0 0 4
AE019 REFORMER Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr