Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İşletme
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İşletme Bölümü, 1970 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki İşletme fakültesi, 1974 yılında kurulan Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1975 yılında kurulan Balıkesir Turizm ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Bölümünün Yüksek Öğretim Kanunuyla birleştirilerek 1982 yılında bugünkü yapısına kavuşmuştur. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren İşletme Bölümdeki akademik faaliyetler aşağıdaki 5 anabilim dalı bünyesinde yürütülmektedir.
Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı
Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı
Üretim-Pazarlama Anabilim Dalı
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
2
Verilen Derece
İşletme Bölümü, yüksek öğretimde İşletme Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Bölümün temel amacı, günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli mezunlar vermektir. Bölüm, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. İşletme Bölümü Lisans Programı; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku", "Sayısal Yöntemler" ve "Kooperatifçilik" Anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. Lisans programının ilk senesinde, daha çok genel bilgi içeren ve işletmecilik alanına temel teşkil eden dersler verilmektedir. Öğrenciler programın ikinci yılında başlamak üzere seçimlik dersler ile işletme alanındaki alt branşlar üzerinde derinlemesine bilgi edinmeye, araştırma yapmaya ve pratik düşünmeye yönlendirilmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
11. İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
12. Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 2 2
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 1, 2
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 1 1
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 0 0
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 1, 2 1, 5
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3, 4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1, 2 1, 3
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1, 2 1, 4
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 1, 2 1, 2
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1, 2
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 1, 2 1, 2, 3
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2 1, 2
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1, 2
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 1, 4 1, 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 1
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 3 1, 2
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1, 2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, bankacılık, denetmenlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, pazarlama sorumlusu/müdürü, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacılığı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40,yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu
Mail: umitgucenme@uludag.edu.tr
Tel: 0224 294 10 47
Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yaşar Numan Aksanyar
Mail:yasarnuman@uludag.edu.tr
Tel: 0224 294 10 23
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin Ertan
Mail: yasertan@uludag.edu.tr
Telefon: 0224 294 07 24
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Ayrıca İşletme Bölümü öğrencileri Üniversitemizin Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu´na bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci topluluklarında yer alabilmektedirler.
Bölümümüzde halen 15 Profesör, 6 Doçent ve 5 doktor öğretim üyesi düzeyinde olmak üzere toplam 26 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 doktor araştırma görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT1203 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1201 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0 0 5
KAM1103 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT1204 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
ISL1002 İŞLETME II Zorunlu 3 0 0 5
ISL1202 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
ISL1402 İŞLETME MATEMATİĞİ II Zorunlu 3 0 0 5
KAM1404 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
IKT2105 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 6
ISL2101 YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 8
ISL2205 ENVANTER İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2202 İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
ISL2104 ORGANİZASYON TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 6
ISL2212 FİNANSA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 7
MAL2406 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3201 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 5
ISL3205 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3301 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ISL3208 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3304 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3502 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL4003 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 2 2 0 5
ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
ISL4401 SAYISAL YÖNTEMLER I Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL4316 PAZARLAMA STRATEJİLERİ Zorunlu 3 0 0 7
ISL4402 SAYISAL YÖNTEMLER II Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
CAL2403 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
ISL2203 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2203 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2107 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2103 ULUSLARARASI SİSTEMİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2102 MODEL KURMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2206 NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2208 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2210 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
ISL2212 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2104 VERGİ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3205 NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3207 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
IKT3103 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3187 STRATEJİK PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3333 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3311 KÜRESELLEŞME VE EKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3303 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3403 DIŞ TİCARET İŞLEM VE VERGİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3106 TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL3112 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
EKO3204 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3206 İSTATİSTİKSEL KALİTE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3218 FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL3308 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3310 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3312 PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3330 İŞLETMELERDE ETİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM3404 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL3204 KAMU BÜTÇESİ Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4107 ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4405 KARİYER PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 5
EKO4107 TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4117 FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4201 ALTI SİGMA Seçmeli 3 0 0 5
EKO4211 RİSK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4109 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4203 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
ISL4205 HİZMET İŞLETMELERİNDE MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 5
ISL4301 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 5
ISL4305 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4307 İNOVASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4309 SATIN ALMADA MÜZAKERE Seçmeli 3 0 0 5
KAM4203 KAMU POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4409 İŞLETMELERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ISO 14000 Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4403 VERGİ YARGILAMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4108 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ISL4108 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4110 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 5
ISL4112 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
ISL4210 YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4212 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4214 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4216 MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4308 LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4312 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4304 ULUSLARARASI ÇEVRE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4404 VERGİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr