Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İşletme
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İşletme Bölümü, 1970 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki İşletme fakültesi, 1974 yılında kurulan Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1975 yılında kurulan Balıkesir Turizm ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Bölümünün Yüksek Öğretim Kanunuyla birleştirilerek 1982 yılında bugünkü yapısına kavuşmuştur. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren İşletme Bölümdeki akademik faaliyetler aşağıdaki 5 anabilim dalı bünyesinde yürütülmektedir.
Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı
Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı
Üretim-Pazarlama Anabilim Dalı
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
2
Verilen Derece
İşletme Bölümü, yüksek öğretimde İşletme Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Bölümün temel amacı, günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli mezunlar vermektir. Bölüm, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. İşletme Bölümü Lisans Programı; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku", "Sayısal Yöntemler" ve "Kooperatifçilik" Anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. Lisans programının ilk senesinde, daha çok genel bilgi içeren ve işletmecilik alanına temel teşkil eden dersler verilmektedir. Öğrenciler programın ikinci yılında başlamak üzere seçimlik dersler ile işletme alanındaki alt branşlar üzerinde derinlemesine bilgi edinmeye, araştırma yapmaya ve pratik düşünmeye yönlendirilmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
11. İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
12. Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma
 • İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 2 2
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 1, 2
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 2
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 1 1
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1, 2 1, 4
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 1, 2 1, 2
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 1, 2 1, 5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3, 4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1, 2 1, 3
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1, 2
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 1, 2 1, 2, 3
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 0
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1, 2
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 0 0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 1, 4 1, 4
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2 1, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel işletme konularına dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 0 0
İşletme alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 0 1
İşletme alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 0 0
İşletme alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 0 0
İşletmenin paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütebilme. 0 0
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; işletme, maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 0 0
Kurumsal sürdürülebilirlik alanında yeterli bilince sahip olma 0 0
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1, 2 1
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 0 0
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 0 0
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile işletme alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 3 1, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, bankacılık, denetmenlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, pazarlama sorumlusu/müdürü, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacılığı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40,yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali ILDIR
Mail: aliildir@uludag.edu.tr
Tel:
Bölüm Erasmus Koordinatörü: Araş. Gör. Dr. Yaşar Numan AKSANYAR
Mail:yasarnuman@uludag.edu.tr
Tel: 0224 294 10 23
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Alp AYTAÇ
Mail: alpaytac@uludag.edu.tr
Telefon: 0224 294 10 76
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Ayrıca İşletme Bölümü öğrencileri Üniversitemizin Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu´na bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci topluluklarında yer alabilmektedirler.
Bölümümüzde halen 16 Profesör, 5 Doçent ve 7 doktor öğretim üyesi düzeyinde olmak üzere toplam 28 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 3 doktor araştırma görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1201 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0 0 5
İŞL103SİL ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
KAM1107 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 36
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT102SİL İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 6
IKT1204 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
ISL1002 İŞLETME II Zorunlu 3 0 0 5
ISL1202 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
ISL1402 İŞLETME MATEMATİĞİ II Zorunlu 3 0 0 5
KAM1404 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 36
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
IKT2105 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 6
ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 8
KAM2405 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2202 İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
ISL2104 ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 6
ISL2206 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 7
MAL2406 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3201 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 7
ISL3205 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 7
ISL3301 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3008SİL GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 0 0 2
ISL3208 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3304 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3502 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
ISL3502SİL TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL4003 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
ISL4401 SAYISAL YÖNTEMLER I Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL4302SİL İŞLETME POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 7
ISL4316 PAZARLAMA STRATEJİLERİ Zorunlu 3 0 0 7
ISL4402 SAYISAL YÖNTEMLER II Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
CAL2109 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 6
CAL2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2103 MODEL KURMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT2303 HİZMET EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT2307 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
IKT2401 OSMANLI IKTISAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
ISL2201 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2203 ENVANTER BİLANÇO Seçmeli 3 0 0 6
ISL2203 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2303 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2203 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2107 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2109 ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ULU2201 KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2806 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2206 NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2208 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2210 MUHASEBE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ISL2210 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3115 KÜRESELLEŞMENİN SOSYAL SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
CAL3121 KAYIT DIŞI SEKTÖR VE İSTİHDAM Seçmeli 3 0 0 6
CAL3305 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
EKO3203 İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3101 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT3103 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3205 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
ISL3105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3131 SATIN ALMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3187 STRATEJİK PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 İHTİSAS MUHASEBELERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3305 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3307 PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3403 DIŞ TİC.İŞLEM VE VERGİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3103 AB'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ULU3219 OSMANLI SİYASİ YAPISI Seçmeli 3 0 0 6
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3106 TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL3112 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
EKO3204 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
IKT3304 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 6
IKT3306 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3102 KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3218 FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL3308 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3310 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3330 İŞLETMELERDE ETİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM3404 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU3116 DIŞ POLİTİKADA KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4107 ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4113 SOSYAL DİYALOG Seçmeli 3 0 0 6
CAL4115 KARİYER PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
CAL4201 KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
CAL4203 BİREYSEL İŞ HUKUKU ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
CAL4205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO4107 TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4109 ÖNRAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EKO4111 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT4101 KONJONKTÜR TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT4109 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4111 KONJONKTÜR VE FİNANSAL KRİZLER Seçmeli 3 0 0 6
IKT4303 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT4307 İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
ISL4006 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 3 0 0 6
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4201 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4203 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4205 HİZMET İŞLETMELERİNDE MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 5
ISL4207 FİNANSAL KURUMLARDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4301 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 5
ISL4303 TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4305 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4307 GİRİŞİMCİLİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4401 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
KAM4203 KAMU POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4409 İŞLETMELERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ISO 14000 Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4403 VERGİ YARGILAMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU4107 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
ULU4307 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4106 TÜRKİYEDE SENDİKAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 6
CAL4108 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4302 KÜRESELLEŞME SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
CAL4404 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 3 0 0 5
EKO4112 FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4306 ULUSLARARASI FİNANSMAN Seçmeli 3 0 0 6
IKT4312 AB EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IKT4314 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
ISL4007 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 3 0 0 6
ISL4108 TOPL.KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4110 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 5
ISL4112 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
ISL4206 MUHASEBE ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
ISL4208 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERİN FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 6
ISL4210 YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4212 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4214 VADELİ İŞLEMLER VE BORSASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4216 MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4308 LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4310 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 5
ISL4312 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4314 GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4318 İNOVASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4304 ULUSLARARASI ÇEVRE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4105 ABD DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 6
ULU4106 TÜRKİYE-ORTA DOĞU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4120 DÜNYA POLİTİKASINDA AVRASYA Seçmeli 3 0 0 6
ULU4306 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr