Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Zihin Engelliler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde, Özel Eğitim Anabilim Dalı içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Programda alan bilgisi ve araştırma bilgsinin yanı sıra uygulamaya ilişkin zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Zihin Engelliler Eğitimi Programı 2018 yılında açılmıştır. Programın amacı zihin engellilerin eğitimi alanında hizmet sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak uzman öğretmen yetiştirmektir. Zihin Engelliler Eğitimi Programı, 1 Profesör, 1 Doçent ve 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Dr., 1 Öğretim görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Bu program Zihin Engelliler Eğitimi alanında 60 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Zihin Engelliler Eğitimi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programına 1-Eğitim Fakültesinin ilgili alanlarına ait lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bilim dalının amacı; eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
2. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
3. İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
4. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
5. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
6. Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
7. Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
8. Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
9. Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
10. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
11. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
12. Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
13. Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
14. Etik kurallara uyma
15. İletişim becerilerini etkili kullanma
16. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
 • Etik kurallara uyma
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
 • Etik kurallara uyma
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
 • İletişim becerilerini etkili kullanma
 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
 • Etik kurallara uyma
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
 • Etik kurallara uyma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
 • Etik kurallara uyma
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Etik kurallara uyma
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
 • İletişim becerilerini etkili kullanma
 • Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 1,2 2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. ,2,3 1
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek. 1,2 1
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 2 1
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2 1
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma 1,2,3 1
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma 3 2
Etik kurallara uyma 1 1
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. 1,2,3 3
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. 1,3 1
İletişim becerilerini etkili kullanma 2 3
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. 2 3
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek. 1,2,3 2
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma 1,3 2
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma 3 1
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak 3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak 1 1
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 1 2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 1,2 2
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek. 2,3 1
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1 1
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1,2 1
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma 1,2 2
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma 2 2
Etik kurallara uyma 1 1
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. 1,2 2
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. 1,2 1
İletişim becerilerini etkili kullanma 2 2
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. 1 1
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek. 1,2 1
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma 1,2 2
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak 1,2 3
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 1,2 4
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 1,2 2
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek. 1,2 5
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 3 1
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2 1,2
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma 1,2 5
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma 2,3 4
Etik kurallara uyma 2 3
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. 1,2,3 4
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. 1,2 3
İletişim becerilerini etkili kullanma 3 3
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. 1,2 5
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek. 1,3 5
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma 1,2,3 3
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma 1,2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak 1,2 2
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 1,2,3 1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 1,2,3 3
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek. 1,2,3 1
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 2,3 2
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 2 3
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma 3 1
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma 3 1
Etik kurallara uyma 3 1
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. 2,3 3
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. 1,2,3 2
İletişim becerilerini etkili kullanma 1 3
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. 2,3 3
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek. 1,3 3
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma 1,3 1
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak 1 2
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 1,2 1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3,4 1
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek. 1,2 5
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 4 2
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 3,4 3
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma 2,3 3,4
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma 2 3
Etik kurallara uyma 4 5
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. 3,4 4
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. 2,4 1
İletişim becerilerini etkili kullanma 2 4
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. 2,3 3
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek. 1,2,3 4,5
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma 3,4 3
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma 4 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak 1 2
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. 1 1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 1 1
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek. 1 2
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. 1 2
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 1 2
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma 1 2
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma 1 1
Etik kurallara uyma 1 2
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar. 1 1
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar. 1 2
İletişim becerilerini etkili kullanma 1 2
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir. 1 2
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olmak, geliştirmek ve derinleştirmek. 1 1
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma 1 1
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programdan mezun olan adaylar, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin ilgili bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (60 AKTS ) en az CC(70) ile geçmek, ve tez önerisi ile bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı:
Prof.Dr.Reşat PEKER
E-posta: rpeker@uludag.edu.tr
Tel: 0(224)2942202
Bologna Koordinatörü:
Dr.Öğr.Üye.Ceyda TURHAN
E-posta: ceydaturhan@uludag.edu.tr
Tel: 0(224)2755032
Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler, U.Ü kampüsündeki tüm olanaklardan (kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuarlarından faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZEE5101 TEK DENEKLİ DENEYSEL DESENLER Zorunlu 3 0 0 8
ZEE5103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
ZEE5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZEE5102 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTSEL ÖLÇÜMLENMESİ VE B.E.P. Zorunlu 3 0 0 6
ZEE5104 AKADEMİK OLMAYAN BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
ZEE5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
ZEE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZEE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ZEE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZEE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ZEE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÖZE2302-BH DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE2305-BH ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE2305-BH ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE2306-BH BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Zorunlu 2 0 0 2
ÖZE2311-BH YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
ÖZE2312-BH ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE ÖĞRETİM UYARLAMALARI Zorunlu 2 0 0 4
ÖZE2314-BH ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 26
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZEE5107 AKADEMİK BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZEE5109 SOSYAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ZEE5113 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR Seçmeli 2 0 0 3
ZEE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZEE5106 PROBLEM DAVRANIŞLARIN İŞLEVSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
ZEE5108 KAYNAŞTIRMA VE BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
ZEE5114 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
ZEE5118 BİLİŞSEL STRATEJİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ZEE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr