Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği programı 1981 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayan bölümün ilk ismi Tarım Ürünleri Teknolojisi bölümü olup, daha sonra Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak değiştirilmiştir. 1993 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü adını almış ve 1996 yılında bu unvanla ilk mezunlarını vermiştir. Gıda Mühendisliği bölümü, öğrencilerine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaya yönelik lisansüstü eğitimi vermeye kurulduğu yıldan itibaren devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve bir Mühendislik ve Teknoloji Yönetim Projesini başarıyla savunan öğrencilere, Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans öğretim programına Gıda Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Gıda Mühendisliği Akademik Kurulu´nun uygun gördüğü Gıda Mühendisliği Lisans diploması dışındaki bir lisans diplomasına sahip adaylar da kabul edilirler. Gerekli koşullar ilgili dönemin ilanında belirtilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Gıda Mühendisliğinin Tezsiz Yüksek Lisans programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve bir Mühendislik Projesini başarıyla savunan öğrencilere, Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, sanayide çalışan Lisans dereceli mühendislerin değişen mesleki gelişim gereksinimleri ve özellikle üretim odaklı mühendislik faaliyetlerinin giderek tasarım odaklı ürün geliştirme faaliyetlerini de kapsaması sonrası ortaya çıkan formasyon eksikliklerinin giderilmesi, üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir program olmaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek
2. Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
3. Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak
4. Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıdagüvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5. Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
6. Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik ve grafik programları gibi bilgisayar donanımlarını kullanabilmek ve geliştirebilmek
7. Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi,
8. Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
9. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
10. Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
 • Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
 • Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
 • Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi,
 • Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek
 • Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıdagüvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
 • Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik ve grafik programları gibi bilgisayar donanımlarını kullanabilmek ve geliştirebilmek
 • Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıdagüvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 1,2,3 2,4
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 5
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 1,2,3 1,3
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 1,2,3 2
Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek 1,2,3
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 3
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 1,2 1,3
Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek 1,2
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 1,2
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 1,2,3
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 2
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 3
Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıdagüvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 1,2,3 4
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri dikkate alarak bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek 1,2,3 1
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 1,2,3 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gıda Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgileri ve problem çözme yeteneklerini fen ve mühendislik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalarda uygulayabilmek 1
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 2,3
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 4
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 1,2,3 1,4,6
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 1,2,3 4
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gıda Mühendisliği alanının gerektirdiği sunum, yazım, tasarım, istatistik ve grafik programları gibi bilgisayar donanımlarını kullanabilmek ve geliştirebilmek 1,2,3,4
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 4,5
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 6,8
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4 1
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 2,5
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 6
Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıdagüvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek 1,2,3,4 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek 3
Gıda Mühendisliği alanındaki bir problemi tanılamak, çözüm yöntemi geliştirmek ve uygulamak 3
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçların, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi, 3
Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek 2
Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemlerle bilgileri geliştirmek, eksik veya sınırlı verileri kullanabilmek ve lisans seviyesinde ders verebilmek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı, farklı disiplinlerde eğitilmiş ve halen çalışmakta olan ya da yeni mezunların/ mühendislerin, ileri teknolojilere dayalı sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yükseköğretim sistemimizde doktora programlarında öğrenim görebilmek için TEZLİ yüksek lisans derecesi gerekmektedir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı için, her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.
12
Mezuniyet Koşulları
Gıda Mühendisliğinin Tezsiz Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerden en az 30 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bir dönem projesini başarıyla savunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
C Blok Kat: 1
Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer / BURSA
e-posta: ucopur@uludag.edu.tr , gida@uludag.edu.tr
tel: 0 224 29 41 490
Bologna Birim ve Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 29441629 sinetogay@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde halen 8 Profesör, 6 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlisi, 4 doktora aşamasında olan Araştırma Görevlisi ve 1 sekreter görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için bölüm bünyesinde öğrenci uygulama (67.85 m2), bakteriyoloji (35 m2), mikoloji (35 m2), örnek hazırlama (35 m2), genel yaş analiz (70.54 m2), elektroforez (15.08 m2), gaz kromatografi-kütle spektrofotometre (15.08 m2) ile enstrümantal analiz (70.54 m2) Laboratuvarları bulunmaktadır. Mikrobiyoloji ve diğer analiz laboratuvarlarında mikrobiyolojik, klasik ve enstrümantal yöntemlerle gıda kalitesinin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin uygulamalı olarak üretim yapabileceği Ziraat Fakültesi bünyesinde pilot tesis de bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5301 GÜVENLİ GIDA ÜRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
GMB5303 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ: TEORİ VE UYGULAMALAR Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5302 GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE YENİ UYGULAMALAR Zorunlu 2 0 2 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5305 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5311 GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5313 MEYVE SUYU İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER Seçmeli 2 0 2 6
GMB5315 YAĞ KİMYASI VE ENDÜSTRİYEL YEMEKLİK YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5317 İLERİ TAHIL KİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5319 BİSKÜVİ, KRAKER VE KEK TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER Seçmeli 2 0 2 6
GMB5321 MİKROBİYEL STARTER ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5323 GIDA PROSESLERİNDE BOZULMAYA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR Seçmeli 2 0 2 6
GMB5325 MİKROBİYEL BİYOKÜTLE PROSES TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5327 SANİTASYON VE GIDA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5329 MEYVE ŞARAPLARI BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5331 GIDA İŞLEMEDE ENZİM KULLANIMI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5333 MALT VE BİRA TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER Seçmeli 2 0 2 6
GMB5335 GIDA SANAYİNDE PROSES DİZAYNI VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5337 SÜT ÜRÜNLERİ BİYOKİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5339 GIDALARDA BULUNAN İZ ELEMENTLER VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5341 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKÇİ KORUMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5343 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE MOLEKÜLER TEKNİKLERİN TEMEL İLKELERİ VE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 2 6
GMB5345 ASEPTİK AMBALAJLAMA TEKNOLOJİLERİNİN TEMEL İLKELERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5347 GIDA SANAYİNDE KULLANILAN MISIR ÜRÜNLERİ VE TATLANDIRICILAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5349 GIDA MÜHENDİSLERİ İÇİN YATIRIM PROJESİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMLERİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5351 SÜT ÜRÜNLERİNİN REOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5353 ÇAY KİMYASI VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5355 ET BİLİMİNİN TEMEL İLKELERİ VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5357 GIDA MÜHENDİSLERİ İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE GIDA ANALİZ LABORATUVARLARI UYGULANMALARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5361 GIDA SANAYİİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 6
GMB5363 ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5365 GIDALARDA RENGİN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB5310 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE KURUTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5312 KONSERVE BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5314 KİMYASAL MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5316 FERMENTE TAHIL URUNLERI URETIMINDE ILERI TEKNOLOJILER Seçmeli 2 0 2 6
GMB5318 MAKARNA VE ERİŞTE ÜRETİMİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5320 GÜVENİLİR GIDA ÜRETİMİNDE MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL TEHLİKELER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5322 GIDA AMBALAJLAMADA YENİLİKÇİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5324 TOPLUM SAĞLIĞI VE BESLENME Seçmeli 3 0 0 6
GMB5326 FONKSİYONEL GIDA BİLİMİ VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB5328 VİSKİ VE KONYAK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5330 AROMA KİMYASI VE GIDALARDA BULUNAN AROMA MADDELERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB5332 SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 0 2 6
GMB5334 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE BİYOYARARLILIK VE GIDALARIN MİNERAL MADDELERCE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5336 GIDA STABİLİTESİ VE RAF ÖMRÜ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5338 PROBİYOTİKLER, PREBİYOTİKLER VE SÜT ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI Seçmeli 2 0 2 6
GMB5340 GIDA SANAYİNDE MODİFİYE ATMOSFER UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5342 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5344 BİYOTEKNOLOJİK SÜREÇLERDE MAYALARIN KULLANIMI: TEMEL İLKELER VE UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5346 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ: TEMEL İLKELER VE GELİŞMELER Seçmeli 2 2 0 6
GMB5348 ET İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5350 GIDA PROSESLERİNDE BULAŞANLAR VE KALINTILAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5352 YENİLİKÇİ GIDA İŞLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB5356 GIDALARDA OMİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB5358 ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ VE GIDA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB5360 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ORGANİK GIDALARIN İŞLENMESİ VE GIDA SİSTEMLERİNDE Seçmeli 3 0 0 6
GMB5362 PROTEİN VE YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALARA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr