Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programı olarak 2017 yılında, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü ve Fen Edebiyat Fakültesi-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden konu ile ilgili öğretim üyelerinin katılımı ile kurulmuştur. Programda, bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisini kullanarak yeni ürün, hizmet ve tanı teknolojilerinin geliştirilmesi için araştırma altyapısının oluşturulması, bu araştırmalar için ihtiyaç duyulan elemanların yetiştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmaların oluşturulması amaçlanmıştır.
2
Verilen Derece
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programı yükseköğretimde 180–240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında ders almak koşuluyla, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180–240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması, zorunlu fakat kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri derslerinin alınması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisi konularındaki problemlere çözüm getirebilen ve yeni projeler üretebilen; bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, mesleki bilgisini yenileyebilen ve geliştirebilen; bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisi alanında üniversite ve sanayi işbirliğini gerçekleştirebilen; takım çalışmalarında sorumluluk alabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen, edindiği bilgi ve beceriyi sürekli olarak geliştiren ve paydaşlarına aktarabilen, pratik ve hızlı çözümler üretebilen ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen; alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilen; endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verebilen mezunlar yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim vermektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bitki ıslahı genetiği ve biyoteknolojisi alanının temel bilgilerini öğrenmek
2. Kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
3. Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
4. Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
5. Kendi uzmanlık alanında teknolojiden faydalanabilmek
6. Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
7. Edindiği bilgi ve tecrübeleri paydaşlarına aktarabilmek
8. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
9. Edindiği bilgi ve tecrübeyi biyotik ve abiyotik çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
10. Kendine güvenen, sorumluluk bilinci ile hareket eden bireyler yetiştirilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora derecesi ile mezun olanlar; Üniversitelerde, kamu Araştırma Enstitüleri´nde ve özel sektör tohumculuk, fide –fidan yetiştiriciliği departmanlarıyla, AR-GE Islah ve Biyoteknoloji departmanlarında çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora derslerinden sınava girebilmek için teorik derslerin %70, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmiş olmak gereklidir. Sınavlardan başarılı olmak için Anabilim Dalının veya Anabilim dalıyla ilişkili diğer Anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati ve yedi ders almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak gereklidir. Bu puanların harf notu olarak değerlendirilmesinde AA, BA, BB, CB notlarını alan öğrenciler başarılı sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr.Köksal YAĞDI
Adres :Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail : kyagdi@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941517
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programı’nda 5 Profesör,2 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Multidisipliner bir program olan Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programında yer alan bölümlerin geniş arazi, sera ve laboratuvar olanakları mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6001 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNİN ESASLARI Zorunlu 3 0 0 6
BIGB6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BIGB6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BIGB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6003 KANTİTATİF BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6005 BİTKİ ISLAHI VE GENETİĞİNDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 2 6
BIGB6007 GENOM ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRMALI HARİTALAMA Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6009 BİTKİ MUKAVEMETİNİN MEKANİZMALARI VE ADAPTASYON STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6011 BİTKİ FİZYOLOJİSİ: BÜYÜME, GELİŞME VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6013 BİTKİ ISLAHININ GENETİK VE SİTOGENETİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6015 BİTKİ ISLAHINDA MUTASYON Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6017 UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6019 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6021 İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2 6
BIGB6023 KIŞLIK SEBZE TÜRLERİNİN ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIGB6002 İLERİ BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6004 QTL HARİTALAMA Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6006 MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6008 GENOMİK DÜZEYE İLİŞKİLENDİRME İLE HARİTALAMA Seçmeli 2 0 2 6
BIGB6010 BITKI ISLAHINDA KULLANILAN MOLEKÜLER METODLAR VE GENOMIK Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6012 FİTOHORMONLAR VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6014 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ VE METOBOLİZMA Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6016 BİTKİLERDE BİYOTİK KOŞULLARA KARŞI MUKAVEMET ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6018 HETEROSİS ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6020 MOLEKÜLER BİTKİ PATOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6022 BİTKİLERE GEN AKTARIMI VE TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 6
BIGB6024 TARIMDA BİYOTEKNOLOJİ: UYGULAMA VE ETİK Seçmeli 2 0 2 6
BIGB6026 YAZLIK SEBZE TÜRLERİNİN ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr