Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programı olarak 2017 yılında, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü ve Fen Edebiyat Fakültesi-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden konu ile ilgili öğretim üyelerinin katılımı ile kurulmuştur. Programda, bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisini kullanarak yeni ürün, hizmet ve tanı teknolojilerinin geliştirilmesi için araştırma altyapısının oluşturulması, bu araştırmalar için ihtiyaç duyulan elemanların yetiştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmaların oluşturulması amaçlanmıştır.
2
Verilen Derece
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programı yükseköğretimde 180–240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında ders almak koşuluyla, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180–240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması, zorunlu fakat kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri derslerinin alınması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisi konularındaki problemlere çözüm getirebilen ve yeni projeler üretebilen; bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, mesleki bilgisini yenileyebilen ve geliştirebilen; bitki ıslahı, genetiği ve biyoteknolojisi alanında üniversite ve sanayi işbirliğini gerçekleştirebilen; takım çalışmalarında sorumluluk alabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen, edindiği bilgi ve beceriyi sürekli olarak geliştiren ve paydaşlarına aktarabilen, pratik ve hızlı çözümler üretebilen ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen; alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilen; endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verebilen mezunlar yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim vermektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bitki ıslahı genetiği ve biyoteknolojisi alanının temel bilgilerini öğrenmek
2. Kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
3. Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
4. Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
5. Kendi uzmanlık alanında teknolojiden faydalanabilmek
6. Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
7. Edindiği bilgi ve tecrübeleri paydaşlarına aktarabilmek
8. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
9. Edindiği bilgi ve tecrübeyi biyotik ve abiyotik çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
10. Kendine güvenen, sorumluluk bilinci ile hareket eden bireyler yetiştirilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora derecesi ile mezun olanlar; Üniversitelerde, kamu Araştırma Enstitüleri´nde ve özel sektör tohumculuk, fide –fidan yetiştiriciliği departmanlarıyla, AR-GE Islah ve Biyoteknoloji departmanlarında çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora derslerinden sınava girebilmek için teorik derslerin %70, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmiş olmak gereklidir. Sınavlardan başarılı olmak için Anabilim Dalının veya Anabilim dalıyla ilişkili diğer Anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati ve yedi ders almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak gereklidir. Bu puanların harf notu olarak değerlendirilmesinde AA, BA, BB, CB notlarını alan öğrenciler başarılı sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr.Köksal YAĞDI
Adres :Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail : kyagdi@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941517
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programı’nda 5 Profesör,2 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Multidisipliner bir program olan Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojisi Ana Bilim Dalı Doktora programında yer alan bölümlerin geniş arazi, sera ve laboratuvar olanakları mevcuttur.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr