Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı 2016 yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Türkçe Eğitimi Bilim Dalı bünyesinde yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Bu programda 120 ECTS kredilik programın başarılı bir şekilde tamamlanması ve program yeterliliklerinin sağlanması halinde Yüksek Lisans derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programına, 25 Haziran 2014 tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 9/1. maddesinin a, b, c, ç, d, 12. maddesinin 1., 2., 3., 4., 5. bentleri ve 14. maddesinin 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. bentlerinde yer alan koşullara göre öğrenci kabul edilmektedir. Adayların yüksek lisans programına başvurabilmek için Türkçe Eğitimi (Öğretmenliği), Sınıf Öğretmenliği, Yabancı Diller Eğitimi, Filoloji, Dilbilim, Mütercim - Tercümanlık alanlarının lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre gerçekleştirilen lisansüstü eğitime giriş sınavıyla öğrenci kabul edilir. Programın öğretim ve tez dili Türkçedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programının amacı, bu alanda eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Çağdaş alanyazın vasıtasıyla yabancı dil öğretimine ilişkin güncel yaklaşımlardan, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerden, çağdaş teknolojilerden haberdar olur ve bunları yabancı dil olarak Türkçe eğitimi süreçlerinde hayata geçirebilir
2. Yabancı dil öğretimi kapsamındaki kuramlarla gerçek yaşamda gereksinim duyulan dil yetileri arasında bağlantı kurabilir.
3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi konusunda eğitsel bilgilerini artırır.
4. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
5. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
6. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir.
7. Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
8. Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
9. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
10. Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
 • Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
 • Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi konusunda eğitsel bilgilerini artırır.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Yabancı dil öğretimi kapsamındaki kuramlarla gerçek yaşamda gereksinim duyulan dil yetileri arasında bağlantı kurabilir.
 • Çağdaş alanyazın vasıtasıyla yabancı dil öğretimine ilişkin güncel yaklaşımlardan, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerden, çağdaş teknolojilerden haberdar olur ve bunları yabancı dil olarak Türkçe eğitimi süreçlerinde hayata geçirebilir
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çağdaş alanyazın vasıtasıyla yabancı dil öğretimine ilişkin güncel yaklaşımlardan, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerden, çağdaş teknolojilerden haberdar olur ve bunları yabancı dil olarak Türkçe eğitimi süreçlerinde hayata geçirebilir
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
 • Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
 • Yabancı dil öğretimi kapsamındaki kuramlarla gerçek yaşamda gereksinim duyulan dil yetileri arasında bağlantı kurabilir.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi konusunda eğitsel bilgilerini artırır.
 • Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir.
 • Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
 • Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir.
 • Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir.
 • Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
 • Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
 • Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir. 1,2 1,2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 1,2,3 1,2,3
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. 2 2
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2 1,2
Çağdaş alanyazın vasıtasıyla yabancı dil öğretimine ilişkin güncel yaklaşımlardan, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerden, çağdaş teknolojilerden haberdar olur ve bunları yabancı dil olarak Türkçe eğitimi süreçlerinde hayata geçirebilir 1,2 1,2
Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir. 1,2,3 1,2,3
Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir. 1,2,3 1,2,3
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir. 1,2,3 1,2,3
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi konusunda eğitsel bilgilerini artırır. 1,2 1,2
Yabancı dil öğretimi kapsamındaki kuramlarla gerçek yaşamda gereksinim duyulan dil yetileri arasında bağlantı kurabilir. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir. 1,2 1,2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 1,2 1,2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. 2 2
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2 1,2
Çağdaş alanyazın vasıtasıyla yabancı dil öğretimine ilişkin güncel yaklaşımlardan, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerden, çağdaş teknolojilerden haberdar olur ve bunları yabancı dil olarak Türkçe eğitimi süreçlerinde hayata geçirebilir 1,2 1,2
Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir. 1,2 1,2
Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir. 1,2 1,2,
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir. 1,2 1,2
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi konusunda eğitsel bilgilerini artırır. 1,2 1,2
Yabancı dil öğretimi kapsamındaki kuramlarla gerçek yaşamda gereksinim duyulan dil yetileri arasında bağlantı kurabilir. 2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir. 3 3
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 3 3
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 3 3
Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir. 1,2,3,5 1,2,3,5
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir. 1 1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 1 1
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2 1,2
Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir. 1,2,3 1,2,3
Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir. 1,2 1,2
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir. 1 1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 1,4 1,4
Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir. 1,2 1,2
Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir. 4 4
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir. 1,2,4 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler üretebilir. 1 1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 1 1
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1 1
Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir. 1 1
Sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir, uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir. 1 1
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda araştırmacı, uzman öğretmen ve danışman olarak istihdam edilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Doktora Programlarına veya yakın programların öngörülen koşullarını sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek Lisans Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Doktora Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Seçil ŞENYURT
secilalkis@uludag.edu.tr
Bologna Degˆis¸imi Programı Koordinato¨rü: Doç. Dr. Mustafa ULUOCAK
muluocak@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 3 profesör, 7 doçent, 1 dr. öğr. üyesi,4 araştırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı dersliklerle yürütülmektedir. Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YTO5101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
YTO5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
YTO5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YTO5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
YTO5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
YTO5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YTO5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
YTO5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YTO5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
YTO5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YTO5103 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
YTO5103 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5105 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5107 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIM, YÖNTEM VE TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 6
YTO5111 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANLAMA BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5113 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMI Seçmeli 2 0 0 6
YTO5115 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5123 BAĞLAM TEMELLİ SÖZLÜK OLUŞTURMA Seçmeli 2 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YTO5102 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİLBİLGİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
YTO5104 İKİNCİ DİL EDİNİMİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
YTO5106 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE TEMEL SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 6
YTO5108 METİNLERLE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5112 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANLATMA BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5114 TÜRK HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİYLE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5116 BİLİŞSEL DİLBİLİM İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5124 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5126 YABANCI ÖĞRENİCİLER İÇİN SEVİYELERE GÖRE SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 6
YTO5128 NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr