Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2011-2012 öğretim yılında lisansüstü eğitime başlamıştır. Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalının temel amacı, bilişim teknolojileri alanında uzmanlık becerileri kazandırmaktır. Ayrıca alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek temel araştırma tekniklerini bilen ve proje süreci yönetmek ve değerlendirmek üzere etkin şekilde kullanabilen bilim insanları yetiştirmektir.
2
Verilen Derece
Bu anabilim dalı, 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lisans diplomasına sahip olmak, 2. Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almak, 3. Yeterli yabancı dil becerisine sahip olmak (ÜDS veya KPDS) 4. Mülakat sınavında katılmak
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
BÖTE alanında yüksek lisans diploması alabilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: 1. Programın ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (120 AKTS karşılığı) dersin başarı ile tamamlanması 2. Mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 70 olması 3. Hazırlanan tezin seçilmiş bir jüri önünde başarıyla sunulması
7
Program Profili
Özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen, daha kaliteli bir eğitim için farklı öğrenme ortamları tasarlayabilen, öğretim araç ve gereçlerini nitelik ve nicelik açısından öğretim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilen ve kullanabilen, disiplinler arası çalışabilen, bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak.
2. Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak.
3. Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak
4. Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek.
5. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak
6. Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak.
7. Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak.
 • Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek
 • Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak
 • Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak
 • Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak.
 • Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek.
 • Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek
 • Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak.
 • Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak.
 • Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak
 • Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak
 • Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek.
 • Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak.
 • Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek
 • Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak
 • Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak
 • Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak.
 • Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek
 • Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak.
 • Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak.
 • Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak
 • Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak
 • Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak.
 • Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak 1,2,3 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak 1,2,3 1,2,3
Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak. 1,2,3 1,2,3
Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak. 1,2,3 1,2,3
Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3
Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak. 1,2,3 1,2,3
Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak. 1,2 2
Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak. 1,2 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak 1,2 1,2
Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak. 1,2 1
Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek. 1,2 2
Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak 1,2 1,2
Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3,4,5
Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek. 1,2,3 2,3,4
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak 1,2,3 1,2,3,4,5
Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak 1,2,3 1,2,3,4,5
Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak. 1,2,3 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak. 1,2,3 1,2,3
Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak. 1,2,3 1,2,3
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak 1,2,3 1,2,3
Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak. 1,2,3 1,2,3
Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak 1,2,3 1,2,3
Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak 1,2,3,4 1,2,3,4
Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek. 1,2,3,4 1,3,4
Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak. 1,2,3,4 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim/Öğretim teknolojileri alanında bilimsel araştırma yapmak. 1 1,2
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak 1 1,2
Alanına özgü temel yazılım geliştirme tekniklerini bilmek ve uygulamak. 1 1,2
Eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak. 1 1,2
Gelişen teknolojileri öğrenme/öğretme süreçlerine etkili bir biçimde uygulayabilmek 1 1,2
Alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek bunları mesleğine uyarlamak 1 1,2
Proje sürecini yönetmek ve değerlendirmek. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, özel ve resmi kurumlarda eğitim teknoloğu ve bilişim teknolojileri uzmanı olarak görev alabilir veya üniversitelerde akademik kariyeri hedefleyebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar Enstitülerdeki ilgili doktora programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC (70) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarı ile tamamlamış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve hazırlanan tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla sunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Aysan ŞENTÜRK
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942231
aysan@uludag.edu.tr
Bologna Program Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Salih BİRİŞÇİ
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Tel: +90 224 2942229
salihbirisci@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümdeki olanaklar:
2 bilgisayar laboratuvarı
40 adet ince istemci (thin client)
24 adet PC
2 akıllı sınıf (akıllı tahta, projeksiyon, ses sistemi)
8 tablet bilgisayar
9 adet dizüstü bilgisayar
2 video kamera
1 fotoğraf makinası
1 sunucu
7 adet projektör
1 adet network yazıcı
2 adet tarayıcı
1 optik okuyucu
1 adet kesintisiz güç kaynağı
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL5101 ÖĞRETİM TASARIMI VE GELİŞTİRME SÜRECİ Zorunlu 3 0 0 5
BIL5103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
BIL5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
BIL5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL5102 ÖĞRETİM TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
BIL5104 EĞİTİMDE İSTATİSTİK UYGULAMALRI Zorunlu 3 0 0 6
BIL5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
BIL5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
BIL5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIL5191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIL5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL5105 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Seçmeli 2 0 0 3
BIL5107 KARMA ÖĞRENME ORTAMLARI: KURAM, TASARIM VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 3
BIL5109 UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 3
BIL5111 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL5113 EĞİTİM YAZILIMLARININ TASARIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL5115 ÖĞRETİM GELİŞTİRME SÜRECİNDE DEĞERLENDİRME VE DEĞİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
BIL5117 WEB TABANLI YAZILIM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
BIL5119 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL5121 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL5106 PROJE TEMELLİ ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
BIL5108 MOBİL CİHAZLARA YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
BIL5110 EĞİTİMDE ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 4
BIL5112 OKULLARDA BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL5114 TEST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL5116 ÖĞRETİM TEK.ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN UYG. Seçmeli 2 0 0 4
BIL5118 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL5120 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Seçmeli 2 0 0 4
BIL5122 BİLİŞİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL5124 MESLEKİ GELİŞİM VE KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ Seçmeli 1 2 0 4
BIL5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
BIL5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr